วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทนต่อสภาพไม่ได้

ทนต่อสภาพทุกข์ของผู้อื่นไม่ได้บรรเทาทุกข์
ทนเห็นทุกข์สภาพทนเห็นเห็นเห็น
ทนสภาพความทุกขังเพื่อนกรรมเป็น
ทนต่อเห็นสภาพไม่ได้ไม่ทุกทุกทนทนต่อสุขของผู้อื่นเขาเห็นเพียงสุข
ทนต่อสุขเห็นสุขมากสุขสุขสระ
ทนต่อสุขของเพื่อนสุขสุขด้วยนะ
ทนเห็นสุขไร้สุขนะสะสะใจ

นาบุญหว่านบุญนาบาปหว่านบาป

นาบุญหนุนเนื่องนาบุญ
นากุศลเกื้อกูลบุญหนา
นากุศลเนื่องหนุนโคตรนา
นาบุญสนันสนุนนาทุกข์หรือสุขใด

นาบาปหว่านบุญหรือบาปไว้
นาบาปหว่านอันใดไม่ให้ขึ้น
นาบาปอกุศลหว่านจองตรึง
นาบาปไร้ซึ่งความเจริญใจ

หว่านบุญในเนื้อนาไป
หว่านบุญงอกงามในสุขสุข
หว่านไว้ในนาคราทุกข์
หว่านบุญไว้ถูกเนื้อนา

หว่านบาปไว้ในเนื้อนา
หว่านบาปหนาเมล็ดงอกกรรมใหญ่
หว่านบาปเยอะในเนื้อเนาใด
หว่านบาปไว้หนุนเนื่องหน่อนาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง

เกียรติ

ใส่เกียร์ติขับเคลื่อนเรือนเรือใหญ่
มีเกียร์ไว้เครียร์เคลียร์เกียระติ
ตัวขับเคลื่อนเรือนรถบทนำพิ
เฟืองฟันติเพื่อขับส่งหมุนต่อไป3ชาติ7ชาติจะได้ไม่จาก

ประหยัด

ประหยัดคำประหยัดความประหยัดคต
ประหยัดยศประเกียรติประหยัดค่า
ประหยัดกินประหยัดใช้ในใดนา
ประหยัดหาประหยัดคิดประหยัดทำ
ประหยัดไหนจะให้ใครในประโยชน์
ประหยัดโกรธประหยัดเกลียดประหยัดกิจ
ประหยัดร้ายประหยัดรัดประหยัดคิด
ประหยัดจิตประหยัดใจประหยัดจำ

Save

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การ

เวลาดีที่มากกว่าอธิกร
เวลาจรที่เวลาการบ่อดี
เวลาการอธิสารกรรมสุขศรี
เวลาที่เวลาดีการก่อกรรม

อธิ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

รูปสวยนักสง่าศักดิ์สิทธิ์ธิสูง
เวทนาจูงพระกรุณาบุญคุณใหญ่
สัญญาแน่นไม่คลาดเคลื่อนผูกชาติไป
สังขารที่มีรองในทุกทุกทำ
วิญญาณะจะกอดรักเกลียดกลัวโกรธ
วิญญาโปรดตัวณะที่บูชาศาตร์
วิญญาใดคราพอใจใครคราวาน
วิญญาญาณหวั่นวิญญาขันธ์ห้าใคร


มงคลชีวิตมงคลคิดมงคลพูด

มงคลชีวิตมงคลคิดมงคลพูด
มงคลจุดมงคลใจมงคลไข
มงคลเรื่องมงคลกาลมงคลชัย
มงคลใสมงคลคำมงคลครอง

ประสบการณ์เวลา

ประปราระปะละปรำปุระลา
สบสบสาศพสพสันต์สพสบสาน
การณ์กาลการกานต์กาญจน์กาลกานการณ์กาล
เวลานานเวลาช้าพิเศษกาล

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เอื้อมอย่างไรไม่ถึงเงื้อง่า


เอื้อมอย่างไรไม่ถึงเงื้อง่า
เอื้อมไกลสุดตาเอื้อมไม่มีถึง
เอื้อมเอยของรักคิดของเราจึง
เอื้อมไปไม่ถึงอาตม์ซึ่งเราตาย

เอื้อมเอยเอื้อมเอ่ยเอือมเอื่อมเอื้อม
เอื้อมไฉนใยยิ่งยิ่งหายยิ่งห่าง
เอื้อมของของหายเอื้อมกายภัยทาง
เอื้อมสูงสุดปางเอื้อมจางอารยชน

เอื้อมถึงแม้นั่งห่างไกลใจธรรม
เอื้อมถึงแม้กรรมหนักหนาอาเพศ
เอื้อมถึงแม้ไกลปฏิบัติใดใจเจต
เอื้อมถึงฤเดชเดชาพาไป


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การให้ทานในสิ่งใดย่อมได้รับซึ่งผลตอบ


การให้ทานในสิ่งใดย่อมได้รับซึ่งผลตอบ
ทานในตอบผลกายามาส่งผล
ทานในตอบผลทางใจให้จิตยล
ทานในผลในกิริยาวาจากรรม
ทานในอาหารที่ให้ได้รับแน่
ทานในแท้แน่ของงามตามส่งผล
ทานในของที่สวยเลิศสุขทุกข์ปน
ทานในสนสวยสุขใส่กายการกรรม
ทานเท่าไรก็ย่อมได้ในส่งกลับ
ทานทำจับนับสิ่งใดใสสุดเจิด
ทานในของหอมทิพย์ธรรมประสบเพลิด
ทานในเกิดทานในตายในส่งธรรม
ทานในเมตตาไคลครเมตตาคืน
ทานในผืนกรุณาฟ้าร่มฉัตร
ทานในมุทิตาภัทรวัฒน์
ทานในปัจจัยในเจกอุเบกขากรรม

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แท้แน่ทองผ่องพราวผ่องตระกรองตระการ

แท้ทองทานวันสว่างทานสดสวย
แท้ทองแท้แน่ทองงามสยามรวย
แท้แน่ด้วยทองที่แท้แลยุคทอง


มะรังมะเรืองเฟื้องฟุ้งสูงสว่าง

มะเรืองมะรางพร้างฟ้าสวาสวรรค์
มะเรืองมะเเร้แพรพราวตาพริ้มแพรพลัน
มะเรืองพราวพร้างงามสง่าวันมะรังมะเรืองวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรรมคือหน้าที่ต้องทำกุศล


กรรมคือหน้าที่ต้องทำกุศล
กรรมก่อการดีผลซ้ำสิ่งไหน
กรรมก่อการกิจส่งกรรมใครใคร
กรรมก่อการให้ได้ผลตอบกรรม

กรรมใหม่เก่าปลุกเร้ากรรมสน
กรรมเก่ามากชนผลักผลส่งให้
กรรมใหม่บางอย่างยากยิ่งธรรมใจ
กรรมเก่ากรรมใหม่รู้แล้วแน่ใจมีกรรม

กรรมเก่าแน่มีกรรมเก่าแสนดีส่งผล
กรรมเก่ามากล้นกรรมเก่าให้ผลกรรมให้
กรรมเก่าไม่มีมีหรือเกิดเพื่อกรรมใด
กรรมเก่ามากให้กรรมเก่าเพื่อใครในกรรม

กรรมใหม่ในขณะกรรมละกรรมหลอกกลอกกลับ
กรรมใหม่ไม่ขยับกรรมกลับไม่ขยายกรรมร้ายหลีกหนี
กรรมใหม่ถึงแล้วแคว้นอโหสิกรรมคณะคณากรรมดี กรรมใหม่ใสที่กรรมมีสุดสางเส้นทางสุดกรรมกำ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นกมีเสรีที่แท้แท้แน่บินได้

นกมีเสรีที่แท้แท้แน่บินได้
จะบินไปจะบินมาผาเผ่นโผน
จะบินสูงบินต่ำนำบินโจน
นกบินโพ้นแผ่นผกนกบินจริง

นกอิสระณะเรือนร่างและเรือนใจ
ปีกบินในถิ่นเเดนดินบินสูงเขต
บินวนเวียนโฉบบินยลทุกประเทศ
นกไร้เขตเหินเวหาน่าดูบิน
ประเหินหินน้องเป็ดน้องไก่

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รักษาลมหายใจเอาไว้

รักษาลมหายใจเอาไว้เขียนเรื่องราว
รักษาพราวลมหายใจในลมเพลง
รักษาลมหายใจคราวพูดดังเก่ง
รักษาเพลงลมหายใจในคิดคำ
รักษาลมหายใจร่างทางเสมอ
รักษาเธอเสมอสม่ำลมสายถอน
รักษาลมที่ฉลาดฤาโง่คลอน
รักษาก่อนรักษาหลังครั้งมีลม


วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการทำให้หายใจไม้ได้

วิธีการทำให้หายใจไม้ได้
เธอจะรัดใดที่ใดจะรัดรัดไหนไขข้อ
รัดที่เธอรัดหายใจไม่ได้เมื่อรัดมารอ
รัดถานะก่อรอฐานะกำนำร่างหมดลม

รัด4

เครื่องจองจำ5ประการ

จองจำเกียรติชื่อและนามมาเกริกปรากฏ
จองจำยศบริวารข้ามาช่วงใช้
จองจำทแกล้วกล้ายานุภาพไป
จองจำทรัพย์เงินทองกองไว้ใช้มายมากจริง
จองจำห้าหนาที่สุดบุตรสุดหนัก
จองจำหลักหนักจำจองมารผูกให้
จองจำมากโซ่ไม่อาจหลุดร่างใคร
จองจำไว้ในเทวาสุระคราม

ไร้พันธนาการ 4

ระบายสีเป็นงานศิลปินสน

ระบายสีศรีงานศีลสุขศิลละปีนสน
ระบายสิฉงนระวนฉงายระบายรูปไหน
ระบายสีสาดศาตร์ค่อยค่อยระบายตรึงตราตรึงใจ
ระบายสิสั้นในศิศีีระสูงสาดจะดิ่งขึ้นด่ำลง

ทาสีสวยสวยทาสีขาวขาวลือทาสีมืดหมอก
ลือจะทาสีกลอกหลอกทาสีทับทาปรับสรรหา
ลือจะทาสีสว่างให้สีแจ่มใสอยู่ในแววตา
ทาสีผืนฟ้าระบายทุ่งหญ่าส่งมาศีลปีน
ลือจะทาสีระบายรูปร้ายในเรื่องอายะตะ
ทาสีลักษณะทาสีสวยกำหนดภาพงามงดไม่หน่าย
ทาสีสวยกำเนิดงานศีลล้ำค่าเงินเเลกศีลป์ธรรมกาย
ลือทาที่งามไหนทาสีสิใด้ใดทาสีสิงามแดน

ค่าประกอบ

ค่าประกอบด้วยอักษรามาอักษร
ควายมาก่อนเข้าทำงานในนาไหน
ไม้เอกตามอยู่เหนือนาควายทำไป
อาสระให้ค่าสิ่งในควายเอกอา

เธอมีค่า


ฆ่าประกอบอักษรามาอักษร
ฆอระก่อนฆอระฆังดังสุดฝา
ไม้เอกตามอยู่เหนือฆังระกังวา
อาสระมาตามต่อให้ในความตาย
ตายเพราะฆ่าฆ่าให้ตายใครระฆ่า
ตายจากหนาตายจากบางระฆังก่อน
ตายเพราะกังวาลสิ่งใดนามกร
ตายให้ก่อนก่อนให้ตายเมื่อมั่นตน
ตายจากโลกตายจากรักตายจากหลง
ตายจากทรงตายจากสินระปีนไหน
ตายจากร่างตายจากยศหรือไม่ตาย
ตายจากใครใครไม่จากไม่จากเลย
ตายจากกายกายากายกายสังสิทธิ์
ตายจากจิตคิดของตนกุศลใหญ่
ตายจากสัญญิงสัญญาสัญยาใคร
ตายจากไร้อายะตะนะเพียรธง
ตายจากการถูกฆ่าคราอนาถ
ตายเพราะฆาตเขาฆาตตายใครพึ่งสู่
ตายจากฆ่าให้ไร้ฆ่น่ามองตู
ตายฆ่ารู้รู้ค่าตายในค่าตน


ข้าประกอบด้วยอักษรามาประกอบ
ขอไข่กรอบรอบฟองไข่ในเล้าเผ่า
ไม้โทใส่เพราะไม่ใช่ไม้เอกเจ้า
อาขอเฝ้าสระอาข้าหรือแก

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ที่ที่มีเด็กสตรีและคนชรา


เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นบอกไม่เห็น

เห็นก็ว่าเห็นนั้นเช่นนั้นดีจริงหรือ
เห็นไม่ครือคือไม่เห็นเห็นหรือไม่
เห็นก็ว่าเห็นสิ่งนั้นผิดอย่างไร
เห็นหรือไม่หรือไม่เห็นเป็นโชคดี.  

ไม่เห็นรูปไม่เห็นร่างว่าไม่เห็น
ไม่เห็นเข็ญทำให้เห็นยากจริงไสย
ไม่เห็นรูปไม่ยินเสียงเพราะอะไร
ไม่เห็นใดในไม่เห็นจะบอกเดียม


อมตะพระพุทธาอมตารส

อมรกฏอมรแก่นสมบูรณ์สาย
สายอมตะบุญญาพระพุทธแดนใจ
อมรในอมรแก่นผู้อมร


เบิกบานคือดอกบัว

นับคะแนนความศรัทธาสมทบทุน

สมทบบุญที่บานเบอะเยอะกองให้
สมทบบุญมากมรรคมายกายสุขใจ
สมทบใจในวานวันวิชชายา
สมทบทานบานบุหนากายายาก
สมทบรากแก้วเพชรพลอยเลิศลอยฟ้า
สมทบเงินทุนะทานเขาบูชา
สมทบนาบุญปลูกคราขึ้นยากใคร

สมทบทุนเท่ากับเท่าและเท่ากัน

สมทบนั้นเท่ากับวันนายทุนหนี้
สมทบสู้ในนายนายฉันทุนมี
สมทบที่ที่สมทบบุุญนับคน

ทายผิดผิดอาจไม่คิดทายผิดถูก

ทายทานปลูกไม่ผิดถูกไม่ทายท่าน
ทายทานบุญบุญเคยมีทายให้วัน
ทายผิดนั้นพลันทายไปและทายมา

ไม่มีทายท่าน 

บาปหน้าตาเป็นอย่างไรบาปบางหนา


บาปหน้าตาเป็นอย่างไรบาปบางหนาบาปในฆ่าบาปในตรามีบาปไว้
ต้องได้รับตราบาปจับรับไว้ใคร
บาปเขียนไว้ในศีลศาสน์สะหนาตัวมารห้าฝูง

บูชาพระพุทธเจ้าพราววิสุทธิ

บูชาสุดพุทธพงษ์ทรงศีลศาสตร์
บูชาแท้พระพุทธาภาวะนาถ
บูชาธาตุธรรมทางทานไทพล


แผนกทวงบุญคุณ

แผนกทวงบุญของคุณบุญบุญทำไว้
ทวงไปใยเขาไม่ใช้ให้หรือหนี้
หนี้บุญคุณเขาให้แล้วยากหนีที
หนี้เป็นหนี้แล้วขี้ข้าอย่าหนีบุญ

ต่างคนต่างยาก

ต่างต่างยากต่างลำบากกรรมบังคับ
ต่างต้องนับความต้องต้องตนมีอยู่
ต่างแต่ต้องต่างตนตัวยืนเด่นตู
ต่างตกอยู่ในตัวตนคนสำคัญ

โกลาหลหม่นหมักหมองหนทางยาก

หนทางจากหนทางพรากหนทางอยู่
หนทางบุญทางบังคับทางหมดตู
หนทางสูหมดทางสู้หาทางตรง

ศีลกายศีลวาจาศีลในใจ

ศีลอยู่ใหนในศีลทรงตรงทักศีล
ศีลสบายอยู่เป็นฝ่ายศีลชีวิน
ศีลขาดวิ้นศีลของคนถูกท้าทำ

โยนหินถามทาง

โยนโยนไปไปทางไหนแนวโยนยาก
หินในหินหินหรือหากแนวหินหิน
ถามถูกข้อถามถูกก็สิ้นดานดิน
ทางแยกสิ้นหินถามไปไหนทางกัน

เหนือความยุ่งเหนือความยากเหนือเคืองขัด

เหนือข้องอัตต์เหนือโลกรัดเหนือโลกแปด
เหนือความรักเหนือกว่ารักเหนือก๊าซแก๊ส
เหนือมรรคแปดคงไม่มีที่แนวธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ในสายศีล

ในสายศีลสิ้นอาชญาศาสตราฆาต
ในสายชาติอำนาจสินทรัพย์อินทร์ให้
ในสายสิญจน์สิ้นความทุกข์หรือสุขใด
ในสายใจในสายศีลวิญญาแดน

ในสายศีลสิ้นอาลัยในกำหนัก
ในสายปลักหมักหมกกดหมดศีลกิจ
ในสายหนักศีลไม่สัตย์อัตตาฤทธิ์
ในสายจริตคิดทำลายล้างในตน

ในสายศาตร์อำนาจศีลศีลปะ
ในสายจะแต่ไม่จักรักศีลไหน
ในสายหมดหมดศีลรักในตัวใคร
ในสายใจส่งไม่ถึงซึ่งศีลทรง

ในสายสินที่สินทรัพย์อำนาจสิน
ในสายสิ้นศีลหยุดลงหมดสงสัย
ในสายศิลป์ระปะแน่วแนวศีลใด
ในสินใสในศีลศีลละปีนแปล

ฤทธิ์เเละเดช?

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ล่วงลับดับหายหาไม่เจอ

กฏที่มีประสิทธิภาพของสิทธิมนุษย์ผู้มีภัย


กฏที่มีประสิทธิภาพของสิทธิมนุษย์ผู้มีภัย
กฏอะไรจะช่วยได้ในกรรมมาก
กฏความเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่จาก
กฏความยากคิดคุ้นข้องไม่เท่ากัน
กฏอะไรคุณควรได้ใครตัดสิน
กฏชีวินกินไม่เท่าเหนือเปรียบไหน
กฏอะไรในเหนือกว่าคนเป็นใคร
กฏที่ไหนในที่นั่นต้านทานจริง
กฏที่ดีมีศีลไม่ทำไม่ได้?
กฏทำร้ายกายใจจิตผิดธรรมพลั้ง
กฏย้อนมาหาคนกดหมดกำลัง
กฏไหนยังเพื่อประโยชน์เขาเป็นใคร
กฏอะไรในกฏเหนือเหนือกว่ากฏ
กดในกดกฏดีไว้หรือร้ายหนา
กฏตราไว้กฏขั่นต่ำธรรมลงนา
กฏในครากากาซ่อนไม่เท่าทัณ
กฏไม่เกิดกฏไม่ตายคนยึดติด
กฏจริตคิดสกัดจัดตนให้
กฏเกิดดับยากหรือง่ายวินิจฉัยใคร
กฏคนใจในสัตว์ส่วนไม่ศลกุล
กฏความดีมีศีลครบจบสบาย
กฏความร้ายในยักษ์ใหญ่ในยักไร้
กฏความเกลียดเกิดเพราะไรไม่ให้ใด
กฏของใครหากเสียหายในรับรอง

เมื่อเธอยุติไม่ได้


จะยุติความตายของสังขารยังไม่ได้
จะยุตใครในความตายคงหยุดยาก
จะยุดใดในความรักโลภหลงหลาก
จะยุทธนามาระยากผิดธรรมดา
จะยุดหยุดต่อสู้กับอริ
จะยุติจะริ ตรุษจะหลุดหนา
จะยุดยื้อหรือไม่ยุทธหยุดเวลา
จะยุดมาจะยุตใครในตั่งพาน
จะยุดหยุดความเกิดและความดับ
จะยุดจับคนจำตรุพสุถา
จะยุดเยื้อเยื่อใยสังขารา
จะยุทธนามาระคมลมปากปวง
จะยุดินิพพิธาอภิสิทธิ์
จะยุทธกิจเรื่องเกลียดโกรธหลงหรือฆ่า
จะยุทธเกิงเริงระกรอมรอา
จะยุติมามาทำร้ายซึ่งตัวเธอ
จะยุดเลอรางไร้ในลางลบ
จะยุดสยบเธอได้นานเท่าไหร่
จะยุทธปราชญ์ฤาคลาดเคลื่อนคนมากไง
จะหยุดในจองเวรจองกรรม นำวิธี

ยุติธรรมชาติของความโลภความโกรธหลง


ยุติธรรมชาติของความโลภความโกรธหลง
ยุติลงแล้วความโกรธในกรรมกาก
ยุติใครใครยุดให้ในความพราก
ยุติขวากยุติความยามยุทธไงธรรมชาติย่อมดำเนินต่อไปตามกรรมของใครของมัน

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สังขารย่อมเป็นของผู้รักษาสังขาร

สังขารย่อมเป็นของผู้รักษาซึ่งสังขาร
สังขารบานสังขารมารรัดศีลไหน
สังขารเบียดเบียนสังขารมารตนใด
สังขารใดไม่ยอมให้ธรรมความดี
สังขารที่ไม่มีใครคุมกายได้
สังขารกายไม่มีคุฆศีลธรรมอยู่
สังขารมารไม่ให้สุขเขาใจตู
สังขารหมู่มากอยู่นานสานธรรมใด
สังขารใครในสนใจกุศลตน
สังขารล้นมากมวลใดคุมได้ยาก
สังขารมุ่งบำบัดทุกข์รักษาหลาก
สังขารลากอายุตั่งสร้างนามระบือ
สังขารสร้างนามบูชาในบุญคุณ
สังขารพูนความเกื้อหนุนทานแจ่มใส
สังขารมุ่งรักษาตนรักษาใจ
สังขารใดในไม่ทุกข์ไม่แบกตน
สังขาร

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ศีลตกต่ำพอกเพิ่มพูนนูนพอกหนา

ศีลในตาศีลในหูศีลในปาก
ศีลตกต่ำยามเมื่ออยู่สูงใดยาก
ศีลตกจากหากไร้ศีลสิ้นไรลง

Down syndrome

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รูปเป็นของผู้ใด

รูปในร่างย่อมเป็นของผู้ให้เกิด
รูปบรรเจิดรูปไม่งามใครสร้างให้
รูปสวยงามในพอใจติดตามไป
รูปจริงไม่ขันธ์ตั่งขึ้นเปลี่ยนปรับปรวน
รูปย่อมมีตนตัวจิตอุทิศสร้าง
รูปเกิดอย่างสวยงามแล้วส่วนสดใส
รูปไม่งามเกิดไม่ข้ามไม่พอใจ
รูปเกิดไม่ไม่เกิดรูปบังคับตน

รูปเกิดแล้วเวลาดับเป็นของทุกข์
รูปเกิดสุขมีเจ้าของนั่นโน่นนี่
รูปไม่งามเขาพอใจอย่างไรมี
รูปงามศรีระสะรีศรีตราตน
รูปมีแร้วดังติดเบ็ดหรือตนบ่วง
รูปงามสรวงสวรรค์ส่งลงผู้สร้าง
รูปงามเลิศปฐพีภพสบสวรรค์ลาง
รูปมีทางอย่างไม่มีในรูปใคร

รูปกดในอยู่ในรูปจริงหรือที่
รูปใดมีเกียรติคุณเหนือรูปร่าง
รูปแสนหนักรูปแสนรักเวลาวาง
รูปเกิดอย่างวางในรูปพระคุณครู

รูปเกิดเกลียดในเวทนาเดิมสุดทางสุด
รูปเกียรติจุดในใสถางทางสุขให้
รูปสูงงามเวลาเปลี่ยนทำลายใด
รูปรัดใคร ใครรัดรูป ร่างเกิดเธอ

 เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นาม รูปจึงมี(http://etipitaka.com/search/)

ธรรมชาติ

ธรรมชาติธรรมเช่นเป็นเพราะชาติ
ธรรมะอาจชาติเกิดมามีหน้าที่
ธรรมะแม่ธรรมะพ่อธรรมะมี
ธรรมะพี่ธรรมะน้องชาติเวลา

ธรรมดาธรรมเดิมรักในตน
ธรรมตนให้รักตนวนศีลวัด
ธรรมะณะจุดเกิดนะชาติชนจัด
ธรรมรัตน์ธรรมเเนวถากทางเตียน

ธรรมชาติสะสมเก่าในสิ่งไร
ธรรมใหม่ให้ผลเร็วช้าองค์ประกอบ
ธรรมไหนในต้นทุนหมุนฟูชอบ
ธรรมะมอบปัจจุบันนั้นตัดวน

ธรรมะหน้าอยู่เห็นนาบุญหน้าที่
ธรรมะหนี้ไม่หมดมีฤาหนีได้
ธรรมะชาติเกิดแล้วทำดีเรื่อยไป
ธรรมะร้ายหากยังไม่เกิดหยุดทัณ
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความเปลี่ยนผ่านนั้นหมุนเวียนเพียรหมุนวน

ความเปลี่ยนศลเปลี่ยนทำมาเปลี่ยนหนาธาตุ
ความเปลี่ยนแลแร่ธรรมรวมธาตุเปลี่ยนอาชญ์
ความเปลี่ยนธาตุอาจองธรรมนำธาตุธง
ความเปลี่ยนไปในธาตุดินหินเหลวได้
ความเปลี่ยนไปในธาตุน้ำเหือดแห้งไหล
ความเปลี่ยนไปในธาตุธรรมลมหมุนใจ
ความเปลี่ยนไฟในธาตุร่างตลอดเวร
ความเปลี่ยนในวิญญาณธาตุ ณ ตาเป้า
ความเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนปรนไปในรวมธาตุ
ความเปลี่ยนไปในจักรวรรตติวัตเตา
ความเปลี่ยนเขาที่แข็งแกร่งหินผาคง
ความเปลี่ยนเงินเป็นธาตุเพชรเกล็ดมุขฆะ
ความเปลี่ยนพระศรัทธาธงองค์ประหันต์
ความเปลี่ยนแร่ธาตุแปรเปลี่ยนไฟธรรมฑัณ
ความเปลี่ยนสรรเสริญในพริบธาตุธรรมใดเพราะไม่รู้เรื่องใครตาย
เพราะไม่รูใครไม่ตาย
เพราะไม่รู้แกล้งตายหนาย
เพราะไม่รู้ตายรายราย
เพราะไม่รู้เขาปิดสาย
เพรายไม่รู้เรื่องไรตาย
เพราะไม่รู้มากกรรมขาย
เพราะไม่รู้ขายตายคาย
ขาดลมหายใจใน45?

รู้ว่าปล่อยเนื่องจาก

ปล่อยเขาทำร้ายคนนั่งหันหลัง
ปล่อยเขาพังพระพุทธาระบบปิด
ปล่อยเขาเห็นเป็นพะยานเท็จคบคิด
ปล่อยเขาบิดเบี่ยงเบียนบทบิดเบือนบำ
ปล่อยเขากดกำหนดบทผู้สร้าง
ปลอยเขาขวางทางน้ำห้ามไหลหลัง
ปล่อยเขาเบียดเบียนจะริตรอนกำลัง
ปล่อยเขาค่าตั่งค่าคนชีวิตตรอง
ปล่อยเขาคิดค่าชีวิตคนนั่นที่
ปล่อยเขามีมาแจกให้ศาสตราศึก
ปล่อยเขาขายคำชวนเชื่อยาสารพัดนึก
ปล่อยเขาตรึกตกตนเองแนวทางตน
ปล่อยเขาตายคาอ่างนั่งไม่บอก
ปล่อยเขาลอกตัวอย่างร้ายในความผัง
ปล่อยเขาฆ่าล่ารางวัลขันธ์ใดตังค์
ปล่อยเขาตั่งปู้ยี่ยำรัดทำกูล
ปล่อยเขาเขียนกดเก็บบุญใบแบ่ง
ปล่อยเขาเเข่งกันเก็บผลภาษีหมู
ปล่อยเขาค่ากากินีมีให้ดู
ปล่อยเขาจู่โจมจะศึกนึกออกกรรม
ปล่อยเขาแย่งทรัพย์สมบัติพิมพิสาร
ปล่อยเขาผลาญพระศีลธาสาละถัง
ปล่อยเขารับภัยพิษเศษฐกิจกัง
ปล่อยไร้รังพระอาศัยสนามรวม
ปล่อยเขา

อโหสิกรรมนำใจให้ไร้กรรมได้จริงแค่ไหน

อโหสิให้ไร้กรรมได้จริงแค่ไหน
อโหใดในกรรมหนักกรรมเบาเดช
อโหสิกรรมให้แล้วกรรมส่งอาเพศ
อโหเจตอโหสินิรกรรม

อโหใดในอโหโอ้กรรมกฏ
อโหกดอโหกากส่งแบบไหน
อโหสิพิเศษโสมากเท่าใด
อโหให้อโหจริงยิ่งกว่ากรรม

อโหหักอโหหุตอโหหัด
อโหจัดหนักนักต้องเกิดขอ
อโหจุดมลภาวะเพราะมัวคลอ
อโหก็ จลาจลวนไปมา


เราไม่สามารถพ้นแก่เจ็บตายได้


วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สยอง

สะ    เสือ     สิงห์   สิ่ง     สัตว์     สิน     สิ้น     ใส     เสื่อ
ยะ   หยอง   เยื่อ    ยิ่ง     แหยง  หยาง ยักษ์   ยงค์  ใหญ่
อะ   องค์     อาจ   องค์   เอก    เอง      อุ         อุ     ไอ
งะ    งง       ไง     ไหง   ไง       งง       เงื่อม    งา    งวง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ รก

ณ ระ จิกพลิกเปิดบทณ รกแบ่ง
ณ รกแหล่งเห็นชำแรกเปลือกใดหนา
ณ รกบอกมีเปลือกใยสำคัญครา
ณ รกมา ณ รกไปในมารดร

มารดาผู้ให้ร่างกาย

ของที่มีเปลือก

เปลือกในวัฏฏะสงสัยในสงสาร
เปลือกครองนานชำแรกออกเปลือกเองได้
เปลือกต้องปอกปล้อนปลอกออกถึงเนื้อใจ
เปลือกปลอกไปในไม่มีเปลือกเปลือกเอย

ลัทธิเปลือก

รักพ่อแท้


ประโยชน์ของจันทรคราส

ประโยชน์ยั้งประโยชน์ใยในคืนคราส
เราสามารถยิงปืนไล่ในคิดบด
เราสามารถรับรู้ในคืนแสงลด
ประโยชน์บดบังตนตัวมัวเมาตน

ทำความสุขได้ความสุขทุกข์คงหยุด

ทำทุกข์สุดผุดความทุกข์ตั่งใจใหญ่
ทำทุกข์สิ่งเพื่อทุกข์สุดทุกข์เห็นใจ
ทำทุกข์ไขในทุกขังอัตตังนา

พระเอกนางเอกพระโทนางโท

พระโมโหนางโมโหพระนางใหม่
พระตลกนางตลกสีสันต์ใคร
พระโกงไหนนางโกงหนักพักกรรมแกง

สักแต่ว่า

สิ่งที่มีมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
สักแต่มันไม่ใช่ของแม้เขาให้
สักว่าเป็นสักว่าเห็นแนวคิดใคร
สักว่าไร้สักว่ามีดีร้ายคน
สักว่าฟ้าดาวดาราของเราไม่
สักว่าใหญ่สักว่าเล็กหรือลึกล้น
สักว่านกบนท้องฟ้าใช่ตัวตน
สักว่าสนสนมากมากไม่สนใจ
สักว่าดินของตัวเราใช่ของเรา
สักว่าเขาเป็นผู้ใดเขาสร้างไว้
สักแต่เห็นสักว่ายินมองมองไป
สักว่าได้ไม่ติดใจว่าของมี
สักว่ากินสักว่าบอกไม่คิดติด
สักว่าผิดสักว่าถูกอย่างแบบเขา
สักว่าสร้างสิ่งใดไว้ใช่ของเรา
สักว่าเหมาเขาพูดหมดกำหนดเดิน
สักว่ารู้สิ่งอาลัยไม่มัดติด
สักว่ามิตรว่าศัตรูเขาก็อยู่
สักว่าร้ายสักว่าฤทธิผลิใบพลู
สักว่ารู้เป็นอย่างนั้นของมันเอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ถูกจัดฉากให้

ถูกข้างเดียวถูกอย่างเดียวขีดเดียวจุด
จัดเรื่องภูตจุดเรื่องผักต้มจับฉ่า
ฉากฉากเปลี่ยนเรียนฉากฉากเธอในตา
ให้ทุกข์ขาให้ทุกข์เขาเร้าโดยเร็ว

โลกเศร้าหมองครองความเศร้าเร้าเลิกสุข

โลกเศร้าหมองครองความเศร้าเร้าเลิกสุข
โลกความทุกข์บุกโลกแท้เเลความไท้
โลกความแน่แก่เจ็บตายอย่าหมายใจ
โลกเขาทุกข์โลกเราสุขเป็นได้ไง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไปไหนมาก็สามวาก็สองศอก


ไปไหนบอกก็บอกไปเฉเฉไฉ
ไม่ไปไม่ไม่ไปมามามาไป
ไม่ไปไหนไม่บอกใดใยไปมา


ไม่เห็นจะไม่เห็น
เห็นจะเห็นวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สิ่งปิดบังใจ

เมื่อคราใดที่หวาดกลัวชั่วดำดิ่ง
เมื่อคราสิ่งปิดบังใจในร้ายร้าย
เมื่อคราส่งบาปใบบุญเบิกบานใจ
เมื่อคราใดพบมารเเล้วแจวโกยเร็ว

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เป็นตามกรรมการกระทำผลที่ได้มากที่สุด

การกระทำนำให้เป็นเช่นอย่างนั้น
ทำงามวันได้งามยิ่งส่งต้องได้
ทำให้รักย่อมได้รักสุขสบาย
ทำสุขให้ได้สุขกลับทับทวี
ทำบุญบานได้บุญสานฟูสูงส่ง
ทำกุศลลงย่อมสนใจทางสุขขี
ทำไม่สนแล้วเพราะอกุศลหนทางมี
ที่ผิดวจีย่อมได้ผิดน้้้้นติดตาม
ทำให้ยุ่งได้ยุ่งๆอ่านไม่ออก
ทำกลับกลอกได้กลับกลอกแน่อะหัง
ทำให้เห็นภาพสวยงามเห็นสวยยัง
ทำให้ม่ังมรรคาใจได้้มรรคคน
ทำได้ภาพภาพกลับเห็นเรื่องสุขสน
ทำทุกข์ทนได้กลับแล้วพบความดับ
ทำให้ตายย่อมได้ตายเมื่อใดนับ

ทำให้

แยก

เป็นตามกรรมการกระทำของทางแยก
แยกเขาแบกแยกแผ่นผืนพื้นแยกสัง
สังคมแปลกสังคมแยกพื้นจิตตัง
แยกคนฝั่งแยกคิดเขาคิดเราแล

วัฏฏะสงสารทักษิณหรืออุดร

สงสารเขาแต่เธอไม่สงสารฉัน
สงสารมันแต่เธอไม่สงสารเผือก
สงสารคนยากไร้รากหรือผู้เลือก
สงสารเปลือกหรือสงสารที่หัวใจ
สงสารภาคใต้เป็นทุกข์หรือภาคเหนือ
สงสารเสือหรือสงสารสัตว์ถูกล่า
สงสารใจของอกเขาหรือเราวา
สงสารน่าน่าสงสารสาระยงค์

มีเธอจึงไม่มีฉัน


มีเธอจึงไม่มีในตัวฉัน
มีเธอนั้นจึงมีฉันวันนี้ได้
ไม่มีเธอไม่มีฉันก็สิ่งใด
ไม่มีเธอมีฉันได้วันไหนเอย

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อธิ

อธิการอานทิกรณ์อ่อนทำกาล
อ่อนโอฬารอานอากรณ์อ้อนอิงฝัน
อำอุราอนาธรเอื้อนานวัน
อิทธิระอาอำหนักผันอันหน่ายเร็ว

ปริญญาใจ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำนาบุญหินนะ

ทำนาบุญหนุนนากกนกแนบอุ่น
ทำนาบุญธิเนื่องกรุ่นการุณไฉน
ทำนาใบไท้บำนาปุปะทำใจ
ทำนาใจในธรรมจาสัทธาธิธรรม

โลกธรรม

อยู่บนโลกอยู่กลางโลกอยู่เหนือโลก
อยู่ในโลกอยู่สุดโลกอยู่ใต้โลก
อยู่ข้างโลกอยู่เสียดโลกอยู่เพียงโลก
อยู่ใยโลกอยู่ยึดโลกอยู่ไร้โลก

วิชชามาลึก

มา
ลึก
กึ๊ก
กึ๋ย
มาลึกกึ๊กกึ๋ย

หมา สัตว์เขี้ยวงาผิดสัจจาโพธิ

หมาก  ในกระดาน เป็นเหมือนมารให้กระดาก
หมากเกมส์ลากพาเกมส์ไปชนะผัน
หมากเกมส์เหนือโลกเหนือหมากกิเลสดัน
หมากเกมส์ผันหมากไม่เป็นหมากหมากเอย


ในความจริงสิ่งพยานนั่นความจริง

ในฝันสิ่งเรื่องลึกลับจับค้นหา
ในความจริงที่มองเห็นหลายคิดตา
ในฝันหาความฝันเอยในฝันจริงนิมิตรมากกว่ามิตร


เหนือความคาดอาจความคิดที่ผิดพลาด

เหนือสิ่งอาจล่วงรู้ได้อะไรหนา
เหนือคาดได้ใจมนุษย์สุดอาณา
เหนือกว่ากว่าคาดถึงได้โอ้ใจคน


พ้นวิเศษ

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

บูชาพระบูชาพุทธ ธะธรรมะ

บูชาพระบูชาพุทธ ธะธรรมะ
บูชาพระบูชาจปูชนีย์นาถ
บูชาไหนเวลาใดบูชาศาสน์
บูชาวาทเวลาไหนใจบูชา

อริไรอุราอารีย์


อริเอยอำลาธุระธุลี
อริชะพลีีีีคิดไว้ถ้วนถี่อารีย์หรือไร้
อริจะรวนอารีย์จะหมายมั่นหรือที่ให้ตาย
อริจำแร้วอริสลายอริสัจรงค์


ใช้ชาติ

รับใช้ชาติให้ใช้ชาติอาตมา
ใช้ชาติหนาสุขเนิ่นนานวันชาติใส
ใช้ชาติรับใช้ชาติให้เยื้อใยใด
ใช้ชาติไหนรับใช้ชาติโอ้ชาติระกาล

อยู่กับปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

จิตเดิมตาย จิตเดิมไม่ตาย

จิตเดิมไม่ตายด้วยศาสตราและอาวุธ
จิตเดิมผุดจุดจิตพลันทัณฑร้าย
จิตเดิมมั่นจิตวันก่อนทุกข์กรรมกาย
จิตเดิมร้ายในร่างร้าวเฝ้าตามเล็ง

จิตวิญญาณแท้ของแต่ละคน


วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น

ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นที่นั้นนั้น
ทุกข์สิ่งขันธ์ที่เรียนรสเเละเรียนทุกข์
ทุกข์ดับได้ในพริบพลันเห็นใดสุข
ทุกข์ใดสุขสุขดังนั้นนั่นทุกข์ดีการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

เหมาเหมาให้เธอเป็นเธอเป็นเธอเหมาะ

เหมาเหมาให้เธอเป็นเธอเป็นเธอเหมาะ
เหมาเหมาะเหมาะเลาะลุระมาเรียนรส
เหมาะเหมาหมายในชาติไหนเรียนรู้หมด
เหมาะเหมากดหมดหมอกเหมาเขาหรือเธอ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

เหตุผล หรือ บังคับ

ทำเหตุแต่ไม่ยอมรับผลได้หรือ
มีผลที่ไม่ชอบไม่พอใจไม่
ทำเหตุแล้วไม่รับผลไร
ทำเหตุรับผลได้ตามทำ

บังคับบังหนาคับขุ่นหมอง
บังบีบป้องบังบีบบทบังสลาย
บังไม่เห็นเหตุต้องตามเบิกอบาย
คับข้องใจใจบังไว้สิ่งต้องทำ

อุปถัมภ์

อุอุอะอุอุอุ่นอุอุ
ปะปัญยุอยู่อย่างปัทปารมัตถัง
ถัมถมถมเติมเต็มลงบุญกรรมกัง
ภก พักผังสำเภาใหญ่ในลำเรือ

เต็มหรือว่างเปล่า

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ขณะจิต

ทุกทุกข์นึกตรึกนึกคิดเวลาที่
ขณะนี้ขณะนั้นคณะไหน
จิตของเราใจของเขาใจผู้ใด
เวลานี้เวลาไหนไร้เวลา

มัจจุ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ดวงอาทิตย์แท้


วิธีที่ดีที่สุดในการข้ามห้วงน้ำ

ห้วงมหรร ณพแห่งมหาสมุทธใหญ่
ห้วงทะเลหรือห้วงน้ำลำธารใด
ห้วงแห่งใดสุดคำนึกคเนคน


เพราะมีเขาเพราะมีเธอจึงมีฉัน

เพราะมีฉันมีเธอนั้นจึงมีเขา
เพราะมีเธอเพราะมีฉันมีของเรา
เพราะมีเขามีเธอได้มีฉันเอง


ลูกเลี้ยง 

เรื่องไม่น่ารู้น่าศึกษามีอยู่หรือ

เรื่องไม่ถือเรื่องไม่เทียบเรื่องลำดับ
เรื่องรักมากเรื่องรักน้อยเรื่อยถ้อยนับ
เรื่องเพราะอัพพระยากดหมดความจำ

ความรักมักมีลำดับ

เรื่องไม่น่ารู้

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้
เพราะว่าเธอไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เธอไม่รู้
เพราะเรารู้้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้
เพราะเธอรู้ว่าสิ่งไหนที่เธอไม่รู้

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ครองโรค

ครองโรคาพยาธิพยาที่
ครองสิ่งนี้ครองสิ่งนั้นโรคสวยไหน
ครองโรคคีย์ครองโรคคาโรคพาไป
ครองการให้การให้ทานนานนับนา


ครองพ่อจับเป็นของฉันพ่อเพื่อได้
ครองแม่รักสุดดวงใจตระหนักหน่วง
ครองครอบครัวครองครอบไว้สุดแดดวง
ควงหนักหน่วงล่วงกรรมหนักปักดวงใจ

ครองลูกตนครองลูกตัวครองลูกใคร
ครองลูกใส้ในใส้ลูกลูกตนสน
ครองบริวารคิดว่าของซึ่งของตน
ครองบริวนครองบริเวียนเกวียนลากไป

ครองดวงตาที่เเสนงามยามเห็นถูก
ครองจมูกที่สวยคตหายใจว่าง
ครองลิ้นชิมลิ้มชวนลองอาหารยาง
ครองหูกลางนั้นนามนี้มีสิ่งใด
ครองกายาสกปรกหนารักษาเหตุ
ครองใจเจตนาส่งสื่อสิ่งไหน
ครองผิวสวยผิวหนังบางเลือดข้างใน
ครองแผนใสครองแผนส่งครองเวรกรรม
ครอง

รูปและนามสร้างไว้ประกอบฉาก

รูปและนามสร้างไว้ประกอบฉาก
รูปหมดพรากเหลือนามคงคำค่า
สรรเสริญรูปยามจากสิ่งสุดตา
นามคู่ฟ้าเพื่อประโยชน์ความของใค

เหนือรูปเหนือนาม

อัตตา
ทุกอย่างในโลกล้วนไม่ใช่ของของใคร
น่าสนใจว่าสิ่งของ. มีรูป
คนในโลกล้วนถือเอา. ว่าได้
ได้สิ่งใดได้มากไหนยึดไว้ยินดี

คำสัตย์สบัดประจำคำสัตย์สะบัดประจำ
คำสัตย์ระทำวจีรึถ้อย
คำสัตย์วิเศษเลิศลอย
คำสัตย์เพชรพลอยสิ่งใดสำคัญ

สามสี่สี่สาม


มองไม่เห็นก็บอกมองไม่เห็น
เห็นเเต่เป็นมืดมนอนทกาศ
เห็นมืดมิดมันหม่นไร้สามารถ
เห็นอากาศใกล้เวลา____?

ความเห็นถูกต้อง. ความเห็นไม่ถูกต้อง


ลาภสักการะดั่งใบใม้งอกงามใบ

ลาภสักการะดั่งใบใม้งอกงามใบ
ลาภผลใบร่วงลงโรยหล่น
ใบร่วงเพราะไรฤาสิ่งควรได้ชน
ใบหล่นใบร่วงไปลมโรย

ได้อย่างเสียอย่าง

เหมือนหรือไม่ไม่เห็นเหมือนไม่เหมือนแปร

แปรไม่เหมือนไม่เห็นเหมือนแปรเหมือนไม่
แปรคนละเเนวแนวอสุรหรือเวไนย
แปรแบบเทพเทวดาใส่เรื่องสวยงาม
แปรแบบร้ายแนวสงครามไร้ปราณี
แปรเป็นผีแปรแบบรักเมตตาสันต์
แปรแบบแนวความลึกลับน่ากลัววัน
แปรแบบฉันแปรแบบคุณแปรแบบใคร
แปรรักเป็นความร้ายได้เห็นสุข
แปรความสุขเป็นความทุกข์สุขสดใส
แปรส่วนตัวแปรส่วนรวมกรรมสิ่งใด
แปรให้ใครในคนฟังคนอ่านรมณ์
แปรเเบบนั้นแปรแบบปันแปรแบบหลาก
แปรลำบากแปรสบายแปรยากขันธ์
แปรไม่เหมือนคำเดียวกันคิดต่างกัน
แปรไม่สรรค์แปรไม่สร้างทางศีลทาง

ปะละศีล

พรหมจารีย์สีดำ


สิทธิของเธอเธอมีสิทธธรรมมะส่ง

ศรัทธาลงตรงธรรมธรรมข้อไหน
สิทธิความคิดวกวนเวียนธรรมเรื่องใด
สิทธิของใจพื้นฐานจิตแนวธรรมทาง

ที่ที่มีแต่การชิงชัยชนะ

มีแต่ชนชนชนฉะกันกะบดบี้
เขาฉะฉะขยี้ร่างแหลกเหลวตี
บดขยี้ร่างกรรมมีบี้แหลกลง

เหตุสำคัญได้รู้วันได้รู้เหตุ

ผลใดเจตจำนงค์ใจช่างเหตุผล
เมื่อยามจากถามหาพรากสาเหตุตน
ไม่สนผลอนาคตแต่ต้องเป็น

น้ำอมฤตมีไว้ให้ใจเทวะ

อมตะแนวสุขะพบสุขขี
น้ำอมฤตไดลิ้มรสเทวาดี
ยักษ์กรรมที่กรรมไม่ดีิไม่ได้เลย

กวนเกษียณเกียรกุศลกลกระแส

กวนวนแก้กวนวนกวนทะเลผัน
กวนน้ำนมทะเลดลวิเศษพลัน
กวนแล้วนั้นสวรรค์ตกพวกร้ายจม

มาระญาติทรามควรนับไว้เป็นญาติฤา

มารยาทเอาไว้แยกญาติหรือไม่
มาระยาดทนทายาดเห็นสิ่งใด
มาระยาทใจกายวาจามาราเอย

สัตว์ร่วมเเก่เจ็บตายที่ไร้มาระญาติ


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผู้ชี้ทางที่ดีที่สุดในโลกพระพุทธะ

สักการะพุทธเจ้าอริยะโลก
สักการะพระธรรมงามดับทุกข์โศก
สักการโลกงามศีลป์สงฆ์องค์คุณงาม

ไม่มีใครทำให้ใครเกลียดกันได้ถ้าใจรัก

ไม่มีใครทำให้รักหากรักไม่
ไม่มีใครทำใหใครเป็นเหมือนใคร
ไม่มีใครปลุกปั่นได้หัวใจมี

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หนี้

หนี้นี้หนีหนี้นี่นี้หนีหนีหนี
นี้หนี้นี้นี่หนี้หนีหนีได้ไหม
หนีหนี้หนีสิ่งที่มีหนี้เมื่อไร
หนี้กำไหนไม่เป็นหนี้นี้โลกคอน

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

มีคนเข้าใจเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือ

เข้าใจบวกดีกับใครใจสุขสม
เข้าใจจมลบก็ลบหาที่เหลือ
เข้าใจหารหารหารหักปักหมักเกลือ
เข้าใจเกื้อเวลาคูณบุญทวีเกิดแก่เจ็บตาย

จอเอ๊ะบอเจ็บ

จอจานใหญ่ใส่ของได้ใหญ่หรือเล็ก
เอะใจพบพบภพแล้วแน่วแน่ศล
บอใบใบสกสักการใดมาแลยล
เจ็บเมื่อสนตนใจดูวิชชาจริงเพียงเศษในเวลาที่เหลือน้อย

เพียงเศษในวันเวลาที่เหลือน้อย
เพียงเศษถ่อยถอยเวลามากจริงไหม
เพียงเศษใดวันเวลาของใครใคร
เพียงเศษในกาลเวลาน่ายลยิน
เพียงเศษน้อยอาจมากนักสำหรับราก
เพียงเศษกากของเวลานิดน้อยอยู่
เพียงเศษในวันเวลามากน้อยดู
เพียงเศษอยู่เศษไม่อยู่ดูโลกงาม
เพียงเศษวันอันมีค่าเพื่อสุขใส
เพียงเศษใดนานเหลือทุกข์ปลุกประหันต์
เพียงเศษเหลือในชีพจิตสิทธิ์นิรันดร์
เพียงเศษวันดารดินใจในเวลา

เพียงเศษคนตนไม่มีที่เศษดิน
เพียงเศษสินทรัพย์เสพสุขเศษส่งสรรค์
เพียงเศษสุขสุขจริงหรือสุกใสวัน
เพียงเศษหวั่นว้างวางหวังหวั้งศรัทธรเวลาที่เหลือ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พ่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือหนี้

พ่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือไม่
แม่เป็นสิ่งสำคัญมากหรืออะไร
แม่สำคัญยิ่งใดใจจึง

จิตใจที่แท้และเทียมเท่า

จิตใจใดใจที่แท้และเทียมเท่า
จิตที่แท้ศัทธาเเน่รักษ์สิ่งไหน
จิตที่สมส่งใจจงตรงดวงใจ
จิตใจใครจิตใจคงตรงใจจริง


รักเธอไม่มีหมด

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นวัตตะกรรมน้ำตาเป็นอะไร

นวัตตะกรรมน้ำตาเป็นอะไร
วัฏฏะใดนวัตตะผลิตขึ้น
วัตตะกำอำวัฏฏะในกรรมกลืน
วัฏฏะยืนอายะตะณเเห่งใด

หุ่นยนต์
จริงแล้วเราลำบากเพราะตัวเรา

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อำนาจชี้ถูกผิดใช่ธรรมหรือ

อำครอบงำแฝงร้ายล้ำหรือดีลึก
นาหินกึกที่เมล็ดพันธ์ลงงอกไหน
จอจดจ่อจุงแจ้งจะจับจิตใจ
จะธรรมไหมธงระไรว่องไวเร็ว

อำครอบงำคือเงื่อนงำกิเลสซ้อน
นาเหนียวก่อนหรือนาหน่วงหนักรากไว้
จอจะรัดใช่ของตนหรืออย่างไร
จะทำไปไร้หลักธงกิเลสทำ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ระมัดระวัง


เวลาน้อยเวลามากไร้เรื่องทุกข์

เวลาปลุกเวลาปลดลดกักขัง
เวลาถึงถึงเวลามีเรื่องกรัง
เวลาพังเวลาหมดไร้ป้องกัน

ทุกคนมีสิทธิสร้างสรรค์ไว้เพื่อชั่วคราว


ทุกข์คนเขาสิทธิเราจริงหรือหนี้
ทุกคนสิทธิผลิตทุกข์อย่างไรมี
ทุกสิทธิที่มีโอกาสสร้างทำใด

การไม่กลับมาของผู้ปกป้อง

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทหารย่อมกระหายซึ้งสงครามธรรมดา

นักปราชญาสำแดงสูงปัญสุขเกิด
ผู้ยิ่งใหญ่ย่อมหวังให้บูชาเลิศ
นักเรียนเกิดปรารถณาเรียนสิ่งใด
ครูอาจารย์ย่อมคิดหวังสอนตรงถูก
พ่อแม่ปลูกหวังประสบลูกสดใส
พระนั้นเพียรตั่งความหวังไม่มีใคร
นักเขียนใหญ่ใจวิมุตสุดปัญญา

ธรรมดาธรรมใดธรรมแดน

ธรรมแก่นธรรมแกนธรรมเกิด
ธรรมกล่องธรรมกายธรรมเลิศ
ธรรมเจิดธรรมจ้าถาโถมเจียง

สำคัญ

ส่องเท่าไรก็ไม่งง

ส่องเท่าไรก็ไม่งงส่งเท่าไรก็ไม่งอ
ส่องแล้วตรงส่งไร้ต่อส่องชัดไหน
ส่องกระจกเห็นหน้าเราคนทำไร
ส่องแล้วให้เห็นความเป็นและอยู่คือ

ชัด

ส่องง

ส่องงส่งงอซองง
ส่องหงงส่งหงอส่อไหง
ส่องงงส่งงามส่งไง
ส่อไหงใสหงอส่องง

ความเพียรในการเบียดเบียนความเบียนในไม่เบียดเบียน

ความเบียดเบียนที่แสนนานวันอดทน
ความเบียดบนความเบียดบานนานแค่ไหน
ความอดทนความไม่ต้องทนนานไป
ความเบียดใดในตัวเราเล่าตัวตน

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สูญพันธุ์

เก้งกวางกว่างกวากวิดแกว่งกวัน
โคควายควิดคว้าควันควัดค้อน
ละองละมั่งสมันสะเหมือนสมีตอน
กระซู่เลียงผาเขาสอนให้รู้สูญพันธุ์

ยิ่งยวด

ยิ่งยวดยงค์ยั่งยืนยงค์ยาว
ยิ่งยวดยาวยืดยื้อยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ยิ่งยาวเหยียดยาใย
ยิ่งยาวใยใยยึดเยื้อยวดยงค์


ปารมีกลางดิน

ภยันตราย


อยู่ใกล้เธอแล้วไม่ปลอดภัย

อยู่ใกล้เธอแล้วไม่ปลอดภัย
ยากไร้ความมั่นใจคงมั่น
มั่นคงไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยวัน
มั่นคงฉันเธอไร้ภัยคงมั่นคง

การที่มนุษย์ปุถุชนจะมีสหายสักคนที่ซื่อสัตย์

สหายจัดสหายอัดสหายกว่า
สหายรักสหายร่วมสหายลา
สหายค่าสหายคงสหายเคียง
สหายเอ๋ยสหายเอ่ยสหายอุ่น
สหายบุญสหายบัวสหายบ่า
สหายริบสหายร้องสหายรา
สหายหน้าสหายหลังสหายไร

ตามหาอย่างไรก็ไม่พบ

ตามหาของที่หายไม่ให้หาย
อย่างไรวิธีใดหาไม่เห็น
ก็ไม่ยากเย็นเลยเมื่อมีเป็น
พบเห็นพบให้ภพในตา

ไม่ว่าฉันจะทำผิดสักเท่าไรเธอจะให้อภัยเสมอ

ไม่ว่าฉันจะทำผิดสักเท่าไรเธอจะให้อภัยเสมอไม่ว่าเธอจักทำผิดเวลาใดอภัยมั่น
ไม่ว่าฉันจักทำผิดอย่างไรไม่สำคัญ
ไม่ว่าเธอทำต่อฉันผิดอย่างไรฉันไม่แคร์

Destiny

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เพื่อเธอเพื่อฉันเพื่อวันใหม่

เพื่อสิ่งใดเพื่อผู้ใดเพื่อใครหนอ
เพื่อความรักเพื่อความร้ายเพื่อใดนอ
เพื่อสารต่อเพื่อสนต่างเพื่อสร้างเตรียม

คอด

ผ็ดร้อนรนนารทเเก มลายายุ่ยสสสลง ่

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พอใจไหมที่เกิดมาในโลกที่

พอใจไหมกับสิ่งที่เกิดมาได้
พอใจไหมกับสิ่งที่เกิดพร้อมกาย
พอใจไหมกับใจร้ายในตัวตน
พอใจเเล้วกับความตายเมื่อมีเกิด
พอใจไหมร่างประเสริฐได้รับให้
พอใจไหมกับร่างที่ไม่ใหญ่ไป
พอใจไหมกับร่างใจแฝงติดตัว
พอใจไหมกับสามารถที่ปลูกปั้น
พอใจไหมคนสำคัญเหมาะเตรียมคล่อง
พอใจไหมกับดวงใจตรงศีลครอง
พอใจไหมร่างกายจองค่ามากมี
พอใจไหมกับสิ่งได้ไม่อยากได้
พอใจไหมแม้อยากได้ไม่ได้ที่
พอใจไหมหากจะได้พยายี
พอใจไหมสบายที่ทำลายไร
พอใจไหมความไม่เหมือนเขาให้เหมือน
พอใจไหมเราเหมือนเหมือนเขาเหมือนไม่
พอใจไหมแสงสว่างทางพุทธไร
พอใจไหมเทวดาใจหรือยักษ์ยง


เต็ม

ความคิดถึงคิดคำนึงระลึกนา

ความคิดหาปัญญายิ่งพิงพักผ่อน
ความคิดถึงประหนึ่งลมหายใจรอน
ความคิดถอนความคิดดึงตรึงดวงใจ

คุณพร้อมแล้วหรือยังกับชีวิตที่เสรี


เร่. งงงงร้อ นนนน เร้าบังใบ

อร้าใบไร้เร่ งงไร้ลงร้อ
เร้ยาใยใบบุญญาเร้าร้อนรอ
เร่งร้า ยอ รอระยลรณรงค์

อรณรงค์

ยูทูปอินเทอเนตของที่ไม่ใช่ของของเรา

ยูทูปอินเทอเนตของที่ไม่ใช่ของของเราทีวีจอแก้วเร้าไม่ใช่ของเราจริงอย่างที่
ภาพยนต์จอเงินฟิมล์สรรเสริญเรื่องสวยดี
หนังสือมีความรู้ดีไม่ใช่ของของเรา

ยักยึกยึกยักยักยุกเยอะยักเเยะ

ยักยอกเยอะยักยอกแยะยักยอกยุก
ยุกยอกยักยักยอกยงยักยงหยุก
ยักยุ่งหยุยุ่งเยอะยักยอกยอกยง

หนามยอก. หนามบ่ งง


เศษซากกากเดนวิบากที่่เหลืออยู่

เศษซากกากเดนวิบากที่่เหลืออยู่
ขะยากยู้ขะยากไย้ใยเศษฝัง
เดนตะกอนขี้ตระไคลตะกอนกรัง
ขี้กะโล้โท้กากครั้งยังดินดอน
ซากกากกากขี้ซากกากตระกลันกร่อน
เศษกรรมผ่อนกากกำสอนเดนไคลไข
ขยะขี้เดนตะกอนของใครไคล
ส่วนที่เหลือกากกรรมใสใครตะกอน


 เดน
คำนาม
residue
กากเดนที่เหลือส่วนที่เหลือกากขยากขี้ตะกอน
leftovers
เดนของเหลือสิ่งที่เหลืออยู่ข้าวก้นบาตร
remnants
เศษเดน
dregs
กากชานขี่ตะกอนขี่กะโล้โท้กากขยากเดน
remain
ซากศพเศษอาหารสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งที่ค้างอยู่เดน
leavings
ซากเศษส่วนที่เหลือเดน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย

ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นได้ไหมเพราะสิ่งใดสิ่งผลักผัน
ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่จากกัน
เป็นได้นั้นเป็นอย่างนั้นสักแต่วา

วิจัยหนักมาก

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิไรรำพันผูกเงื่อนแก้ไม่ออก

พิไรรำพันผูกเงื่อนงั้นแก้ไม่หลุด
พร่ำพร้ำยุดฉุดมัวเมาเขาแก้ขันธ
พิรี้ผลักปรารภเพียรกำแพงกัน
วัวหายนั้นรำพันไรใยเป็นวัว

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิเลสสามกองกูลเต็มมากพูนหนุนให้กำ

กิเลสรัดขย้ำกำแน่นไว้ใครเจ้าของ
กิเลสดันผลักในไม่ชอบใจเกลียดจึงจอง
กิเลสสามตระกองสามตระกูลหนุนอะไร


ปันยา

ปันยาช่วยอำนวยให้ใผ่รักษา
ปันยาคราเขาเจ็บหนายาส่งให้
ปันยาดีใด้ยาดีกลับมาไว
ปันยาไปปันยามาสุขภาพดี
ปันยาร่างกายเมื่อคร้ังเขาเป็นทุกข์
ปันยาปลุกชีวิตดีชีวีใส
ปันยาป้อนเมื่อความใดวาจาใน
ปันยาใจใยน้ำจิตอุทิศลง

กำ


ซากร่างเกวียนชำรุดสุดรักษา

ซากกายาที่สง่าเมื่อยามไหน
ซากสังขารมีประโยชน์หรือมิตาย
ซากกายใดรักษาได้บุญทานใด

ผู้รักษา

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กำลังเต็มเปี่ยมอิสระทางจิตใจ

กำลังเต็มเปี่ยมอิสระทางจิตใจ
ไม่่มีใครควบคุมใจใจใครได้
คุมร่างกายคุมจิตใจไฝ่รัดไร้
ใจใครใครมันใจใครไม่มีเลย

ไม่มีจิตวิญญาณ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยศช้าง

ธุรยศทุรโยทธุลีเยอะ
ธุรเปรอะทุรปลดธุลีไป่
ธุรคิดทุรค้างธุลีไคล
ธุรใสทุรสัจธุลีซาง

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พ้นผ่านผันวันเวลาในวาระ

พ้นใดนะจะพ้นๆพ้นผ่านโผน
พ้นแผ่นหินดินแผ่นผาคราตกโตน
พ้นวันโขนโพ้นแผ่นผรุงจุงกรากกรำ

บ่อ ความสุขหรือความทุกข์นะนะบ่อ

บ่อ ความสุขหรือความทุกข์นะนะบ่อ
บ่อบุญรอเหมือนบ่อเพชรเรือนล้ำค่า
บ่อทองชุบบุญอันใดสุขงามตา
บ่อเงินหนาเงินมากฆ่าผลอะไร

บ่อน้ำกรดสลายหมดร่างใครแกร่ง
บ่อน้ำแรงแพรงไฟร้อนละลายสิ้น
บ่อไฟฟอนเผาขอนไม้ถ่านพร้อมดิน
บ่อไฟถิ่นหมอกมืดมัวกลั้วสายตา

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กดผิดชีวิตเปลี่ยน^^

หากกดผิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตป่วย
หากกดส่วยอาจไม่สวยม้วยอนาถ
หากกดผิดหมดภัยพิษในกรรมชาติ
หากกดปราญชยะนาปรากฏการณ์

ผิดกฏธรรมชาติ

ความไม่เสี่ยง


บ่ริหาร

บ่ริหารบานบุรามาหักออก
บ่ริบอกบ่ริบทกดกรรมเขา
บริรักบ่ริเลยบริเรา
บ่ริเมาบ่ริหมองครองมึนงง

ความจริงต้องไม่ไช่ความไม่จริง

ความจริงจริงความไม่จริงที่ไม่รู้
ความไม่จริงที่จริงคือความจริงอยู่
ความจริงดูเเล้วเป็นจริงจริงจริงจริง
ความไม่จริงผลไม่แน่ไม่แท้ผล
ความจริงจนมุมความจริงผลธรรมแท้
ความจริงนั้นผลแท้จริงไม่เปลี่ยนแปล
ความไม่แท้ก็ยังเป็นเป็นความจริง

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมตตาดิน

เมตตาดินถิ่นยัดยืนผืนแผ่นแผ่
เมตตาดินผืนแผ่นแท้แลเห็นได้
เมตตาดินแผ่นดินเลิศอาศัยกาย
เมตตาดินรักยึดไว้ดินเมตตา
เมตตาดินถิ่นทุกสถานย่านลำบาก
เมตตาดินวิญญาจากดินกลบหน้า
เมตตาดินเพราะดินให้ซุกกายา
เมตตาดินปลูกภักษาอาหารกาย

เมตตาดิน

รักแท้คือการแย่งชิงหรือปล่อยวาง

รักแท้คือการแย่งชิงหรือปล่อยวางรักจางรักจับใจไร้เธอสุข
รักไม่รักกอดรัดไว้ไม่สนทุกข์
รักผูกความรักไว้ใครคิดเอง

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิทธิในโลกหล้าสิทธิหนาสิทธิจาง

สิทธิในโลกหล้าสิทธิหนาสิทธิจางสิทธิต่างในรูปทำนามทำอัต
สิทธิมากสิทธิไม่มากสิทธิรัด
สิทธิสัตย์สิทธิประสิทธิประสัจธรรม

ยังงัยยังงัยเราก็ไม่เลือกเธอเพราะ?

มรณะ


อบาย


ไม่มีใครเปลี่ยนใครใด้ให้เหมือนใคร

ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้เขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้หากเขาเพียร
ไม่มีใครเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใจเขาตรง

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนใครถ้าเข้าใจ
ไม่มีใครสวมบทให้เขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครอยากเข้าใกล้บทร้ายเรียน
ไม่มีใครเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนไม่เข้าใจ

ไม่มีใครเปลี่ยนปรับหลอกกรอกไม่กลับ
ไม่มีใครเปลี่ยนคนกลับเขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องได้ตัวละครเวียน
ไม่มีใครเปลี่ยนได้เปลี่ยนเท่ากรรมมา

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปฏิ

ปฏิสนธิสนมากที่ปฏิไหน
ปฏิผลใดผลแจ่มใสในสว่าง
ปฏิคานุสัยสงค้างหมักหม่นจาง
ปฏิวัติต่างวัฒนะประวัติวงษ์

ปฏิปฏักประตกตระหนักปฏักปฏิ
ปฏิปักที่ปฏิสนทำปฎิบัติใส
ปฏิทินนะปฏิปทาปฏิพัทไท
ปฏิบัติไหนปฏิบัติตายปฏิบัติเป็น

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มหานิยม

มหานิยมนิยามนิยงนิยลยินยอม
มหายินยอมพร้อมนิยมตามนิยามสดใส
มหานิยามเพื่อเธอเพื่อฉันเพื่อนั้นเพื่อใคร
มหานิยงยินยอมที่ใดดวงใจนิยม

ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของแน่

ความเกิดแก่ความเจ็บตายเป็นของแน่
ความเกิดแลเห็นได้ในตนตัวสำแดงผล
ความแก่มากความแก่น้อยเด็กตัวตน
ความเจ็บสนวนที่เจ็บเจ็บตนใด

ผิดศีลกับคนอื่นๆเพราะถือว่าไม่ใช่ญาติ

ผิดศีลกับคนอื่นๆเพราะถือว่าไม่ใช่ญาติ
ผิดศีลศาสตร์พยาธิหนี้มีหรือไม่
ผิดศีลไม่ได้เพราะญาติตนจริงหรือไร
ผิดศีลไม่สนใจใครใช่ญาติตน

ญาติยาดยาทยาธิญาด

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เสียดสีเก่งเร่งเสียดสีมีสีสี

เสียดสียีเสียดสีหลักคำเสียดสอน
เสียดสีสีมีสีใส่เพิ่มสีสุขรอน
เสียดสีหรณ์วรสีสีสีสวยจัง

ปรัชญา

ปะเเปรปรวนป่วนแปรปรำปรักปนปลอม
รัดรัฐหลอมหล่มรวมรากไร้รงค์ไร้่
ชะชนชัดชะชะชะชนชอนไช
ญายาดใยใยญาติเหยื่อยาญาติยา

คำเจรจา

คำค่ำค้ำคำคำคำค่ำค้ำคำ
เจแจจ่ำจำจ้ำจ๋ำจิตจงจ้า
ระเร้นไรไร้ระเร้นระรงค์รา
จาจุดจาจะจริงจริงใจจาจง

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สิงโต

สิงโตเจ้าป่าจริงหรือดูใด
สิงโตคำรามใกลสุดแนวป่า
สิงโตเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายครา
สิงโตเจ้าป่าคือผู้ล่าจริงฤา

ช้างเผือกที่แท้แม้อยู่ป่า

ช้างเผือกที่แท้แม้อยู่ป่า
สุดสวยกว่าช้างธรรมดาที่สวยไหน
ทางป่าแม้ปรกรกชัชใบ
เผือกในผิวแผ้วงามจริงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสริญสรรค์สวรรค์สานวิมานดิน

เสริญสรรค์สวรรค์สานวิมานดินเสริญยอยินถิ่นงดงามยามยลย่อง
เสริญสะสมสร้างบุญปลูกธรรมกายกอง
เสริญสรรค์ย่องสถาปัตย์ธะอะศัยตน

ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยบังคับปล่อย

ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยบังคับปล่อยถึงไม่ปล่อยวางของเราเข้าพรากบท
ปล่อยไม่ได้ในวันที่กำแน่นทด
ปล่อยวางลดละไม่ห้ามตามใจจริง

ปล่อยดีกว่าไม่ยึดเขาวางละละ
ปล่อยนะจะไม่ถือบทหรือถือเปลี่ยน
ปล่อยวางใจในความรักโลภวนเวียน
ปล่อยถึงเพียรไม่ปล่อยตรองสมาทำ

เมื่ิอมีโอกาสทำดีเมื่อมีโอกาสทำร้าย

เมื่ิอมีโอกาสใจใฝ่ทำดี
เมื่อมีมีมีโอกาสได้ทำร้าย
เมื่อมีช่องโอกาสโกงโกงตั่งใจ
เมื่อมีมีโอกาสใหญ่ทำร้ายคน
เมื่อมีแก่นโอกาศแล้วทางสวยสด
เมื่อมีบทโอกาสเบียดเบียนทำหลัง
เมื่อมีแล้วโอกาสในอำนาจตังค์
เมื่อมีผังครั้งโอกาสสั่งคราวไม่มี
เมื่อมีจิตโอกาสกิจมากรรมก่อ
เมื่อมีพอแบ่งธรรมทานสำราญใส
เมื่อมีโอกาสเกิดแจ้งเจริญจิตเพราะใคร
เมื่อโอกาศมีเป็นนายก้าวหน้าเดิน
เมื่อโอกาศมาถึงใครต้องไคว่คว่า
เมื่อโอกาศบ้างก็หาทำสูงได้
เมื่อโอกาสมาถึงแล้วต้องทำใจ
เมื่อโอกาสไม่ถึงใครไม่รู้เลย

เป็นเจ้ามือนั้นต้องเสี่ยงเจ้ามือผล

เป็นเจ้ามือนั้นต้องเสี่ยงเจ้ามือผล
เป็นเจ้ามือมีกุศลได้ทุกอย่าง
เป็นเจ้ามือกล้าสิ่งไหนทุนมาวาง
เป็นเจ้ามือไม่ง่ายทางได้ทุกคน

ลูกจ้างกับทาสต่างกันนา

ลูกจ้าจ้าในลูกจ้างมีเงินจ่าย
ลูกไม่จ้าเงินไม่มาจบครับนาย
ลูกจ้างใดในกินรวบรัดนายเรา

เจ้ามือ

นายนายนายธรรมสิ่งใดทาสมีสุข

นายนายนายธรรมสิ่งใดทาสมีสุข
นายมีทุกข์ทาสไม่มีกินพอใช้
นายรักทาสห่วงมากเหลือทำอย่างไร
นายมีใจไว้ช่วยทาสศาสตร์มีกิน
นายกำหนดชีวิตกฏชีวิตกอด
นายตัวรอดทาสไม่รอดเป็นได้ไหม
นายส่งเสริมคิดความรู้พอพอใจ
นายรักใจใส่ใจทาสนาถโพธิธรรม
นายมากมายนายมากมากลากระทาส
นายนำบาททาสสบายเป็นไฉน
นายแท้แท้นายแน่แน่รักสุดใจ
นายกลุ่มใดในทาสกลุ่มปทุมทาง

นาย๙หน้า

ทาสที่แท้ทำทุกอย่างเพื่อให้นาย

ทาสที่แท้ทำทุกอย่างเพื่อให้นาย
ทาสยอมให้ในรหัสรูปนามขันธ์
ทาสรักแท้ไม่ต้องจ้างมอบชีวัน
ทาสในวันที่ให้เธอเธอเธอเธอ
ทาสไม่จ้างไม่ให้ตังค์ทาสพุทธะ
ทาสธรรมะวันบูชามาเสริมส่ง
ทาสผู้ให้พลังใจขยันยง
ทาสเสริมส่งงานธรรมมะพระจอมพล
ทาสแท้แท้ทาสแน่ๆเกาะไม่ปล่อย
ทาสเฝ้าคอยเขามาช่วยสวยชีวิต
ทาสจริงมีมีทาสจริงใครลิขิต
ทาสชีวิตทาสชีวัดทาสชีวา

เลิกทาสแล้วทาสสามารถเลือกกรรมได้
เลิกทาสไปจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ
ของทาสแล้วแต่ทาสใยไม่มีทิศ
เลิกทาสจิตเลิกทาสใจในสุขจริง


ธาตุเดี่ยวๆเที่ยวโดดๆธาตุใดดุจ
ธาตุไม่หยุดดินลมน้ำไฟรวมธาตุ
ธาตุอันใดในธาตุไหนพิศุตศาตร์
ธาตุเหนือธาตุธาตุสูงอาตธาตุดินนาน


อาวุธทรงพลานุภาพอาบน้ำพิษ

อาวุธทรงพลานุภาพวาจาพิษ
อาวุธฤทธิทำลายล้างพลังร้าย
อาวุธวิกษิตาสาใจใคร
อาวุธใยเข้าเป้าไหนใครโดนยัง
อาวุธร้ายที่แห่งไร้ในพานพบ
อาวุธสงบนิ่งเนิ่นนานย่านสุขขัง
อาวุธพบเเล้วอพยพน่ากลัวกรัง
อาวุธฝังไม่น่ากลัวโทษหรือคุณ
อาวุธพระธรรมศาตร์นะรักษาตัว
อาวุธกลั่วกลัวอาวุธหยุดความรัก
อาวุธทุ่มทุนมหาศาลมั่นใดหนัก
อาวุธหลักอาวุธรองอาวุธแล


ผีขอควบคุม(ผีโขมด)

ขอรีโหมดกดกดกดตามใจข้า
ขอหมดนะขอทั้งหมดคตหมดหมอง
ขอโหมดไหนบรรลุใจช่องไหนจอง
ขอหมดหมองของความเห็นต่างหน้ากลัว

ขอโหมดแก่นพุทธธรรมนำธกล้า
ขอโหมดลาถ่านไฟล้าดับลงน้ำ
ขอโหมดจำจองเวรธรรมใช้หนี้กำ
ขอโหมดย้ำทวงนี้แค้นแสนอารมณ์

อารัมภ์ฆนะ

เมื่อเธอเห็นย่อมบอกเห็นเช่นอย่างเห็น

เมื่อเธอเห็นย่อมบอกเห็นเช่นอย่างเห็น
เมื่อไม่เห็นปักใจเชื่อเพื่อคนไหน
เมื่อรู้แล้วสิ่งไม่ดีควรธรรมไร
เมื่อเห็นใจหนักก็ต้องตามใจเธอ
เมื่อรู้ครามยามไม่ดีเพื่อแก้ไข
เมื่อเห็นใยทำตามแค้นขุ่นตามเข็น
เมื่อเห็นชั่วข้างหน้าแล้วหรือต้องเป็น
เมื่อแบกเห็นแบกรับรู้เพื่อผู้ใด

เทิดแท้ภควัน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กอดธรรมมะ

กอดก๊อดกอดพร่ำและพรอดทำเพื่อใคร
กอดธรรมใดได้ตลอดกอดธรรมขันธ์
กอดเพื่อก๊อดกอดกอดกอดอสุรมาร
กอดในวันไม่เป็นก๊อดกอดธรรมใด

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีตูไม่มีสู

ไม่มีตูไม่มีตู่ไม่มีตู้
ไม่มีสูไม่มีสู่ไม่สู้หนี
ไม่มีตูตูไม่เกิดตอทุกข์มี
ไม่มีสูเสือไม่มีขย้ำยง

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฉันมาเพื่อเธอเธอมาเพื่อฉันเธอมาเพื่อเธอ

ฉันมาเพื่อเธอเธอมาเพื่อฉันเธอมาเพื่อเธอ
ฉันมาเพื่อฉันท์ฉันมาเพื่อเธอมาเพื่อฉันไหน
เธอมาเพื่อฉันเธอมาเพื่อฉันฉันมาอาลัย
เธอมาเพื่อใครใครมาเพื่อเธอไม่มีเธอและฉันคอยตามใจ

ห้ามใจเรา

ห้ามใจเราไม่ให้เขลาหลงสังขาร
ห้ามใจมารกาลแก่เฒ่าเฝ้ารักษา
ห้ามใจใครไม่ลุ่มหลงร่างงามงา
ห้ามสังขาลาร่างรักรู้ต้องทำ(ใจ)
ห้ามใจเขาห้ามใจเราห้ามพันผูก
ห้ามใจปลูกฝังเรื่องเป็นนานสงไขย
ห้ามปิดล้อมห้อมห่มรักในหัวใจ
ห้ามหัวใจในแยกยากจากตายเป็น

ห้ามเขาลากเขากลับลากตัวเรากลับ
ห้ามเขาจับเขากลับจับตัวเราไฉน
ห้ามเขายุ่งทำผิดศีลห้ามกรรมใด
ห้ามเปลี่ยนไปในหัวใจไม่รู้้เลย

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสียง สี แสง

เสียงสำคัญเสียงมากนั่นหรือน้อยนี่
เสียงเขามีความสุขล้นฉันสุขสันต์
เสียงของคนศีลสุขล้นคนเหมือนกัน
เสียงเธอฉันเสียงดังนั้นเสียงด่านใจ
เสียงเหมือนเสียงเสียงไม่เหมือนไม่เหมือนเสียง
เสียงอัดเรียงร้อยทำนองดุสิตใส
เสียงเธอทุกข์ธรรมแดนแขวนธรรมใคร
เสียงยาใจในธรรมมาฟ้่าสกล
เสียงเกลียดชังสะท้อนฝังเรื่องคิดต่่าง
เสียงนำทางหน้าที่ถูกไม่เกินหน้า
เสียงในทำเสียงไม่ทำว่างงานครา
เสียงธรรมดาแต่ธรรมใดในธรรมดล
เสียงเท่ากันนั้นไม่มีบ้างเสียงเพราะ
เสียงไพเราะเสนาะโสตบุญใดหลัง
เสียงหลบเร้นเป็นเสียงแปลกยินใดฟัง
เสียงเเค่นคังเสียงยากแค้นแดนอันใด

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วัดท่าการ้อง

อยุธยาราชฐานาแห่งกรุงทอง
ทรัพย์สุดเนืองนองผ่องใสแพรวทรัพย์สฤงค์ทาส
เพชรพระกายกรองผ่องสะกาวไกลภัยฤาอำอาจ
พระหมดธรรมราชปราญช์น้ำตานองก้องระกำกา