วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ยิ่งยวด

ยิ่งยวดยงค์ยั่งยืนยงค์ยาว
ยิ่งยวดยาวยืดยื้อยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ยิ่งยาวเหยียดยาใย
ยิ่งยาวใยใยยึดเยื้อยวดยงค์


ปารมีกลางดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น