วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กำลังเต็มเปี่ยมอิสระทางจิตใจ

กำลังเต็มเปี่ยมอิสระทางจิตใจ
ไม่่มีใครควบคุมใจใจใครได้
คุมร่างกายคุมจิตใจไฝ่รัดไร้
ใจใครใครมันใจใครไม่มีเลย

ไม่มีจิตวิญญาณ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยศช้าง

ธุรยศทุรโยทธุลีเยอะ
ธุรเปรอะทุรปลดธุลีไป่
ธุรคิดทุรค้างธุลีไคล
ธุรใสทุรสัจธุลีซาง

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พ้นผ่านผันวันเวลาในวาระ

พ้นใดนะจะพ้นๆพ้นผ่านโผน
พ้นแผ่นหินดินแผ่นผาคราตกโตน
พ้นวันโขนโพ้นแผ่นผรุงจุงกรากกรำ

บ่อ ความสุขหรือความทุกข์นะนะบ่อ

บ่อ ความสุขหรือความทุกข์นะนะบ่อ
บ่อบุญรอเหมือนบ่อเพชรเรือนล้ำค่า
บ่อทองชุบบุญอันใดสุขงามตา
บ่อเงินหนาเงินมากฆ่าผลอะไร

บ่อน้ำกรดสลายหมดร่างใครแกร่ง
บ่อน้ำแรงแพรงไฟร้อนละลายสิ้น
บ่อไฟฟอนเผาขอนไม้ถ่านพร้อมดิน
บ่อไฟถิ่นหมอกมืดมัวกลั้วสายตา

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กดผิดชีวิตเปลี่ยน^^

หากกดผิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตป่วย
หากกดส่วยอาจไม่สวยม้วยอนาถ
หากกดผิดหมดภัยพิษในกรรมชาติ
หากกดปราญชยะนาปรากฏการณ์

ผิดกฏธรรมชาติ

ความไม่เสี่ยง


บ่ริหาร

บ่ริหารบานบุรามาหักออก
บ่ริบอกบ่ริบทกดกรรมเขา
บริรักบ่ริเลยบริเรา
บ่ริเมาบ่ริหมองครองมึนงง

ความจริงต้องไม่ไช่ความไม่จริง

ความจริงจริงความไม่จริงที่ไม่รู้
ความไม่จริงที่จริงคือความจริงอยู่
ความจริงดูเเล้วเป็นจริงจริงจริงจริง
ความไม่จริงผลไม่แน่ไม่แท้ผล
ความจริงจนมุมความจริงผลธรรมแท้
ความจริงนั้นผลแท้จริงไม่เปลี่ยนแปล
ความไม่แท้ก็ยังเป็นเป็นความจริง

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เมตตาดิน

เมตตาดินถิ่นยัดยืนผืนแผ่นแผ่
เมตตาดินผืนแผ่นแท้แลเห็นได้
เมตตาดินแผ่นดินเลิศอาศัยกาย
เมตตาดินรักยึดไว้ดินเมตตา
เมตตาดินถิ่นทุกสถานย่านลำบาก
เมตตาดินวิญญาจากดินกลบหน้า
เมตตาดินเพราะดินให้ซุกกายา
เมตตาดินปลูกภักษาอาหารกาย

เมตตาดิน

รักแท้คือการแย่งชิงหรือปล่อยวาง

รักแท้คือการแย่งชิงหรือปล่อยวางรักจางรักจับใจไร้เธอสุข
รักไม่รักกอดรัดไว้ไม่สนทุกข์
รักผูกความรักไว้ใครคิดเอง

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิทธิในโลกหล้าสิทธิหนาสิทธิจาง

สิทธิในโลกหล้าสิทธิหนาสิทธิจางสิทธิต่างในรูปทำนามทำอัต
สิทธิมากสิทธิไม่มากสิทธิรัด
สิทธิสัตย์สิทธิประสิทธิประสัจธรรม

ยังงัยยังงัยเราก็ไม่เลือกเธอเพราะ?

มรณะ


อบาย


ไม่มีใครเปลี่ยนใครใด้ให้เหมือนใคร

ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้เขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้หากเขาเพียร
ไม่มีใครเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใจเขาตรง

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนใครถ้าเข้าใจ
ไม่มีใครสวมบทให้เขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครอยากเข้าใกล้บทร้ายเรียน
ไม่มีใครเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนไม่เข้าใจ

ไม่มีใครเปลี่ยนปรับหลอกกรอกไม่กลับ
ไม่มีใครเปลี่ยนคนกลับเขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องได้ตัวละครเวียน
ไม่มีใครเปลี่ยนได้เปลี่ยนเท่ากรรมมา

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปฏิ

ปฏิสนธิสนมากที่ปฏิไหน
ปฏิผลใดผลแจ่มใสในสว่าง
ปฏิคานุสัยสงค้างหมักหม่นจาง
ปฏิวัติต่างวัฒนะประวัติวงษ์

ปฏิปฏักประตกตระหนักปฏักปฏิ
ปฏิปักที่ปฏิสนทำปฎิบัติใส
ปฏิทินนะปฏิปทาปฏิพัทไท
ปฏิบัติไหนปฏิบัติตายปฏิบัติเป็น

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มหานิยม

มหานิยมนิยามนิยงนิยลยินยอม
มหายินยอมพร้อมนิยมตามนิยามสดใส
มหานิยามเพื่อเธอเพื่อฉันเพื่อนั้นเพื่อใคร
มหานิยงยินยอมที่ใดดวงใจนิยม

ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของแน่

ความเกิดแก่ความเจ็บตายเป็นของแน่
ความเกิดแลเห็นได้ในตนตัวสำแดงผล
ความแก่มากความแก่น้อยเด็กตัวตน
ความเจ็บสนวนที่เจ็บเจ็บตนใด

ผิดศีลกับคนอื่นๆเพราะถือว่าไม่ใช่ญาติ

ผิดศีลกับคนอื่นๆเพราะถือว่าไม่ใช่ญาติ
ผิดศีลศาสตร์พยาธิหนี้มีหรือไม่
ผิดศีลไม่ได้เพราะญาติตนจริงหรือไร
ผิดศีลไม่สนใจใครใช่ญาติตน

ญาติยาดยาทยาธิญาด

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เสียดสีเก่งเร่งเสียดสีมีสีสี

เสียดสียีเสียดสีหลักคำเสียดสอน
เสียดสีสีมีสีใส่เพิ่มสีสุขรอน
เสียดสีหรณ์วรสีสีสีสวยจัง

ปรัชญา

ปะเเปรปรวนป่วนแปรปรำปรักปนปลอม
รัดรัฐหลอมหล่มรวมรากไร้รงค์ไร้่
ชะชนชัดชะชะชะชนชอนไช
ญายาดใยใยญาติเหยื่อยาญาติยา

คำเจรจา

คำค่ำค้ำคำคำคำค่ำค้ำคำ
เจแจจ่ำจำจ้ำจ๋ำจิตจงจ้า
ระเร้นไรไร้ระเร้นระรงค์รา
จาจุดจาจะจริงจริงใจจาจง