วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความจริงต้องไม่ไช่ความไม่จริง

ความจริงจริงความไม่จริงที่ไม่รู้
ความไม่จริงที่จริงคือความจริงอยู่
ความจริงดูเเล้วเป็นจริงจริงจริงจริง
ความไม่จริงผลไม่แน่ไม่แท้ผล
ความจริงจนมุมความจริงผลธรรมแท้
ความจริงนั้นผลแท้จริงไม่เปลี่ยนแปล
ความไม่แท้ก็ยังเป็นเป็นความจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น