วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เจรจาพาทีวลีคำพูด

วจีีบอกพูดวาจาเสียงปูดคำพูดบอกไว้
คำพูดเป็นนายนายเหนือคำพูดสัญญาไม่คลาย
พาทีว่าไว้สัญญาไม่หายคำในตอบจริง

หลักฐานสัญญาจ้าง


ทำบุญร่วมกันแล้วไม่แคล้วเหตุ


ทำบุญร่วมกันแล้วไม่แคล้วร่วมเหตุ
ทำบุญใจเจตไม่เจตนาบุญพาสุขให้
ทำบุญไม่เจตฤาแม้จิตเจตจำนงค์อะไร
ทำบุญเอาไว้ใครให้สิ่งใดใครรับพบวัน
ทำบุญญาติบุญนาบุญนำหนุนสินบนนับจับ
ทำบุญสุดนับทุนเคยให้กลับจับนับญาติหน้า
ทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขารเรื่องเดียวกันนา
ทำบุญร่วมมาแล้วมาไม่สนแก้ไขที่ใคร


ติดสินบนหรือระดมทุน

ทาน

ทานสิ่งใดย่อมได้รับผลตอบ
ทานที่มอบย่อมมีคุณาผล
ทานให้ไปย่อมได้ผลตน
ทานสุขสนหรือทานผลผลิตัว


ทาน10อย่างที่ไม่ควรให้

http://dhrama10.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=373815496062205&id=222085381235218&substory_index=0

http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=5696
ประทับใจประทับจิตประทับจด

ประทับบทประทับบาดประธาตุบ่ง
ประทับเรื่องประทับรอยประทับคง
ประทับจงประทับจำกรรมมีจริง

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความหวังที่แท้คือเห็นเธอสุข

ความหวังที่ถูกเมื่อเธอสิ้นทุกข์
ความหวังอย่างไรไม่เท่าเธอสุข
ความหวังที่ปลูกเมื่อเธอได้ทำ

ป๊อกแป๊ก@โคกสว่างสระบุรี

แป๊กที่ความสว่างโคกสว่าง
ป๊อกแป๊กบ้านเอยเส้นทาง
บ้านป๊อกแป๊กอย่างสว่างสระบุรี

ปิยะธิดา

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีสังขาร

เกิดนำกาลมาเพื่อใครในไฟขันธ์
แก่นะแก่สังขารแปรปรวนเปลี่ยนวาน
เจ็บสังขารมีสงไขใจกายา

เกิดมาเพื่อทำสิ่งเดียวเทียวมาเกิด
แก่เพื่อเกิดความไม่แก่แน่ใดหา
เจ็บเป็นผลที่มุ่งหมายกายใหม่ครา
ตายกายาสะสมสาตาเป็นไฟ

เกิดว่าเป็นเกิดว่าอยู่เกิดว่าคือ
แก่แน่หรือคือแกแกแกเเน่กว่า
เจ็บขันธ์ของเติมเต็มขันธ์ถ้าเก็บตรา
ตายนั่นมาถึงสถานะธาตุใคร

เกิดเพราะกิจและอกิจกิดกฤษกฤช
แก่เพียรกิจเพียรศึกษามงคลจ้า เจ็บมาเกิจมามาเกิดเพื่อเจ็บมา ตายกิจหนาหากิจไว้ไป

ธรรมะจัดสรรสวรรค์สุด

ธรรมะพุทธดุจสถานการปฏิบัติ
ธรรมเลือกเลือกบุคคลาปฏิปทาทัศน์
ธรรมะจัดลงส่งเสริมเวรจะกำ

ธรรมะจัดจัดธรรมดาหรือพิเศษ
ธรรมะเหตุธรรมเกิดขึ้นธรรมชาติข้า
ธรรมชาติแล้วธรรมชาติล้วนชอบชังนา
ธรรมชาติคราคนหลายคนหรือคนเดียว


วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ไม่ใช่หน้าที่ที่มาตั่งวางตรงหน้า

ใช่หน้าที่วางตรงหน้าเห็นรับรู้
ไม่ใช่หน้าที่เพราะไม่วางตรงหน้่าอยุ่
ใช่หน้าที่ต้องรับรู้ต้องรับฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พบภพพลบในพิภพเวลาหมุน

พบภพพบในพิภพงามอมตะ
พบภพพบในพิภพยามเปลี่ยนณะ
พบภพพบมีอมตะหรือไม่มี


ไม่มีพบรัตนอัมตาภพ
ไม่มีพบในพิภพไม่อมตะ
ไม่มีภพในพิภพพบตั่งณะ
ไม่มีพบพลบภพคณะปฏิปทา

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทหาร

ทอทหารต้องอดทนทนทนอด
หอหีบบทใส่เสื้อผ้าบรรจุหีบ
อาสระอะไรนะอาลัยชีพ
รอเรือพริบระรอเรือพายพายพาย