วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประทับใจประทับจิตประทับจด

ประทับบทประทับบาดประธาตุบ่ง
ประทับเรื่องประทับรอยประทับคง
ประทับจงประทับจำกรรมมีจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น