วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สิงโต

สิงโตเจ้าป่าจริงหรือดูใด
สิงโตคำรามใกลสุดแนวป่า
สิงโตเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายครา
สิงโตเจ้าป่าคือผู้ล่าจริงฤา

ช้างเผือกที่แท้แม้อยู่ป่า

ช้างเผือกที่แท้แม้อยู่ป่า
สุดสวยกว่าช้างธรรมดาที่สวยไหน
ทางป่าแม้ปรกรกชัชใบ
เผือกในผิวแผ้วงามจริงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสริญสรรค์สวรรค์สานวิมานดิน

เสริญสรรค์สวรรค์สานวิมานดินเสริญยอยินถิ่นงดงามยามยลย่อง
เสริญสะสมสร้างบุญปลูกธรรมกายกอง
เสริญสรรค์ย่องสถาปัตย์ธะอะศัยตน

ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยบังคับปล่อย

ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยบังคับปล่อยถึงไม่ปล่อยวางของเราเข้าพรากบท
ปล่อยไม่ได้ในวันที่กำแน่นทด
ปล่อยวางลดละไม่ห้ามตามใจจริง

ปล่อยดีกว่าไม่ยึดเขาวางละละ
ปล่อยนะจะไม่ถือบทหรือถือเปลี่ยน
ปล่อยวางใจในความรักโลภวนเวียน
ปล่อยถึงเพียรไม่ปล่อยตรองสมาทำ

เมื่ิอมีโอกาสทำดีเมื่อมีโอกาสทำร้าย

เมื่ิอมีโอกาสใจใฝ่ทำดี
เมื่อมีมีมีโอกาสได้ทำร้าย
เมื่อมีช่องโอกาสโกงโกงตั่งใจ
เมื่อมีมีโอกาสใหญ่ทำร้ายคน
เมื่อมีแก่นโอกาศแล้วทางสวยสด
เมื่อมีบทโอกาสเบียดเบียนทำหลัง
เมื่อมีแล้วโอกาสในอำนาจตังค์
เมื่อมีผังครั้งโอกาสสั่งคราวไม่มี
เมื่อมีจิตโอกาสกิจมากรรมก่อ
เมื่อมีพอแบ่งธรรมทานสำราญใส
เมื่อมีโอกาสเกิดแจ้งเจริญจิตเพราะใคร
เมื่อโอกาศมีเป็นนายก้าวหน้าเดิน
เมื่อโอกาศมาถึงใครต้องไคว่คว่า
เมื่อโอกาศบ้างก็หาทำสูงได้
เมื่อโอกาสมาถึงแล้วต้องทำใจ
เมื่อโอกาสไม่ถึงใครไม่รู้เลย

เป็นเจ้ามือนั้นต้องเสี่ยงเจ้ามือผล

เป็นเจ้ามือนั้นต้องเสี่ยงเจ้ามือผล
เป็นเจ้ามือมีกุศลได้ทุกอย่าง
เป็นเจ้ามือกล้าสิ่งไหนทุนมาวาง
เป็นเจ้ามือไม่ง่ายทางได้ทุกคน

ลูกจ้างกับทาสต่างกันนา

ลูกจ้าจ้าในลูกจ้างมีเงินจ่าย
ลูกไม่จ้าเงินไม่มาจบครับนาย
ลูกจ้างใดในกินรวบรัดนายเรา

เจ้ามือ

นายนายนายธรรมสิ่งใดทาสมีสุข

นายนายนายธรรมสิ่งใดทาสมีสุข
นายมีทุกข์ทาสไม่มีกินพอใช้
นายรักทาสห่วงมากเหลือทำอย่างไร
นายมีใจไว้ช่วยทาสศาสตร์มีกิน
นายกำหนดชีวิตกฏชีวิตกอด
นายตัวรอดทาสไม่รอดเป็นได้ไหม
นายส่งเสริมคิดความรู้พอพอใจ
นายรักใจใส่ใจทาสนาถโพธิธรรม
นายมากมายนายมากมากลากระทาส
นายนำบาททาสสบายเป็นไฉน
นายแท้แท้นายแน่แน่รักสุดใจ
นายกลุ่มใดในทาสกลุ่มปทุมทาง

นาย๙หน้า

ทาสที่แท้ทำทุกอย่างเพื่อให้นาย

ทาสที่แท้ทำทุกอย่างเพื่อให้นาย
ทาสยอมให้ในรหัสรูปนามขันธ์
ทาสรักแท้ไม่ต้องจ้างมอบชีวัน
ทาสในวันที่ให้เธอเธอเธอเธอ
ทาสไม่จ้างไม่ให้ตังค์ทาสพุทธะ
ทาสธรรมะวันบูชามาเสริมส่ง
ทาสผู้ให้พลังใจขยันยง
ทาสเสริมส่งงานธรรมมะพระจอมพล
ทาสแท้แท้ทาสแน่ๆเกาะไม่ปล่อย
ทาสเฝ้าคอยเขามาช่วยสวยชีวิต
ทาสจริงมีมีทาสจริงใครลิขิต
ทาสชีวิตทาสชีวัดทาสชีวา

เลิกทาสแล้วทาสสามารถเลือกกรรมได้
เลิกทาสไปจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ
ของทาสแล้วแต่ทาสใยไม่มีทิศ
เลิกทาสจิตเลิกทาสใจในสุขจริง


ธาตุเดี่ยวๆเที่ยวโดดๆธาตุใดดุจ
ธาตุไม่หยุดดินลมน้ำไฟรวมธาตุ
ธาตุอันใดในธาตุไหนพิศุตศาตร์
ธาตุเหนือธาตุธาตุสูงอาตธาตุดินนาน


อาวุธทรงพลานุภาพอาบน้ำพิษ

อาวุธทรงพลานุภาพวาจาพิษ
อาวุธฤทธิทำลายล้างพลังร้าย
อาวุธวิกษิตาสาใจใคร
อาวุธใยเข้าเป้าไหนใครโดนยัง
อาวุธร้ายที่แห่งไร้ในพานพบ
อาวุธสงบนิ่งเนิ่นนานย่านสุขขัง
อาวุธพบเเล้วอพยพน่ากลัวกรัง
อาวุธฝังไม่น่ากลัวโทษหรือคุณ
อาวุธพระธรรมศาตร์นะรักษาตัว
อาวุธกลั่วกลัวอาวุธหยุดความรัก
อาวุธทุ่มทุนมหาศาลมั่นใดหนัก
อาวุธหลักอาวุธรองอาวุธแล


ผีขอควบคุม(ผีโขมด)

ขอรีโหมดกดกดกดตามใจข้า
ขอหมดนะขอทั้งหมดคตหมดหมอง
ขอโหมดไหนบรรลุใจช่องไหนจอง
ขอหมดหมองของความเห็นต่างหน้ากลัว

ขอโหมดแก่นพุทธธรรมนำธกล้า
ขอโหมดลาถ่านไฟล้าดับลงน้ำ
ขอโหมดจำจองเวรธรรมใช้หนี้กำ
ขอโหมดย้ำทวงนี้แค้นแสนอารมณ์

อารัมภ์ฆนะ

เมื่อเธอเห็นย่อมบอกเห็นเช่นอย่างเห็น

เมื่อเธอเห็นย่อมบอกเห็นเช่นอย่างเห็น
เมื่อไม่เห็นปักใจเชื่อเพื่อคนไหน
เมื่อรู้แล้วสิ่งไม่ดีควรธรรมไร
เมื่อเห็นใจหนักก็ต้องตามใจเธอ
เมื่อรู้ครามยามไม่ดีเพื่อแก้ไข
เมื่อเห็นใยทำตามแค้นขุ่นตามเข็น
เมื่อเห็นชั่วข้างหน้าแล้วหรือต้องเป็น
เมื่อแบกเห็นแบกรับรู้เพื่อผู้ใด

เทิดแท้ภควัน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กอดธรรมมะ

กอดก๊อดกอดพร่ำและพรอดทำเพื่อใคร
กอดธรรมใดได้ตลอดกอดธรรมขันธ์
กอดเพื่อก๊อดกอดกอดกอดอสุรมาร
กอดในวันไม่เป็นก๊อดกอดธรรมใด

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีตูไม่มีสู

ไม่มีตูไม่มีตู่ไม่มีตู้
ไม่มีสูไม่มีสู่ไม่สู้หนี
ไม่มีตูตูไม่เกิดตอทุกข์มี
ไม่มีสูเสือไม่มีขย้ำยง

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฉันมาเพื่อเธอเธอมาเพื่อฉันเธอมาเพื่อเธอ

ฉันมาเพื่อเธอเธอมาเพื่อฉันเธอมาเพื่อเธอ
ฉันมาเพื่อฉันท์ฉันมาเพื่อเธอมาเพื่อฉันไหน
เธอมาเพื่อฉันเธอมาเพื่อฉันฉันมาอาลัย
เธอมาเพื่อใครใครมาเพื่อเธอไม่มีเธอและฉันคอยตามใจ

ห้ามใจเรา

ห้ามใจเราไม่ให้เขลาหลงสังขาร
ห้ามใจมารกาลแก่เฒ่าเฝ้ารักษา
ห้ามใจใครไม่ลุ่มหลงร่างงามงา
ห้ามสังขาลาร่างรักรู้ต้องทำ(ใจ)
ห้ามใจเขาห้ามใจเราห้ามพันผูก
ห้ามใจปลูกฝังเรื่องเป็นนานสงไขย
ห้ามปิดล้อมห้อมห่มรักในหัวใจ
ห้ามหัวใจในแยกยากจากตายเป็น

ห้ามเขาลากเขากลับลากตัวเรากลับ
ห้ามเขาจับเขากลับจับตัวเราไฉน
ห้ามเขายุ่งทำผิดศีลห้ามกรรมใด
ห้ามเปลี่ยนไปในหัวใจไม่รู้้เลย

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสียง สี แสง

เสียงสำคัญเสียงมากนั่นหรือน้อยนี่
เสียงเขามีความสุขล้นฉันสุขสันต์
เสียงของคนศีลสุขล้นคนเหมือนกัน
เสียงเธอฉันเสียงดังนั้นเสียงด่านใจ
เสียงเหมือนเสียงเสียงไม่เหมือนไม่เหมือนเสียง
เสียงอัดเรียงร้อยทำนองดุสิตใส
เสียงเธอทุกข์ธรรมแดนแขวนธรรมใคร
เสียงยาใจในธรรมมาฟ้่าสกล
เสียงเกลียดชังสะท้อนฝังเรื่องคิดต่่าง
เสียงนำทางหน้าที่ถูกไม่เกินหน้า
เสียงในทำเสียงไม่ทำว่างงานครา
เสียงธรรมดาแต่ธรรมใดในธรรมดล
เสียงเท่ากันนั้นไม่มีบ้างเสียงเพราะ
เสียงไพเราะเสนาะโสตบุญใดหลัง
เสียงหลบเร้นเป็นเสียงแปลกยินใดฟัง
เสียงเเค่นคังเสียงยากแค้นแดนอันใด

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วัดท่าการ้อง

อยุธยาราชฐานาแห่งกรุงทอง
ทรัพย์สุดเนืองนองผ่องใสแพรวทรัพย์สฤงค์ทาส
เพชรพระกายกรองผ่องสะกาวไกลภัยฤาอำอาจ
พระหมดธรรมราชปราญช์น้ำตานองก้องระกำกา

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฟาดงวงฟาดงาคราตกมัน

ฟาดงวงฟาดงาคราตกมัน
ฟาดงาชันเพ่งพยุพุพลเฝ้า
ฟาดงวงงอพ้อสะเเหยะสะยบเงา
ฟาดฟัดเข้าเงาสิ่งใดในเงางา

เจ้าคิดเจ้าแค้น

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อิสระ

อิอิทออดยินย่องยอดตัวเรายึด
สิสิทธิตรึกศึกษาตามกรรมใครก่อ
สะนะขบขย่ำคิดร้ายดีข้อ
ระสิ่งใดละไหนหน่อปรารถเพียร

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย

เชื่อผู้นำต้องทำตามต้องคิดตาม
ต้องพูดตามคำทุกอย่างที่กำหนด
เชื่อต้องพูดตามผู้นำทุกคำพจน์
เชื่อทำหมดต้องคิดตามตามผู้นำ

ถามคำถามแล้วไม่พอใจในคำตอบไม่ควรถาม

ถามคำถามแล้วไม่พอใจในคำตอบไม่ควรถาม
หากจะถามรู้คำตอบก่อนหรือไม่
หากไม่ถามสบายใจกว่าสุขใด
ถามตอบให้รู้ความใดในเจรจา

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมาธิสมาเต๊อะสมาทุกข์

สมาปลุกอริยาบทตั่งคำถาม
สมาโทษสมาที่สนธิยาม
สมาตามตามสมาธิที่ใจ

พรหมผู้สร้างภาพจริงหรือหลอก

พรหมพระธะจตุจะสวรรค์เกิด
พรหมพระเกิดมาเพื่อสร้างถวายสา
พรหมสร้างภาพสิ่งสวยให้สบายครา
พรหมสี่หน้าทันเวลามาให้เธอ
พรหมมองให้้ฉลาดใสทุกทิศหมด
พรหมมาปดเปลื้องสิ่งใดไม่ทุกข์เข็น
พรหมกำหนดวิหารใดปกครองเย็น
พรหมสร้างเป็นพรหมสร้างตายไม่ใช่พรหม

เรารักเมืองไทย

เรารักเมืองปารีสแต่ไม่คิดจะไปเที่ยว
เรารักเมืองเขาเขียวกุ้ยหลิงดีดูภาพถ่าย
เรารักเมืองไฮดินเบิกแหล่งสวยเลิศไม่ได้ไป
เรารักงามพุกามเมืองใสไม่มีกำหนดการณ์
เรารักเวียงจันทร์เมืองสวยธรรมวันเราทำใจ
เรารักเมืองยะไข่ไม่ได้ไปเขาเข่นฆ่า
เรารักกัวลาลัมเปอดูภาพเธอตึกแฝดนา
เรารักเมืองยะลาทำไมนะจะปลอดภัย
เรารักเมืองอังกฤษลอนดอนคิดเลิศแหล่งจุด
เรารักโตเกียวดุจแสนวิสุทธิแฟชั่นสวย
เรารักเกาหลีจังเมืองความหลังเขาสุขรวย
เรารักทวายด้วยน่าสนสวยทะเลดี
เรารักเมืองชวาชลพนาเกาะเด่นดัง
เรารักเมืองเเหล่งคลังสิงคโปรพรั่งพร้อมกฏสวย
เรารักฟิลิปปินส์เกาะงามถิ่นความอำนวย
เรารักพม่าสวยศาสนาอวยพระพุทธา
เรารักไคฟงนะเมืองธรรมมะฆ่าจริงญัติ
เรารักเวียดนามทัศน์เกษตรจัดดีจังจ้า
เรารักเมืองฮ่องกงเมืองสุขสมศีลป์ศาสตรา
เรารักกัมพูชาเมืองค้นหาลัทธิรงค์
เรารักเมืองจีนใช่กำลังใจในแนวกลาง
เรารักเมืองสุขขังลังกาวีธรรมส่งสอน
เรารักเมืองปีนังตลาดทั้งผ้างามอร
เรารักเมืองนครศรีธรรมธรไม่โสกัง
เรารักเมืองกระบี่่ขุนเสนีย์กระบี่คู่
เรารักธรรมมะอู่ข้าวน้ำสุขนครสวรรค์
เรารักเมืองไพลินงามโสพินดินงดงาม
เรารักเมืองรงค์รามรามาดี
มีข่าวคน

ความซับซ้้อนของความคิดของคนแต่ละประเทศ

ความซับซ้้อนของความคิดของคนทน
แต่ละประเทศแต่ละเมืองสนสุขสิ่งไหน
คนบางประเทศชอบฟังเทศบ้างเข้าใจ
คนเทศไหนใครเทศใดไม่ได้ฟัง

969696

ทหารพระอริยะณะธรรมะส่ง
ทหารองค์ทศพลบารมีหนา
ทหารแก้วทแกล้วก้องถเกิงกา
ทหารกล้าแผ่นภูผาพระทรงพล

ทหารกิจเกียรติทุกทิศธรรมพระยุทธ
ทหารสุดงามศีลธรรมเทวะฐา
ทหารแก่แก่ทหารเปลี่ยน...
ทหารมาทหารไปใครรู้ทำ

3030309

บางอย่างยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอย่างยิ่ง

บางอย่างห้ามเหมือนยิ่งยุอย่างยิ่งยวด
บางอย่างชวดเทวะสุช่วยสุงส่ง
บางอย่างเทพนำพาขึ้นนำพาลง
บางอย่างคงอยู่ไม่ได้สภาพทน
บางอย่างจะให้เป็นไม่เป็นตาม
บางอย่างห้ามใครไม่ห้ามไม่ยากเข็น
บางอย่างทางหลบเลี่ยงหนีกรรมเกิดเป็น
บางอย่างเข็นอยากจริงเป็นกรรมแก้ใด
บางอย่างเชิดผีช่วยซ้ำถือด้ามไหน
บางอย่างได้ไม่น่าเชื่อบุญหนุนหลัง
บางอย่างกิจกรรมมาเพื่อสิ่งใดตังค์
บางอย่างยังใยได้ไม่ใครแข่งบุญ

บางอย่างใยไม่ได้

รัฐ คอ น

รัดคอนใจใครลำบากพรากดวงจิต
รัดคอนคิดฑิตรัฐคนหมองหมดถาม
รัดคอนคราคำรัดตึงคนทุกข์คราม
รัดคอนข้ามยามคนรัฐอัตตาตึง

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รู้สึกกลัวบรรยากาศอาจแปลกๆ

รู้สึกกลัวบรรยากาศอาจแปลกๆ
รู้สึกแตกต่างอาการวันสุขสันต์
รู้สึกคือความหลอกอายะตะนะพลัน
รู้สึกนั้นดันอากาศอาตตาใคร
รู้สึกได้ในไม่เห็นในไม่พบ
รู้สึกสงบยะเยือกยามฝนพรำสาย
รู้สึกรักไม่เคยหายในหัวใจ
รู้สึกได้ความสุขใดความสุขดล
รู้สึกได้หัวใจเธออบอุ่นอก
รู้สึกได้ร้อนไอผกดินร้อนล่าง
รู้สึกน่าจะหลับไหลในใจวาง
รู้สึกจางอากาศเจือเรื้อรุรอน
รู้สึกอิ่มอบอุ่นอัครพักพลแก่น
รู้สึกแดนสุขดินใดหัวใจสะท้อน
รู้สึกร้าวเขย่าขวัญใต้ดินดอน
รู้สึกอ่อนเพื่อต้อนรับปรับกายิน
รู้สึกนอบขอบคุณคำพุทธบุตร
รู้สึกดุจหยุดนิ่งคราฟ้าแจ้งจุ่ง
รู้สึกใดในหายใจใจหายผุง
รู้สึกรุ้งอยู่หนใดสบายตา
รู้สึกแล้งที่แดนใดคำพูดกิจ
รู้สึกผิดขอกราบกรำธรรมผิดหลัง
รู้สึกกอดอากาศลดองศากัง
รู้สึกนั่งสบายเดินสบายธรรม

เจ้าของ

เจ้าของเงินย่อมรู้ว่าเงินของตนซ่อนที่ไหน
เจ้าของให้เปลี่ยนเจ้าของใยคืนค่า
เจ้าของใครย่อมเป็นของของเขานา
เจ้าของกว่ากว่าเจ้าของเป็นของใคร

เต็มใจเมื่อโลกเจริญอาหารสุขทุกข์ไม่เกิด


เต็มใจเมื่อโลกเจริญอาหารสุขทุกข์ไม่เกิด
เต็มใจเจิดคนสมัครสมานจ้า
เต็มใจเมื่อเงินโจรร้ายหายในบาบา
เต็มใจว่าชักชวนคนไม่มีภัย
เต็มใจเมื่อวิชายังกำบังธะ
เต็มใจนะคนพิเศษภิสิทธิหวัง
เต็มใจพบไม่หลีกหลบทักทายยัง
เต็มใจหวังฤาในฟ้าสมัคคี
เต็มใจเห็นเต็มใจหัดจัดตุจิต
เต็มใจคิดมรรคคะคราทางสุขขร
เต็มใจสุขเมื่อมีสุขสถาพร
เต็มใจวรพรเสรีพระมีบุญ

เต็มใจ

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขุดรากถอนโคนโค่นผิดพลาด


ขุดรากถอนโคนโค่นผิดพลาด
ขดรากปราญช์ขยาดขยะนะดวงจิต
ขุดและตัดจัดการกรรมอคติคิด
ขุดชีวิตมีความหมายในซากคน

ขุดรากเหง้าเงาความดีเงาความรั้าย
ขุดถอนได้ความสว่างถอนออกสิ้น
ขุดคารมอันคมคายพะยานยิน
ขุดธาตุดินไปเป็นดาวถอนโคลนตม

ขุุดรากบุญถอนรากใบใครอยากถอน
ขุดรากคลอนถอนเรื่องร้ายยามถลำ
ขุดรากแก่นศาตร์เธอนะจะกระทำ
ขุดรากย้ำนำที่พูดว่าเธอจริง
ขุดรากรอดเหลือแต่ตอหรือต่อตั่ง
ขุดรากรั้งทางสว่างเปิดทางกล้า
ขุดรากถอนคุณความดีความศรัทธา
ขุดมายาคราขุดมากรากธรรมจลน์

เอกอุเอกเอเอกอะ

เอกอุเอกเอเอกอะ
เอกจะเอกใจเอกฆ่า
เอกเอ่ยเอกอำเอกลา
เอกสาเอกสนเอกอร

เอกเอกา

2501


วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มีสิทธ์. ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิทำมีสิทธิคิดมีสิทธิเขียน
มีสิทธิเรียนมีสิทธิรุ่งมีสิทธิรัก
มีสิทธิอ่านมีสิทธิพูดสิทธิสมัคร
มีสิทธิทักมีสิทธิทายมีสิทธิทำ
มีสิทธิวรมีสิทธไหว้มีสิทธิแพรก
มีสิทธิแยกมีสิทธิโยนิโสสา
มีสิทธิค้นมีสิทธิคบคำรบครา
มีสิทธิหาแห่งหนใดกฏหมายคน
มีสิทธิแพ่งมีสิทธิเพริดเพลินจริต
มีสิทธิติดตามผลงานที่สวยสน
มีสิทธิที่ใจมีสิทธิิิิเขียนอำคน
มีสิทธยลไม่สนใยใจหมดจริง
มีสิทธิพิพากมีสิทธิพิจารณ์มีสิทธิพิจักร
มีสิทธินักนำตัวอย่างคนกุศล
มีสิทธิตามน่าสนจิตอุทิศตน
มีสิทธิสนใจในสาธารณะทำ

มนุษยชน....พี่ว๊ากน้องแว้ก

ศรัทธา ไม่ศรัทธา

ศรัทธาใดในความธรรมนำความเปลี่ยน
ศรัทธาเขียนศรัทธาพูดศรัทธาร้อง
ศรัทธาทำศรัทธาตนศรัทธามอง
ศรัทธาผ่องศรัทธาภัยศรัทธาเพียร
ศรัทธากร่อนการกิจคนเมื่อกรดกร่อน
ศรัทธานอนเนื่องนานเนิ่นเดินยืนไหว
ศรัทธาสุดกระแสเกิดเพื่อสิ่งใด
ศรัทธาไหนสว่างใจในอัศจรรย์

อักษรและพาสาน่าเเปลกจิต


วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หากจะหยุด

หากจะหยุดอุปถัมภกยกศีลศาสตร์
จะหยุดมาดหมายมั่นในเขาแจก
จะหยุดช่วยหยุดกุศลคนย้ายแยก
จะหยุดแจกจะหยุดให้ในใจจริง
หากจะหยุดหุตคณาคณะหัด
จะหยุดปรัชญะนะพระต้องจอด
จะหยุดแสงที่สดสวยสว่างทอด
จะหยุดลมที่โปรยกอดหายใจคลาย
หากจะหยุดดินแหล่งแร่ที่แปรเปลี่ยน
จะหยุดเรียนชีวิตเย็นธรรมคุณค่า
จะหยุดธรรมปฏิบัติพัฒนา
จะหยุดฟ้าด้วยบังแผ่นแดนดินใด

โรคพยาบาท

โรคพยาธิทนยาทระบาดร้าย
โรคบาดในคมพยาฆ่าบทบาท
โรคบาดใจในบาทบดกดธรรมธาตุ
โรคพยาบาทอาจกำหนดกฏกรรมใคร

หนี้ศีลล้นพ้นตัว

หนี้ศีลล้นพ้นตัวหมดมัวได้
หนี้สลายไม่มีแกไม่มีข้า
หนี้เงินทองสินทรัพย์สุขใครกันนา
หนี้คราวค่าเวลาหนี้หนีความจริง

หนี้ถูกตามยามบังคับแรงงานข้า
หนี้มากหนาหนี้ไม่หนีไม่มีจ่าย
หนี้้เจ้าหนี้หนีได้หนีเมื่อใครตาย
หนี้หนักหน่ายบ้างไม่หน่ายเป็นทาสเธอ

หนี้หัวโตตัวไม่โตใช้หมองหนัก
หนี้ตัวหนักหัวไม่โตตัวโตหนา
หนี้สิ่งใดเมื่อให้ไปต้องแลกมา
หนี้คราวตราหนึ่งชีวาหนึ่งชีวี

ที่ที่ไม่มีอุปสรรค์

ที่ที่ไม่มีอุปสรรสวรรค์กฏ
ที่ที่ไม่มีตัวกดความโง่เขลา
ที่ที่ไม่มีความผิดถูกพวกเรา
ที่ที่ไม่มีพวกเขาเหมาของตน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หัวใจยังเต้นอยู่

หัวใจเอยยังเต้นอยู่เลือดหล่อเลี้ยง
หัวใจเดี้ยงหยุดยั้งในเลือดครวญหา
หัวใจมีหลายหัวใจฝากใครนา
หัวใจหล้าแต่ยังเต้นสูบฉีดวัน
หัวใจจริงหัวใจเทียมช่วยใดได้
หัวใจร้ายพบความพรากเข้าเย้ยหยัน
หัวใจหยุดกับมาเต้นคนสำคัญ
หัวใจนั้นหัวใจเนื้อหัวใจดี
หัวใจเยื้อในแบ่งแยกแบ่งเหตุห้อง
หัวใจจ้องอยากหยุดเต้นกลไกไหน
หัวใจจริงที่สวยงามที่เจตจิตใคร
หัวใจใยที่แย้งยามครามสำคงคาดหวังในตัวเราไม่โกหก

คาดหวังในตัวเราไม่โกหก
คงไม่ตกในคราวนาคราโกงหนัก
ไม่คาดหวังในคนเขาสิทธิเขารัก
ตัวเราหลักไม่โกหกตกเมื่อไป


เวลาเวลาดินเวลาดาวสะสมใด
เวลาใจในเวลาคราดาวสุข
เวลาสั้นเวลายาวคราวหมดทุกข์
เวลาปลุกแม้เวรไรในเวลา
เวลานั้นมีค่าของใครกำหนด
เวลาปลดเวลาเปิดวางรัดฐา(ฐานะของตน)
เวลาหยุดลมหายใจต่อใดนา
เวลาค่าคนบุญญาพาสุขเย็น
เวลาแค่เพียงน้อยนิดมหาศาล
เวลาผ่านไม่ออกอัครผลักสัยสง
เวลามีไม่เท่ากันต่างตัวตรง
เวลาคงเดินช้าไวใครเวลา
เวลางานเหนื่อยหนักคานแบกงานข้า
เวลาเร้านะมีงานงานกรรมหลัง
เวลาใสหมุนเรื่อยไปสะสมยัง
เวลานั่งเวลายืนเวลานอน
เวลาไหนเป็นของใครผู้แจ้งเกิด
ในภิภพสุดแสนเพริ้ดหรือสุดร้อน
เวลานับนับไม่ได้ญาติเทียมคอน
เวลารอนแรมร้างลาเมืองร้ายเเรง

ให้สิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งทานนั้น

ให้สิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งทานนั้นให้รางวัลก็ต้องได้กลับคืนหา
ให้ความรักได้ความรักรัดนำพา
ให้การล่าได้รับคราวันว่องไว
ให้การร้ายก็คงรับการให้ร้าย
ให้เงินไปก็ได้เงินสิ่งล้ำค่า
 ให้ของสวยได้ของสวยทุกเวลา
ให้กาลาได้กาลานั้นกลับคืน
ให้ทรยศก็ได้คดคนคบยาก
ให้จำจากก็ต้องพรากของรักเขา
ให้ชีวิตได้ชีวิตคิดขยายสังขารเรา
ให้มัวเมาเขลาเมามายาความเมา
ให้ชื่นชนชนเขาชื่นเราชื่นใจ
ให้ยาใดกลับได้รับกลับคืนหนี้
ให้ความสุขเรานั้นสุขขึ้นทุกที
ให้ราวีมาตีต่อก่อความใคร
ให้ความมีกินมีอิ่มลิ้มรสใด
ให้ประชาปทีปพระตรัยสดใสครบ
ให้เสรีที่แท้จริงความคิดจบ
ให้คำรบคำด่าทอได้สิ่งใด
ให้คำลวงคำหลอกพอกผลจุด
ให้ความเป็นมนุษยะชนร่วมพลผอง
ให้ความรู้ให้ฉลาดเห็นทันตรอง
ให้ข่าวกรองต้องได้ข่าวกรองแท้จริง
ให้ความยากให้ขัดขวางทางอริยมรรค
ให้ความปักในร่วมใจร่วมฆ่าเข่น
ให้ความศาตร์ในคนคราสสอนฆ่าเป็น
ให้คันเข็นเบ็ดอุทิศเป็นค่าปลา
ให้ความรู้นะวัฏฏะกรรมดีอาต
ให้ความรู้อาวุธปราชญชาติคำฆ่า
ให้ความเลิศประเสริฐศาตร์วางลงลา
ให้แท้มามาแจกแท้กรรมแน่จริง
ให้ทางใสใสสว่างทางสายสุข
ให้สายทุกข์สุขก็เกิดมาแล้วดับ
ให้สายทรัพย์ทรัพย์ทับถมทวีทับ
ให้ในจับปรับความรวมคนเด่นดัง
ให้ส่งเสริมเขาเสริมส่งแม้ไม่อยาก
ให้เขาจากต้องจากบ้างทางฉไน
ให้เขากฏมารับกฏกฏอะไร
ให้เขาไว้ในวันหนึ่งรับกลับวัน
ให้เขาหยุดเราต้องหยุดเขากรรมใหญ่
ให้เขาไร้บ้านที่อยู่ชาติไหนล่า
ให้เขาหมดในสุขใจใครธรรมมา
ให้เขาล้าให้เขาหนักปักคราสลง
ให้เขาเหนื่อยในทุกข์ใส่ให้เธอหลอก
ให้ความยอกยักในหยอกและในหยิก
ให้ความสางทางสบายใจเพริ้ดพริ้ง
ให้ความจริงที่จริงใจไม่หลอกวรรณ
ให้เงินคล่องให้เงินคราวเขาเงินขาด
ให้ธรรมธาตุอาจหลทางที่สวยย้อน
ให้เสื้อผ้าคนอบอุ่มเครื่องห่มนอน
ให้พาหะนะเลิศร่อนเดินได้ไว
ให้กำลังครั้งอาหารให้กำหลัก
ให้จำจักรสติปัฐฐานนะไหน
ให้ความมัวเมฆบังเงาเมฆหนาไร
ให้ความไร้ในความยากคนตากตรำ
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นาบุญ

นาบุญใหญ่ในนาดีหนุนครางาม
นาบุญครามนามบุญคราปลูกบุญขวัญ
นาบุญงามบริสุทธิได้้ในพริบพลัน
นาบุญสวรรค์นาบุญเสวยนาบุญสุวงค์

ดูรูปที่อยู่ในบ้าน

วัตถุแปลกประหลาดอาจเสียดสีบรรยากาศ

วัตถุแปลกประหลาดอาจเสียดสีบรรยากาศ
กร่อนอากาศมวลแตกต่างมวลมาตรหมอก
อากาศชั้นบรรยายกาศกดดันพอก
อุกกาหมอกอุกกฤตมากกากอุกา


วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สีสี

แดง แด งง
เหลือง. เหลือ งง
ชมพู
เขียว เขี
แสด
ฟ้า ฟ
ม่วง ม่วง

ที่ที่ไม่มีอากาศh2oที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทหายใจให้ติดขัด
หัวเราะจัดอัดอึดอะนะอะอุ
หยุดในหยุดเกือบหยุดไงเหนื่อยรารุ
เหนื่อยนำปุอุอาเหนื่อยเหมื่อยแทนเลย

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หยาดเหงื่อแรงงาน


คนที่ลืมคนที่ทำเพื่อเราได้คนนั้นสัญญาผิด

คนที่ลืมคนที่ทำเพื่อเราได้คนนั้นสัญญาผิด
คดีติดคดีหมดความดีไหน
คนลืมได้ไม่จดจำจดจ่อใคร
คนสัญญามาต้องให้ขุ่นครน

แย่ งง


หมดความรักจากดวงใจในรักเดียว

หมดความเหลียวแลความรักจริงหรือล่า
หมดความหลงสงสัยในคำกา
หมดปัญหาหมดคำตอบขอบใจจริง

ธรรมชาติ

ธรรมชาติใดนะพระร่วมชาติ
ธรรมอาจจัดสรรค์ใดนามขันธุ์
ธรรมสิ่งใดพื้นมีภัยดินดุดัน
ธรรมขันธ์ของผู้นั้นของผู้ใด

ไม่อยากรู้ว่าเคยรักใครบางคน80


69


บุญมีแต่กรรมบัง


ตาปุ่มตาปั่ม

ตาสวรรควันปุ่มปั่มย้ำลมยุ
ลมทะลุเมฆฆาหนาเสมอหมาก
ไม่เห็นฟ้าสวยแท้จริงเมฆบังมาก
แรงประหลาดอาจอารมณ์บ่มบังเบา

แฉ

แอร์อากาศฉกรรณ์ชาติชนขณะ
แอร์ปะทะฉะชนให้ในโอกาส
อากาศชนคนหายใจทันธรรมคาด
โอกาสขาดฉะอากาศปราชญ์ร้ายดี


O2

เมื่อคุณให้อากาศเสีย

เมื่อคุณมีโอกาสให้อากาส
เมื่อคุณขาดโอกาสต่างใครกำหนด
เมื่ออากาศคือโอกาศกุศลลด
เมื่อกำหนดลมปรากฏเป็นโอกาศ

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พรหมจริยะ ณที่ไหนสาวกสุข

พรหมจริยะ ณที่ไหนสาวกสุข
พรหมาปลุกจริยธรรมนำความให้
พรหมตามนามผู้ให้บูชาใด
พรหมมาใหญ่มาไม่ให้ในจริยา

พรหมหรือพิฆเนศ

สร้างเธอมาเพื่อ


ปีนเกียว

ปีนเกียว

นาคบาศ

นาคบาศนาถแนวทางอย่างรัดรวบ
นาคบวกพวกใดร่วมรวมไหนบอก
นาครวบประจวบงานการมาพอก
นาคะบอกรวยข้างนอกรวยข้างใน
นาคบากมีหงอ น มังกรใหญ่
นาคะใสในยศศักดิ์สะสมทรัพย์
นาคะบาศอาจอาชาว่องไวขับ
นาคอ่อนอับกับมีเเรงเมื่อเวลา
นาคมาฉกตกสำคัญพลันหยุดกร่อน
นาคมาผกนกสาคัญวันอึดอัด
นาคบ่วงลวงให้รับเรื่องกอดรัฐ
นาคาบาทพยาบทพยาบัว
นาคบาศเป็นของเขาเฒ่าพรานบุญ
นาคะปูนปูชาในสุทนต์เจ้า
นาคแบ่งอามิสใครได้แบ่งเบา
นาครัฐเขานาครัดเราเพื่อผู้ใด

ศร

ศรแห่งรามราไหนนะคึกคักแข่ง
ศรแห่งแสงไม่เห็นแดนส่องทั่วหล้า
ศรแห่งศึกคงร้าวลึกกลางกายา
ศรธรรมมาที่มีค่าศรธรรมมัย
ศรรู้ทันทุกคืนวันจริงคนข่าว
ศรปลูกข้าวให้สุขเหลือกสิกรใส
ศรเสียดสีสังคมสกปรกใด
ศรทำไงจะรวยได้ให้เราเย็น
ศรส่งตรงที่เรารวยเพื่ออะไร
ศรให้ไปศรแห่งไหนที่มีสุข
ศรยิงปลุกทุกข์คนค้าแสนจะเจ็บ
ศรคนรวยทำอย่างไรรวยขั่นเทพ
ศรให้เก็บเงินไม่ใช้ได้ปลูกนา(บุญ)
ศรความสุขสุขใจในในใจสุข
ศรดับทุกข์ตรงจุดให้ในรวยจ้า
ศรสงครามงามอย่างไรระเบิดครา
ศรทหารกล้ากล้ายิงลงตรงเพื่อใคร
ศรอาวุธยุทโทปะคณะปราชญ์
ศรสามารถในฐานะพระเพียรสน
ศรอัตตาอะไรอะไรยืนด้วยตน 
ศรกุสนกุไม่สนคนของใคร 
ศรทุกคนทุกคนสอนเมืองพรหมสร้าง 
ศรทุกทางที่ตนรู้คราวสดใส 
ศรดำหริตำหนิเกิดเปลี่ยนแปลงใคร
 ศรวิสัยในทัศนะจะทำธง 

 ศรของใคร

ตายดาบหน้า

ตายดาบหน้าเมื่อเวลาถึงดาบตาย
ตายดาบไหนคงต้องตายดาบข้างหน้า
ตายดาบใดก็ต้องตายทุกตนครา
ตายดาบหน้าเหนือตายหาในดาบใด

ดาบกับพระขรรค์

ตายขันธ์หน้าเมื่อเวลาถึงขันธ์ตาย
ตายขันธ์ไหนคงต้องตายขันธ์ข้างหน้า
ตายขันธ์ไหนก็ต้องตายทุกขันธ์ครา
ตายขันหน้าเหนือตายหาในขันธ์ใด

เรือนพลิกคาเนตร

พลิกคาตาพลิกไปมาคารอยใด
พลักกลับกลายในเรือนรังพังพินาศ
พลิกแผ่นดินหินดินดอนหลอนพิงพาด
พลิกพื้นฟาดพรากแผ่นฝั่งเลื่อนลาดใด

(หลังจากที่ดูภาพแผ่นดินสไลด์ตัวที่กาฐมาณฑุ)

พวกพระวกภกอุบัติหรืออุบาทว์

พวกพยาธิพวกพยัคฆ์พวกพักใหญ่
พวกจำเพราะเจาะจำพวกจำไม่ได้
พวกกรรมใหม่ไร้กรรมเก่าเร้ากรรมแรง

พวกยุคแปดพวกใครแอกพวกใครปลด
พวกกำหนดพวกกำเนิดไม่เชื่อว่า
พวกตัวตูพวกตัวสูกำหนดนา
พวกไร้ค่าไร้ราคานั้นมีจริง

พวกมีค่ามีราคามาขายทาส
พวกสะอาดจริงไม่มีหนี้หรือหว่า
พวกใครทาสไม่ใคร่ปลดทาสมีมา
พวกตูค่ามีราคาไม่ยอมตาย

ศ ศาลา กับ ส เสือ


ภัทรชนะ

เต็มภัทรชนะในโอ่งอ่างหาของใส่
เต็มภัทรหทัยใจเต็มนะจะไม่กร่าง
เต็มภัทรคำนำวาจาเต็มใจวาง
เต็มภัทรทางตั่งใจมรรคตักให้เต็ม
เต็มภัทรไฟเดชแห่งใดให้เธอสุข
เต็มใจถูกให้เรียกใช้เธอสุขจ้า
เต็มกำลังตั่งช่วยเหลือตนบำนา
เต็มใจคราพูดเขียนความถูกให้นำทาง
เต็มใจให้ในความรู้ของผู้รู้
เต็มใจอยู่แม้สูญเสียความสุขได้
เต็มใจหมดแม้หมดดีเพื่อเธอใจ
เต็มใจให้แม้หลอกได้โกงของเรา
อ่างขวดถ้วยชามจานแก้วถังบ่อเขื่อน
กระป๋องเตือนโอ่งหลุมกะเป๋งทะเลสอ
เข่งอ่างชามจานถาดช้อนถุงธรรมรอ
แอ่งเเหล่งพอจัดอัดภัทรเต็มดีตน

เต็มภัทรชนะแม้ทะเลยังล้น

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญแล้วคิดสิ่งใดในภายหลัง

ทำบุญยังด้วยทรัพย์สินมิตรสหาย
ทำบุญทานในเอาหน้าหารวมราย
ทำบุญใหญ่ในวิโยคโศกเศร้าตรม

ด่า

ด่าดาใดในแดดวงห้วงเหวหก
ด่า น นะหมกขุ่นเคืองความยามขอดขาม
ด่า งงนะลงพระลาดขาดสิทธิตาม
ด่านทุกข์ความด่านขวางคำด่านคำควร

ด่า น พระ 69

เมื่่อเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเช่นอย่างโน้น

เมื่อปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นอย่างเช่นนี้
เมื่อเป็นใยเช่นอย่างนั้นเกิดไม่มี
เมื่อเป็นนี้เป็นเช่นนี้กรรมของใคร

ความระลึกได้ของตนเอง

ความระลึก

ระดมทุน


เราไม่เชื่อ

ถ้าไม่เชื่อ

อาลัยยักษ์อะไรยะอารัยนึก

อะไรตรึกเพื่อตัวตนเพื่อสุขค่า
อะไรนะสิ่งสงสัยในเกิดมา
อาลัยหาอะไรเห็นประโยชน์ธง
อะไรคิดติดวัฏฏะณวัดตัก
อะไรหลักของคนขลังและคนสน
อาลัยฤาคิดสร้างสรรค์คำถามดล
อะไรกร่อนความเป็นชนไม่รู้ลา


ถ้าเราเรียนเฉพาะชอบเรียนต้องเรียนดี

เรียนภาษาเรียนภาษีเรียนถ่ายทอด
เรียนค้าขายเรียนพฤษาพาสุขกอด
เรียนทำคลอดเรียนการเรือนเรียนของเรา
เรียนของคำเรียนจำความเรียนจำคน
เรียนกินวนคนกินไรใครก่อหลัง
เรียนกินแรงเรียนมาพรากกากกรรมรัง
เรียนโกงกางกร่างข้างครั้งพืชพรรณรวย
เรียนบรรดาล่าบรรดารล้านเงินทอง
เรียนผยองเรียนเผยอเรียนเรื่องไข่
เรียนชีวิตเรียนผลลัพธ์เรียนบวกไร
เรียนธรรมไหนเรียนทำจริงทิ้งปลดปลง
เรียนนับค่าเรียนจับตาค่าวัตถุ
เรียนปะผุเรียนปันพระเรียนปักหลัง
เรียนขันติตาสว่างทางร้ายพัง
เรียนรักขังยังริเข็นเรียนร่างกรรม
เรียนพานิชย์ชัยยะนะจะวานิช
เรียนนำติดกิจอาวุธส่งใส่ร่าง
เรียนตีแตกเรียนตั่งตัวเรียนสับราง
เรียนงานสางเรียนงานเสริมอายุยาว
เรียนหนีตายเรียนหนักตรงเรียนสรงกาย
เรียนปักใยเรียนเรื่องยาเรียนหาขันธ์
เรียนขูดเกลาเราขัดสีฉวีวรรณ
เรียนภาพนั้นเรียนภาพนี้เรียนภาพงาม
เรียนไม่หยุดเรียนกลจักเรียนการจาก
เรียนเรื่องรากแก่นต้นไม้และใบล่าม
เรียนการสอนยิงลูกศรตรงใจตาม
เรียนเพื่อข้ามล่ามโองคะกิเลสกอง

เรทติ้ง


เป็นไปตามกฏของธรรมชาติ

บางคนอาจดิ้นเดือนล้นคนสงสัย
ความตายจากพรากเมื่อเป็นพรากเมื่อตาย
ธรรมใจได้ธรรมใจช้ามาให้ธรรม

สบายใจเย็นสบายสงบเย็น

ความสุขเป็นของมีจริงสมมุติหว่า
ความดับได้ในทุกทุกข์ด้วยใจวา
บุญทานหนาอัตตมาอัตตามัน

คุณเคยเป็นแบบนี้ไหม

เคยคิดนึกตัดสินใจถูกกว่าถูก
คิดว่าถูกที่สุดถูกมากกว่าถูก
คิดกลับไปยิ้มให้ตนถูกยิ่งถูก
คิดย้ำยุคนั้นถูกจริงและต้องทำ

ผิดสัญญาคราสัญญานการสัญญา


ผิดสัญญาคราสัญญานการสัญญาน
สัญญาว่ามารสัญญาดีตรงไหน
สัญญาผิดวิปริตสัญญาใด
สัญญาไว้สันดอนคราล่าสายัญ


การอุดมอุดมการณ์กาลอุดม

กาลสะสมการส่งเสริมการสุขสันต์
การสังคะยะนานะกระดูกวัน
การสร้างสรรค์การสืบสานการปรับปรุง

การอุดมบ่มลงกาลนานสุดนับ
อุดมจับอุดมจิตอุดมผ่อง
อุดมสารอ่านสาระผู้นำครอง
การสมต้องคล่องอุดมสมบูรณ์นา