วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทาสที่แท้ทำทุกอย่างเพื่อให้นาย

ทาสที่แท้ทำทุกอย่างเพื่อให้นาย
ทาสยอมให้ในรหัสรูปนามขันธ์
ทาสรักแท้ไม่ต้องจ้างมอบชีวัน
ทาสในวันที่ให้เธอเธอเธอเธอ
ทาสไม่จ้างไม่ให้ตังค์ทาสพุทธะ
ทาสธรรมะวันบูชามาเสริมส่ง
ทาสผู้ให้พลังใจขยันยง
ทาสเสริมส่งงานธรรมมะพระจอมพล
ทาสแท้แท้ทาสแน่ๆเกาะไม่ปล่อย
ทาสเฝ้าคอยเขามาช่วยสวยชีวิต
ทาสจริงมีมีทาสจริงใครลิขิต
ทาสชีวิตทาสชีวัดทาสชีวา

เลิกทาสแล้วทาสสามารถเลือกกรรมได้
เลิกทาสไปจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ
ของทาสแล้วแต่ทาสใยไม่มีทิศ
เลิกทาสจิตเลิกทาสใจในสุขจริง


ธาตุเดี่ยวๆเที่ยวโดดๆธาตุใดดุจ
ธาตุไม่หยุดดินลมน้ำไฟรวมธาตุ
ธาตุอันใดในธาตุไหนพิศุตศาตร์
ธาตุเหนือธาตุธาตุสูงอาตธาตุดินนาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น