วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสริญสรรค์สวรรค์สานวิมานดิน

เสริญสรรค์สวรรค์สานวิมานดินเสริญยอยินถิ่นงดงามยามยลย่อง
เสริญสะสมสร้างบุญปลูกธรรมกายกอง
เสริญสรรค์ย่องสถาปัตย์ธะอะศัยตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น