วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บางอย่างยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอย่างยิ่ง

บางอย่างห้ามเหมือนยิ่งยุอย่างยิ่งยวด
บางอย่างชวดเทวะสุช่วยสุงส่ง
บางอย่างเทพนำพาขึ้นนำพาลง
บางอย่างคงอยู่ไม่ได้สภาพทน
บางอย่างจะให้เป็นไม่เป็นตาม
บางอย่างห้ามใครไม่ห้ามไม่ยากเข็น
บางอย่างทางหลบเลี่ยงหนีกรรมเกิดเป็น
บางอย่างเข็นอยากจริงเป็นกรรมแก้ใด
บางอย่างเชิดผีช่วยซ้ำถือด้ามไหน
บางอย่างได้ไม่น่าเชื่อบุญหนุนหลัง
บางอย่างกิจกรรมมาเพื่อสิ่งใดตังค์
บางอย่างยังใยได้ไม่ใครแข่งบุญ

บางอย่างใยไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น