วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรือนพลิกคาเนตร

พลิกคาตาพลิกไปมาคารอยใด
พลักกลับกลายในเรือนรังพังพินาศ
พลิกแผ่นดินหินดินดอนหลอนพิงพาด
พลิกพื้นฟาดพรากแผ่นฝั่งเลื่อนลาดใด

(หลังจากที่ดูภาพแผ่นดินสไลด์ตัวที่กาฐมาณฑุ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น