วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หัวใจยังเต้นอยู่

หัวใจเอยยังเต้นอยู่เลือดหล่อเลี้ยง
หัวใจเดี้ยงหยุดยั้งในเลือดครวญหา
หัวใจมีหลายหัวใจฝากใครนา
หัวใจหล้าแต่ยังเต้นสูบฉีดวัน
หัวใจจริงหัวใจเทียมช่วยใดได้
หัวใจร้ายพบความพรากเข้าเย้ยหยัน
หัวใจหยุดกับมาเต้นคนสำคัญ
หัวใจนั้นหัวใจเนื้อหัวใจดี
หัวใจเยื้อในแบ่งแยกแบ่งเหตุห้อง
หัวใจจ้องอยากหยุดเต้นกลไกไหน
หัวใจจริงที่สวยงามที่เจตจิตใคร
หัวใจใยที่แย้งยามครามสำคงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น