วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

กว้างไกลกว้างกว่าที่เธอเข้าใจ 
ไกลกว่าที่เธอจะคิดถึง
 กว้างจริงนะกรรมหนักแน่นตรึง 
ไกลกว่าซึ่งจะทบทวนหทัยเธอตายเปล่า

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ซาก


ซาก ซากแสสักแสนส่งใจ
 ซากสงส่งใดให้เหตุฮ่อ 
ซากเสื่อมซมเสียสุดซอ
 ซากส่อสุมแสร้งสาดซา
 ซากเอยซากสวยสมซาก
 ซากจากจิตใจใสซ้อง 
ซากเสียเศษสวยสมปอง 
ซากสองสิซากสวยซา 


 วินาศกรรม

กลัว
กลัว กลัวการกรรมกล่ำกลืนกินเกิดแก่กาย 

กลัวกรรมกายเกิดกรรมกิจกุเกิดแก่ 

กลัวเกินกันกลั่นกรองแก้กร่นกรรมแก 

กลัวกรรมแกแกแก่กรรมกล่ำเกลือกกลัว

จาตุรงค์
จาตุรามาตุลีที่เวรา

จาตุล่ามาศรัทธาที่ตรงไหน

จาตุเรืองความรู้แน่ประเสริฐใจ

จาตุรอนเเรมไฝ่ใดทางจร

จาตุเร้นหลบหลีกที่แท้หลัก

จาตุพักต์พลีใดจิตใจป้อง

จาตุรุกไรแล้วหัวใจตรอง

จาตุรองจาตรึกแล้วแพรวดาวใจ

จาตุเรือนเพื่อนแก้วแววสงัด

จาตุรัสร้อนเรืองเมืองสมัย

จาตุรัตนะแต่งแห่งหนใจ

จาตุพรพลใจหทัยแด

จาตุรั่นจันตุลาจาตุเเรง

จาตุเเร้งแจงจกจิกใจข้อง

จาตุไร้น้ำใจอะไรปอง

จาตุร่องจองแหล่งแห่งทางดล
การอนการันต์

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

เพื่อไท


เพื่อเธอ เพื่อฉัน เพื่อวันใหม่

เพื่อเมืองงามเพื่อยามใสเพื่อใจสวย

เพื่อรัตนาเพื่อสง่าพุทธเพื่อแสนรวย

เพื่อเสียงสวยเพื่อสาวใสเพื่อใดนา

เพื่อเกียรติกงเพื่อพงษ์กาศเพื่อเพิ่มเกียรติ

เพื่อภพเบียดเพื่อเพื่อนแบกเพื่อพงษา

เพื่อพุทธะเพื่อพลไท้เพื่อประชา

เพื่อยาตราเพื่อยอดธงเพื่อองค์อรห์

เพื่อชาติไหนเพื่อชาติแน่เพื่อชาตินี้

เพื่อที่หนี้เพื่อเดี๋ยวนี้เพื่อบัดนั้น

เพื่อความรักเพื่อสามัคคีเพื่อใจวรรณ

เพื่อสุขสันต์เพื่อหรรษาเพื่อมาดี

เพื่อมหาเพื่อมาเห็นเพื่อมาเหตุ

เพื่อขอบเขตขันธสีเพื่อโลกสวย

เพื่อความมั่นเพื่อความคงไทยตรงโดย

เพื่อไม่หิวเพื่อไม่โหยเพื่อแห่งงาม

เพื่อที่รักเพื่อที่มรรคเพื่อพิมุข

เพื่อหมดทุกข์เพื่อสุขแท้เพื่อแปลสาร

เพื่อหมดเปลือกเพื่อแก่นแท้เพื่อธรรมทาน

เพื่อเสียงสานเพื่องานสุขเพื่อทุกคน

เพื่อทันเหตุเพื่อทันหลเพื่อพลสุข

เพื่อปรับทุกข์เพื่อสุขชาติเพื่อสงสัย

เพื่อหน้าเพื่อเพื่อชีวิตเพื่อดวงใจ

เพื่อที่บอกเพื่อที่ไขเพื่อที่ครวญ

เพื่อกำจัดเพื่อกำเจิดเพื่อเกิดกิจ

เพื่อสุขมีเพื่อจริตเพื่อจำรัส

เพื่อเทิดองค์เพื่อส่งสวรรค์เพื่อชาติพัฒน์

เพื่อความรู้เพื่อความสัตย์เพื่อวัดใด
 I love you