วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ยุติ

ยุติธรรมะชาติรุดสุดหฤโหด
ยุติโทษอภัยได้คงสุขใส
ยุติใจคนขุ่นเคืองเรื่องอะไร
ยุติในความไม่รอขอทำทำ

ยุติเอยยุติธรรมนำไม่หยุด
ยุติฉุดกระชากเชิดเจิดใจใส
ยุติงานการก่อกรรมมรรคาใคร
ยุติยื้อยุทธอย่างไรสบายดี