วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มงกุฏพระพุทธเจ้า

สายศีลทะสระสินธุสุแสนพระ
สายสินจะสะสมใจใสแสนซึ้ง
สายสะทกสกสะท้านสอนทุกข์ดึง
สายศีลซึ่งสิ่งสมใจใสแสนดี

สายสินทรัพย์นับคนค่าคาถาบท
สายศีลพรตลดทำเหตุให้หลแห่ง
สายสิณนะมงกุฏกายเจริญแรง
สายสินแบ่งสินาเบื้องสุราบน

สายศีลบวกพวกสายสวยรวยสายศีล
สายสินบินศีลสุดบนแห่งหนไหน
สายสิณดีศรีสุดารัตนาตรัย
สายสินให้ในสายศีลถิ่นคงงาม


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขายอะไรดีนะ

ขายอาหารหาญใจหาภักษาหาร
ขายยาผ่านสังขาราหาคงที่
ขายที่อยู่อาศัยได้พรหมพาที
ขายห่มดีมีอุ่นห่มสมร่างกาย

ขายในชาติมีกี่ชาติต้องกำเนิด
ขายชราจงเชื่อเถิดไม่แก่ได้
ขายมรณะฑูตสิกขาในเรื่องตาย
ขายโสกาเบื่อและหน่ายได้ทุกข์ธรรม

ขายปริ เทวะทะ ปะไห้หวล
ขายทุกข์ทวนครวญสิ่งได้ใยแสนยาก
ขายโทมนัสเสวยตมใจลำบาก
ขายอุปพรากครวญอุุปปายาอุปายาสทน

ขายตรงไหนขายให้ใครขายสิ่งมี
ขายตรงที่มีตรงจุดขุดมาขาย
ขายแล้วได้กำไรเกาะตกเบาะได้
ขายได้ขายส่วนต่างร้ายส่วนต่างดี

ความรักเสมอด้วยตนนั้นไม่มี

จะสัจ

จะสัจจิกจะสัตย์จะจะเกาะสัตว์
จะชัดจักจะจิกชัดชงชะจะใช่
เกาะธรรมจิกจะส่งจะสัจจะทางจะคลาย
สัตย์จิกในเกาะเนืองเกาะนอกจะนาจำนงค์


สัมมา 

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่เชื่ิอก็ต้องเชื่อ

ไม่เชื่อในความน่าจะพระจะเป็น
ไม่เชื่อเช่นแบบงามตามเขาว่า
ไม่เชื่ออย่างว่าธรรมทำตามมา
ไม่เชื่อว่าความรู้น่าอย่างแนวทาง
ไม่เชื่อเลยเป็นได้ไงงั๋ยเปนงั้น
ไม่เชื่อวันคาดเดาเขารู้ได้
ไม่เชื่อยามตามบทที่บทใน
ไม่เชื่อในตามกันนั้นถูกจริง
ไม่เชื่อแน่แต่ผู้นั้นมีพระคุณ
ไม่เชื่อวุ่นวายในตรงนั้นหนี้
ไม่เชื่อนับจับจับสับสมมี
ไม่เช่ือที่ปลายปากกาว่่าเป็นใด
ไม่เช่ือในสายสุขนั้นทุกข์หนัก
ไม่เชื่อในสายหักก็ต่อได้
ไม่เชื่อเลยตรรกะของผู้ใด
ไม่เชื่อในวิชชาพาพอกพูน
ไม่เชื่อในคำคนไม่คนคำ
ไม่เชื่อนำคำนองคลองคราหนัก
ไม่เชื่อแห่งเหตุใดไหนความรัก
ไม่เชื่อรักจักมีจริงมีหรือไร
ไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อใจทารุณ
ไม่เชื่อลุนไม่เชื่อร้ายรักเป็นเหตุ
ไม่เชื่อลวงไม่เชื่อหลอกเต็มตาเทศ
ไม่เชื่อเจตไม่เชื่อจงดูธงใคร
ไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อหากครูสอน
ไม่เชื่อก่อนประสบได้ในผลเหตุ
ไม่เชื่อเลยไฉนจ่อมจุดประเทศ
ไม่เชื่อเขตไม่เชื่อความตามระคน

กรรมมีจริง
 กาลามะสูตร 

ชีวิตเริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงร่ำไห้คร่ำครวญ

เริ่มดูโลกครวญร่ำไห้ใครรำพัน
เริ่มในขันธมารไรใครจะรู้
เริ่มลิ่มปักที่พักใดไหนแห่งดู
เริ่มใครอยู่ที่ครวญควานนั้นนามธรรม

จบด้วยความจากอาลัยในหน้าที
จบด้วยความร้าวรึดีที่หลุดข้า
จบด้วยความพันผูกในเวลา
จบด้วยหน้าคราวคราอาลัยครวญ

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่จำกับจำ

ไม่จองจำไม่จ้องจำไม่จำจอง
ไม่นับของไม่เห็นข้องไม่ของข้า
ไม่จำจ้องเจ้าของกรรมทำใดตา
ไม่จ้องว่าไม่จ้องวกไม่จองวนป

ร่างสังขาร

ร่าง   เริงร่าลารุดล่ารวม รื่นรม
สัง   มัดสมบ่มทุกขันธ์นั้นสุขใส
ขาร ขาราขย่ำแร้วด้วยสิ่งใด
เอย   ให้ให้ร่างเอยร่างสังขารา


วิญญา -ร่างสังขาร

เรื่องหยาบเรื่องละเอียด


เรื่องหยาบเรื่องละเอียดจากความคน เรื่องแบกตนเรื่องแบกคนตนที่บ่ง เรื่องหยาบๆเรื่องเห็นใหญ่เห็นมาสงค์ เรื่องฆ่ายงคงแบกแยกแพรกถูกทาง

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใส่กลอนไว้


ใส่กลอนไว้ไม่ให้ครบไม่ให้คิด ใส่กลอนปิดอายะตะนะที่ถอน ใส่กลอนไว้เห็นหรือไม่เปลียนปรนจร ใส่กลอนก่อนใส่กลอนไกลไม่เห็นเลย บ้าสังคมนิยม

แสง


เพียงแสงหนึ่งแม้ไม่ซึ้งณ.ที่โสต
เพียงแสงโสตโชตนะเจิดเกิดระบท
 เพียงแสงบาทอาจเองตนอลเองพจน์
เพียงแสงลดหมดความจดหมดความจาร
 (แสงกลางวันกลางคืน)

 เพียงแสงบ่นเพียงสาบทเพียงสนบอก
 เพียงกลับกลอกพอกความกลับพับครากรอบ
 เพียงแสงใบใบ่บางบมบ่มความครอบ
 เพียงแสงขอบชอบตามเกิดเชิดคนตาม
 (แสงไฟในนีออน)

 เพียงแสงบิดเพียงเเสงในใยที่แตก
เพียงแสงแยกแปลกความสีคราวมีแสง
 เพียงเเสียงบ่งเห็นแสงคิดฑิตหมกแปลง
 เพียงแสงแสร้งแพรงสนในใครคนกัน (แสงไฟบ่ม)

 เพียงแสงจับเพียงเสียงลับนับตนสุด
 เพียงแสงดุจบริสุทธิ์ตนที่อัตตะ
เพียงแสงงามยามเหตุตนอะไรจ๊ะ
เพียงแสงจะบอกได้ในตนเป็น
 (แสงไฟหลอมโลหะ)

 เพียงแสง

จิตวิญญา


จิตวิญญาจิตอัตตาจิตดับใน
จิตแปลไปในแปลผันวันเห็นสิ่ง
จิตปรวนเปรเทถ่ายถอนนอนแน่จริง
 จิตแน่สิ่งข้าศึกสอนคอนสิ่งใด

 จิตวิญญานที่ไม่ป่วยหาได้ยาก

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอรับขอไม่รับ

ไม่รับได้ได้ไม่รับรับไม่ได้
รับต้องให้ให้ต้องรับจับสะสม
ไม่รับได้ได้ไม่ให้ธรรมารมณ์
รับต้องรับให้เมื่อจมโดนปล้นชิง

ขอรับ

ร่างสังขาร

ร่างสังขารอุทิศให้ดูธรรมจาก
ร่างขันธ์พรากจากหายใจไม่รู้แล้ว
ประโยชน์แร้งได้อาหารกันตายแนว
ประโยชน์แพรวแนวนำร่างเนื้อคนตาย

ร่างคนเป็นร่างคนตายได้ประโยชน์
ร่างคนโทษทุกข์ได้ญาติธรรมาปราญช์
ประโยชน์มากประโยชน์น้อยคอยแร้งชาติ
ประโยชน์ญาติสุดเกิดมาอาหารธรรมอาหาร4


ผู้กระทำผู้ถูกกระทำ


ผู้จิกธรรมผู้จากธรรมผู้มีธรรม
 ผู้จ้องธรรมผู้จองทำผู้จำทุก
 ผู้จิกทั้งผู้ใจธรรมผู้นำสุข
 ผู้จากทุกข์เพราะพบธรรมนำทางธร
 ผู้ถูกธรรมผู้ปลงทางผู้วางทุกข์
 ผู้มีสุขที่แห่งหนบุญเรื่องไหน
 ผู้ได้ทำผู้ทางทำนำทางไป
 ผู้ถูกทำไม่เห็นใดในได้ทำ


 เห็นทำดีเห็นทำใจ

นอกใจในใจ

นอกใจในใจไหนใจ
นอกใครในคอกนอกขันธ์
นอกเขตขอบกฏใครกัน
นอกขันธ์นั้นคอกในคน

นอกใจไปออกไม่อยู่กาย
นอกใจบินหายออกนอก
นอกจิตแห่งใจใครบอก
นอกนอกในในใจใคร

นอกใจในที่ตั่งแห่งของใจ
นอกใยในยอกนอกยัก
นอกยามหนามใจในปรัก
นอกที่พักแห่งหลของดวงใจลัทธิคนต้องคู่กัน
อายตนะภายนอก6 อายตนะภายใน6

ต่าง

ต่างความคิดต่างจิตใจต่างใดหา
ต่างศึกษาต่างสิ่งสรรค์ต่างวันสวย
ต่างจุดหมายต่างทางเดินต่างมาดรวย
ต่างมอดม้วยต่างมุมมองต่างจองจง
ต่างแต่