วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วงจรชีวิตการดำเนินเกิดแก่ตาย

วงจรใกล้วงจรนานกาลเวรล่า
วงจรสั้นยาวเนิ่นใยมีเกิดมา
วงจรลาวงจรไร้ลัดวงจร

ฬางง