วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความรัดพันรอบผูกรัก

รัดปักรักพันรอบไว้
เสียงแผดพันรัดตามใด
รัดไว้ด้วยเสียงด่าธอ

รัดไว้ด้วยรักจิกรัด
รักจัดรัดจากใจไหน
รัดไว้ด้วยกำลังกาย
รักสายผูกพันธ์หน้าเธอ(ลอยอยู่ตรงหน้า)

รัดไว้ด้วยธัมมะรงค์
รักตรงรัดรัดผูกมัด
รักรัดผูกพันธ์ใจสัตย์
รัดมัดคุณด้วยกรรมกำ
รักรัดรัดใจในมัดรัด
รัดรัดรักไว้ไม่เสื่อม
รัดรักคลายใดงำเงือม.
รัดเชื่อมรัดชงโยงใย

รักเอยรัดรัดของมัด
รัดจัดผูกเป็นรัดเหมา
รัดมัดสร้างปั้นแต่งเกา
รักเหมารัดรักรักเอย