วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กะ ตันยู


เนื้อเรื่องพ่อที่รักลูกผูกพันธ์ยิ่ง
ทำทุกสิ่งที่ให้ลูกสุขแน่นหนา
ทำทุกทางกายใจจิตแลวาจา
เพื่อลูกข้ามีความสุขยุคเงินมี
พ่อทำได้ในทุกอย่างอำพรางผิด
พ่อถูกผิดผิดลูกพ่อไม่ง้อเหตุ
พ่อล้างให้พ่อสนใจในภัยเพศ
พ่อตั่งเจตจำนงค์ทางล้างขวางใคร
พ่อเพื่อลูกบ้างติดคุกลูกต้องอยู่
พ่อเพียรสู้ทุกทุกทางเพื่ิอลูกใส
พ่อเพื่อลูกลูกเพื่อพ่อหรือผู้ใด
แม้พ่อไม่ในชีวาหาผิดมี

พ่อกตัญญูฆ่าคนเพื่อลูก


ลูกเพื่อพ่อพ่อหินเด่นเป็นพวกบวก
ลูกล้างพวกมาฆ่าพ่อความรักไหน
ลูกหน้าที่มีหน้ารู้เพื่อผู้ใด 
ลูกล้างให้ในล้างคนทำร้ายพรหม 

ลูกกตัญญูฆ่าคนเพื่อพ่อ