วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

อนาคตวงศ์พงษ์พระพุทธทรวรวชิรญาน

พุทธอภิบาลพุทธท่านชินวงศ์พงษ์พุทธธรรมศรี
พุทธสัมพุทธาองค์อนาคตกาลผ่านภพปารมี
พุทธเรืองศรีพุทธีที่พุทธะรัตนะจอมตรัย

ยุคเข็นผลัก

ยุคเข็นผลักดันให้นำพวกพรรคดันให้ต่อสู้
ยุคเข็นผลักผู้เข็นกระบวนสูเข็นขบวนข้า
ยุคเข็นผลักไสสู้เพื่อผู้ใดถึงจะถูกนา
ยุคเข็ญผลักหา ธะ ทหารหาญวานวงศ์ตรงใคร
ยุคเข็ญเปรื่องปราชญ์สุงวิชาปรัชญ์ต่ำวิชาเปรื่อง
ยุคเข็ญคนเขื่องยุคเข็ญคนคอดวจีไสว
ยุคเข็ญคนขบยุคเข็นคนทำนำส่งให้ใคร
ยุคเข็นว่าไว้ในรับใช้ถูกพระอวตาร


ศัทธา ทาน ศีล ภาวนา

ศรัทธาทัศน์วัด รัดสัทธานะ ไร้สถานะ
ทานได้ให้พระ ทัยยทานจะมุ่งให้สิ่งไหน
ศีลศีลากะษิณตะศีลนะตะบะใบ
ภาวะนาในในภาวะนาปลูกเมล็ดพันธุ์

ศรัทธาพุทธะองค์ธรรมนำนะพุทธธรรมว่า
ทานที่ให้มาทานต้องได้ไปทานในท่านสิ่ง
ศีลศีเลสุขศีลเป็นสุขเมื่อได้รักษาจริง
ภาวะนานิ่งหยุดเติบโตแล้วหรือพืชผลตาย

ศรัทธาธรรมะเรื่องในธรรมธรรมในปกติเช่น
ทานที่ให้เป็นทานที่ให้ทายทายทานท่าน
ศีลศีลข้อเท่าไรศีลศีลข้อใดสุดแสนสำคัญ
ภาวะนานั้นตั่งมั่นศีลได้ไม่ฆาตคง

หากเคยฆ่าธาตุอันใดเวรกลับคืน

หากขมขื่นเขาคืนฆ่าเวลาไหน
หากเคยคร่ากายวาจาหรือดวงใจ
หากฆ่าใครใครกลับฆ่ามาฆ่าเล็ง


ของบางอย่างมีประโยชน์มากที่สุดในชีวิตคิดคนต่าง

มีบางอย่างเป็นประโยชน์เมื่อใช้สอย
มีประโยชน์สำหรับตนประโยชน์พลอย
มีประโยชน์ประดับประดอยหรือสิ่งใดในธาตุธรรม

ฆ่าร่างขันธ์ฆ่าสัจจะสัญญาาฆ่ากุสาระใจ


ฆ่าร่างขันธ์ฆ่าสัจจะสัญญาาฆ่าศาลาใจ
ฆ่าที่สิ่งไหนในฆาตกาคราฆ่ามุ่งฆาต
ฆ่าร่างกำยำฆ่าเพียงสัญญาฆ่าจิตอุกอาจ
ฆ่าร่างกาย่ฆาตฆ่าวาจายาฆ่าจิตนิพพาน

นักฆ่า

สัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิ

สัมสมสำสัมสัมสมสมสัมสำ
มามุ่งกรรมหมั่นมุ่งมามุ่งหมาย
ทิธิทิที่ทิทิที่ทวนไป
ฐิผลิผลกุศลใดในกรรมวน

มิจมิตรมิดมืดมืดมิตรมิดมิทมิิด
ฉาริษฤทธ์ริดรอนสิทธิฉาฉาฉา
ทิธิทิที่ทิทิที่ที่ทวนมา
ฐิผลิผลอกุศลาในคราวน

ใส่กลอน

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

อบอุ่น

อบอุ่นอุณหภูมิช่างพอดี
อบอุ่นที่อุ่นอู่นาภาษาสวรรค์
อุ่นอบอบอุ่นผ้าห่มอุ่นอบพัน
อุ่นอบวันไม่หนาวลมลมลมลม
อบอุ่นที่อุ่นอกภกอบอุ่น
อบอุ่นเพราะมีคุณบุญเสมอ
อุ่นอบใจรักษาอุ่นอบเธอ
อุ่นอบเสมอสม่ำรักษาใจผ่องสบาย

นาบุญพรสวรรค์พลังการฝึกฝนและวิธีการ

นาบุญงอกเงยเงยงามได้
พรสวรรค์ใส่พานให้จากสวรรค์
พลังเพียรดีร้ายภายพันธุ์
วิธีการธงนั้นนำพริบตา

ยักษ์


ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์ไหนญาติ
ยักษ์อาชญาหนาทศพักต์
ยักษ์ญาติญาติยักต์พวกหยัก
ยักษ์ยักษ์กันหนักอวตาร
ยักษ์ใหญ่เยื่ยมยักษ์ญาติยักษ์
ยักษ์กักยักษ์กันยันขา
ยักษ์เพื่อนเพื่อนยักษ์ยักษ์ยา
ยักษ์หนาญาติมรรคยักษ์ไป
ยักษ์มากยากมรรคยักษ์ใหญ่
ยักษ์ใหม่ใหญ่มากยากมุข
ยักษ์เยี่ยมยักษ์ยอดพวกผูก
ยักษ์ถูกยักษ์ผิดฤทธิ์เรือง
ยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักหนักบท
ยักษ์พลผลยักษ์หลักใหญ่
ยักษ์ไร้ไรยักษ์เขี้ยวใคร
 ยักษ์ร้ายไหนใหญ่ยักษ์กัน
ยักษ์วันนั้นยากลากหลัก
 ยักษ์พักต์ยักษ์พากย์ยากให้
ยักษ์สุราสุรสงครามสู้ใคร
 ยักษ์ไปยักษ์มาฆ่าแนว

คนละพวกกับยักษ์

หยุดท่องเที่ยว

หยุดท่องเที่ยวเทียวท่องหยุดยุทธหยุดหยุด
หยุดท่องยุทธหยุดท่องเที่ยวเหลียวแลไหน
หยุดผู้อื่นหยุดท่องเที่ยวเหลียวแลใคร
หยุดเที่ยวไหนใยยื้อยุดหยุดเที่ยว

ขันธ์

รับขันธะละขันธุลุขันธิ
ไร้ขันธ์หนี้ลี้ขันธ์หน่ายร้ายขันธ์หน่วง
มีขันธ์ธงมีขันธ์ธามีไขทวง
มีขันธ์ท้วงมีขันธ์เที่ยวมีขันธ์ไท
ลงขันธ์เทียบเรียบขันธ์แถวแร้วขันธ์แถบ
ไร้ขันธ์แบบแคบขันธ์บีบรีบขันธ์หงาย
ละขันธ์ท่องลดขันธ์เที่ยวละขันธ์ใคร
ลาขันธ์ใส่ไร้ขันธ์สุขขันธ์ทุกข์ลา

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ธรรมชาติที่มนุษย์เอาชนะไม่ได้

เรื่องเกิดตายในสังขารชาติกำหนด
หน้าที่เกิดให้กำกำไว้ชาติของขันธ์
ชาติกำหนดนี่ต้องทำต้องเป็นวรรณ
ชาติชี้นั่นชาติชี้นี้คนสังคม
เก่าชเเลแก่ชราเวลาหด
ชราเอยชราหมดดึงกลับกู่
ร่วงโรยไปเปลี่ยนแปรไปหลายคนครู
เก่าแก่ดูพยายามอยู่ยืดชีพนาน
มรณามรณังพังตั่งไม่
ตายจากใดระยะแตกแหลกไม่อยู่
พลัดพรากใดเกิดดับไปของสูตู
แตกตายอยู่กายแตกตายมลายไป
โสกะโศรกจองไว้โลกทุกข์จ้องจด
โศรกกำหนดภัยมาบดภัยวัฏฏะ
โสกะกอดรัดโศรกกัดพิบัตปะทะ
โสกมีนะสักกังมีโสกะเทียม
ปริเทวะเวทนานะเขาชี้ช่อง
รำพันจองพิรี้พิไรรำพันอยู่
วนวนไปรำพันไร้เหตุผลดู
รำพันผู้หลงนั่นเราเขาของมี
ทุกขังกักทุกขังเกิดกิเลสต้อง
ทุกขังท่องหนีทุกเข็ณต้องดีขึ้น
 ทนสภาพทุกข์ไม่ได้บีบคั้นดึง
 ทุกข์มาถึงเหมือนขังตรึงมีไข่ฟอง
โทมนัสเสวยอัตต์ว่ายงยืน
เสพสิ่งคืนให้เสวยอารมณ์ข้า
โทมนัสเสพเสวยสิ่งธรรมมา
 เสวยนะเสวยน่าเสวยใด
 อุปปายาสอาจยาตราอุปปัตเรื่อง
อุปาเรือนอุปปายาสคับแค้นผง
 อุปยาสอัตตานาจุดติดลง
 อุปปัตส่งคับแค้นตรงไม่หายไป