วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คนกลัวเป็นคนคิดเป็นคนอ่านเป็น

คนโลภเป็นคนอยากเห็นคนรู้ผ่อน
คนเกลียดเป็นคนรักเป็นกิเลสคอน
คนเรียนสอนคนรู้ก่อนหรือหลอกลวง


เป็นสิ่งใดจะไม่มีเงา

เป็นเงาเงาของมีเงาทุกทุกสิ่ง
มีเงาใหญ่มีเงาเล็กเงาวุ้งวิ้ง
มีแสงสิ่งย่อมเห็นเงาหมุนรอบวน

ของมีที่แสงสว่างยังน้อยหน่อย
เงามากหน่อยเงาน้อยหน่อยเงาปรับเปลี่ยน
เงาชัดคมคมชัดแจ่มแสงเสถียร
เงาให้เรียนเงาให้รู้อยู่กับเงา

เปื้อนแล้วดีเปื้อนมีสีมีเขาป้าย

เปื้อนเปรอะใครในป้ายเปรอะเลอะใครเปื้อน
เปื้อนไม่เปื้อนเปื้อนไม่เเปลกเปื้อนมาเยือน
เปื้อนใดเปื้อนแต่ไม่เปื้อนร่างของใคร

แปดเปื้อน

โลกยุคแปดเขาเกิดมาเพื่อสิ่งไร
ยุคแปดใยในยาแดงแพ่งผ่าแปด
ยุคแปดเปื้อนเยือนยุคเปรอะเปื้อนแว๊ด
ยุคแปดแปดกรรมนำปล่อยปรับรับปุญ

ยุคแปดกรรมเชิดให้แหลกเปื้อนปลอมเปรอะ
ยุคแปดเกรอะชะตากงฆ่าธรรมหลัก
ยุคแปดโชคชะตาราบเรียบหยุดลัก
ยุคแปดหนักของปลอมแปลงของปลอมปน
ยุคละเมิดเจิดแจ่มใจใครละเมิด
ยุคแปดเปิดโคลนตมหนาเป็นอาหาร
ยุคคิดชิงไหวชิงพริบปฏิพาล
ยุคแปดมารผ่านพิภพพวกแปลกปลอม

ความไม่เท่ากันของสติและปัญญาความไม่เท่ากันของสติและปัญญา

ความไม่เท่าหนาความไม่เท่าบางทางเท่าไหน

ความไม่เท่าหนักความไม่เท่าเบาเขาคิดไร

ความไม่เท่าใหญ่ความไม่เท่าเล็กวันเวลา

ความสะสมความสืบสานสิ่งฉลาด

ความไม่สามารถความสามารถมากฉากเฉกฉุก

ความเรียนก่อนความเรียนหลังความรู้ยุค

ความยึดถูกอยู่คุณวุฒิผุดสิ่งธรรม

ความไม่มั่นใจความมั่นใจในไม่เท่า

ความไม่เท่าเขาความไม่เท่าเราใครเทียบได้

ความเท่ากันของผู้ให้มีหรือไร

ความรักใยมีเหตุไหนไม่เท่ากัน
อวุโส

โลกยุคแปด

โลกยุคแปดใยยึดปลดโลกยอกปิด
ใยเบือนบิดคิดปรับแปลกแลกปรับหนัก
คนว่ารักอาจไม่รักแปรปรับพรรค
คนไม่รักบอกว่ารักรักมายเลย
คนไม่ป่วยก็บอกป่วยปรวนแปรปรก
คนป่วยตกบอกไม่ตระหนกตระหน่ายตระหนัก
คนรวยแล้วก็บอกจนจนยิ่งนัก
คนจนมากต้องบอกไม่ฉันไม่จน
คนว่าเกลียดอาจไม่เกลียดเครียดเเค้นขึ้ง
คนว่าตึงอาจย่อนยานมารมาใฝ่
คนว่าขยันขี้เกียจพลันนั่นเหตุใด
คนคิดไหนอาจไม่ใฝ่จะทำมัน
คนไม่เห็นบอกว่าเห็นเป็นเพราะกิจ
คนเห็นผิดอาจไม่เห็นเพราะธรรมไหน
คนว่าโกรธบอกไม่โกรธธรรมอันใด
คนว่าไปบอกว่ามาน่าศลจริง

ip