วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

บูชาพระบูชาพุทธ ธะธรรมะ

บูชาพระบูชาพุทธ ธะธรรมะ
บูชาพระบูชาจปูชนีย์นาถ
บูชาไหนเวลาใดบูชาศาสน์
บูชาวาทเวลาไหนใจบูชา

อริไรอุราอารีย์


อริเอยอำลาธุระธุลี
อริชะพลีีีีคิดไว้ถ้วนถี่อารีย์หรือไร้
อริจะรวนอารีย์จะหมายมั่นหรือที่ให้ตาย
อริจำแร้วอริสลายอริสัจรงค์


ใช้ชาติ

รับใช้ชาติให้ใช้ชาติอาตมา
ใช้ชาติหนาสุขเนิ่นนานวันชาติใส
ใช้ชาติรับใช้ชาติให้เยื้อใยใด
ใช้ชาติไหนรับใช้ชาติโอ้ชาติระกาล

อยู่กับปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

จิตเดิมตาย จิตเดิมไม่ตาย

จิตเดิมไม่ตายด้วยศาสตราและอาวุธ
จิตเดิมผุดจุดจิตพลันทัณฑร้าย
จิตเดิมมั่นจิตวันก่อนทุกข์กรรมกาย
จิตเดิมร้ายในร่างร้าวเฝ้าตามเล็ง

จิตวิญญาณแท้ของแต่ละคน


วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น

ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นที่นั้นนั้น
ทุกข์สิ่งขันธ์ที่เรียนรสเเละเรียนทุกข์
ทุกข์ดับได้ในพริบพลันเห็นใดสุข
ทุกข์ใดสุขสุขดังนั้นนั่นทุกข์ดีการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

เหมาเหมาให้เธอเป็นเธอเป็นเธอเหมาะ

เหมาเหมาให้เธอเป็นเธอเป็นเธอเหมาะ
เหมาเหมาะเหมาะเลาะลุระมาเรียนรส
เหมาะเหมาหมายในชาติไหนเรียนรู้หมด
เหมาะเหมากดหมดหมอกเหมาเขาหรือเธอ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

เหตุผล หรือ บังคับ

ทำเหตุแต่ไม่ยอมรับผลได้หรือ
มีผลที่ไม่ชอบไม่พอใจไม่
ทำเหตุแล้วไม่รับผลไร
ทำเหตุรับผลได้ตามทำ

บังคับบังหนาคับขุ่นหมอง
บังบีบป้องบังบีบบทบังสลาย
บังไม่เห็นเหตุต้องตามเบิกอบาย
คับข้องใจใจบังไว้สิ่งต้องทำ

อุปถัมภ์

อุอุอะอุอุอุ่นอุอุ
ปะปัญยุอยู่อย่างปัทปารมัตถัง
ถัมถมถมเติมเต็มลงบุญกรรมกัง
ภก พักผังสำเภาใหญ่ในลำเรือ

เต็มหรือว่างเปล่า

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ขณะจิต

ทุกทุกข์นึกตรึกนึกคิดเวลาที่
ขณะนี้ขณะนั้นคณะไหน
จิตของเราใจของเขาใจผู้ใด
เวลานี้เวลาไหนไร้เวลา

มัจจุ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

ดวงอาทิตย์แท้


วิธีที่ดีที่สุดในการข้ามห้วงน้ำ

ห้วงมหรร ณพแห่งมหาสมุทธใหญ่
ห้วงทะเลหรือห้วงน้ำลำธารใด
ห้วงแห่งใดสุดคำนึกคเนคน


เพราะมีเขาเพราะมีเธอจึงมีฉัน

เพราะมีฉันมีเธอนั้นจึงมีเขา
เพราะมีเธอเพราะมีฉันมีของเรา
เพราะมีเขามีเธอได้มีฉันเอง


ลูกเลี้ยง 

เรื่องไม่น่ารู้น่าศึกษามีอยู่หรือ

เรื่องไม่ถือเรื่องไม่เทียบเรื่องลำดับ
เรื่องรักมากเรื่องรักน้อยเรื่อยถ้อยนับ
เรื่องเพราะอัพพระยากดหมดความจำ

ความรักมักมีลำดับ

เรื่องไม่น่ารู้

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้
เพราะว่าเธอไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เธอไม่รู้
เพราะเรารู้้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้
เพราะเธอรู้ว่าสิ่งไหนที่เธอไม่รู้