วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

เรื่องไม่น่ารู้

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้
เพราะว่าเธอไม่รู้ว่าสิ่งไหนที่เธอไม่รู้
เพราะเรารู้้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้
เพราะเธอรู้ว่าสิ่งไหนที่เธอไม่รู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น