วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น

ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นที่นั้นนั้น
ทุกข์สิ่งขันธ์ที่เรียนรสเเละเรียนทุกข์
ทุกข์ดับได้ในพริบพลันเห็นใดสุข
ทุกข์ใดสุขสุขดังนั้นนั่นทุกข์ดีการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น