วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความจำจองความไม่จำ


อณู

อณูอุนาอะนนท์
อุอนแอกนาอณู
อณูสังขารรวมอยู่
อณูสังขารสลายไป

อณูอนุอุโน
อุโออุณาอนงค์
อุ่นแนวอุในกุศล
อุอนอุณาอณู


ปรมาณู

คนกลุ่มใด

คนกลุ่มใดใครกลุ่มด้ายใครเกิดด้วย
คนกลุ่มรวยช่วยใครได้คลายกรรมสน
คนกลุ่มจนล้นมากมายจากความจน
คนกลุ่มทนคนอดทำคนอาจทุน


ความต่างกันด้วย

ความต่างกันด้วยอสังหาริมทรัพย์
ความต่างกันด้วยคำศัพย์วาทะสรรค์
ความต่างกันด้วยกตัญญุตาจรรย์
ความต่างกันด้วยโมหันต์มั่นทำมา
ความต่างกันด้วยความรู้คู่ธรรมมาตร
ความต่างกันด้วยเชื้อชาติและพงษา
ความต่างกันด้วยความคิดอนิจจา
ความต่างค่าของเวลาน่าคิดจริง
ความต่างเครื่องเรื่องขุ่นข้องในชีวิต
ความต่างกิจความต่างก่อความตกกลั่น
ความต่างแท้ที่ดวงใจวรรณะวัน
ความต่างขั่นวันติดค่าวรรณาคน

ที่ีที่ไม่มีความต่างบุญมีกรรมมีสิแน่แท้

บุญมีกรรมมีสิแน่แท้
บุญกรรมแดแท้สิ่งจริงสถิตไหน
บุญของเขามีสิ่งรองรับบุญใจ
บุญแห่งใดเมื่อทำใดเขาช่วยทำ


ปรารภความเพียรเผากิเลสของตัวเรา

ปรารภความเพียรเผากิเลสของตัวเรา
ปรารภความเพียรเผาของตัวฉัน
ปรารภความเพียรร้ายของใครกัน
ปรารภความเพียรหมั่นท่านสิ่งใด

ปรารภความเพียรรักได้ความรัก
ปรารภความเพียรโลภโลภะหนา
ปรารภความเพียรโกรธริษยาครา
ปรารภความเพียรว่าโมหาครอง

ปรารภความเพียร

กิเลสานุสัย
หน้าที่คือโซ่ตรวน

ไร้หน้าที่ระลี้หลีกระไรปรัก
หน้าที่หนักมาต่อสู้สัญญาไหน
ไร้หน้าที่คงต้องดีสิ่งผูกใคร
หน้าที่ไร้หน้าที่ไปหน้าที่มา

โซ่ที่มองไม่เห็น

ท้องร้องจ๊อกๆ

ท้องมันร้องจ๊อกๆจ๊อกๆ
ท้องร้องบอกว่าไม่มีอาหารให้
ท้องเมื่อหิวก็เรียกร้องอาหารใคร
ท้องบอกให้ในจ๊อกๆจ๊อกๆเอย

อีกมุมมองของคำแปล44 แปลว่าจ๊อกจ๊อก

งองูไม่งง

งูมักงองูมัคงำงูมักงง
งูมัคตรงคงพิสุทธิ์ผุดเพชรแก้ว
งูไม่งอเกิดก็รู้แก่จริงแนว
งูแก่แล้วก็มาตายไม่หลงตน

งูไม่งงในความเกิดกิจกรรมก่อ
งูไม่งอโกหกตนรัดสิ่งไหน
งูไม่รู้หรือต้องรู้เจ็บเพราะไร
งูไม่ตายอยู่นานได้จำศีลทน

งูไม่งงไม่หลงหลงเพชรวิจิต
งูมีพิษยกให้งูงูเห่าใช่
งูพิเศษมุจลีดีอย่างไร
งูเลื้อยไวหรือเลื้อยช้าค่าพิษงู

งูไม่ติดหวงในไข่รัดในเขี้ยว
งูมีเขี้ยวมีพิษร้ายไม่รัดหนา
งูสูงๆใจสูงๆมรรคการา
งูสูงค่างูนำพามังกรพงษ์

นาฏบุตร

นะนานะในนานะในนานา
อายายาอายตนะในไหน
ฏะปะตักที่ปักปักปักสิ่งใด
บุตราใบออกดอกผลเป็นคนคน

นาบุญดีดสีตีเป่า

นาบุญยารักษาโรคา
นาบุญยา

ไม่โกหกแม้ตนเอง

ไม่โกหกแม้ตนเองเพลงเทวา
ไม่โกหกเเม้ตัวข้ารักในสิ่ง
ไม่โกหกตลกหลอกพอเพียงพึง
ไม่โกหกมีโกรธขึ่งหัดทำใจ
ไม่โกหกไม่หลงตกถลำลึก
ไม่โกหกจำต้องฝึกรักใครได้
ไม่โกหกว่าศีลห้าของของใคร
ไม่โกหกแม้จิตใจของตนเอง
ไม่โกหกแม้มีสิทธิ์คิดโกหก
ไม่โกหกตามจิตจกผ่อนผ่องให้
ไม่โกหกว่าเราหลงโง่สิ่งใด
ไม่โกหกว่าดวงใจไฝ่สุขจริง

ประกาศศักดิ์ดาประกาศิตมหิทธิเดช

ประกาศศักดิ์ดาประกาศิตมหิทธิเดช
ประกาศเจตนารมณ์คมคราต้องเหมือน
ประกาศเนตรจำนงค์จงจิตคิดค่าคำเตือน
ประกาศรักเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่และเจ็บแลตาย

ประกาศเทพเทวศรัทาสัทถาสุขทุุก
ประกาศทุกข์ถ้อยกระทงพระหลงจะเลื่อน
ประกาศมนุษย์สุดประเสริฐพระผู้มาเยือน
ประกาศเพื่อนคนระความยามล้ำคราระคาย


โมหะ

โมหะมาโห๊ะโห๊ะมาโมหะ
โมโหจะมหาจิกมหิจุด
โมหะหมอกมะเห็นหวนมะเหตุยุทธ
โมโหสุดมาหุตสิกข์มาจิกมาร

หลงเสรีภาพ

ฟังเสียงหัวใจของตนเองเถอะอย่าไปฟังคำใครคนใดคนหนึ่ง

ฟังเสียงหัวใจของตนเองเสรีสิทธิ์
ฟังที่จิตใจแน้แท้ของตนได้
ฟังที่เสียงแห่ห่อมล้อมนำไป
ฟังเสียงใจในอัตตาของตนตน


รับไม่ได้ ก็........ล่วง

ความสวยงามที่สวยในใสคำรณ
ความใสคนบนสรรค์ความงามขอบขันธ์
ความสวยในสิ่งใดของยามต่างกัน
ความสวยพลันดับสลายในมาตรา

ความสวยคงพงษาครามพระสามเคลือน
ความใสเยือนพระเตือนตาพลาผัน
ความสวยตาในโลกาฆ่าจริงวัน
ความใสอันพระผันไปในสวยยล

ความสวยจริงพระสิงใจปราศัยแจง
ความใสแวงพระแสงภางค์สุทางเช่น
ความสวยลาพระหนาซวยม้วยหมกเพ่น
ความใสเย็นพระเห็นทรวงพระหวงซาง

ความสวยคือทุกสิ่งส่งพงษ์เทพสวย
ความใสช่วยความสวยใช่ความไร้ค่า
ความสวยใจความใสด้วยรวยเงินตรา
ความสวยตราความค่าสวยสรวยจัง

ความสวยคนความคนสวยสวยเลือกได้
ความสวยตายสบายม้วยความซวยหา
ความสวยงามประกวดการกรรมการด่า
ความสวยค่าที่ความสวยช่วยอาลัย

เลือกตั่งหรือแต่งตั่งมาน่ะ


วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ธรรมาอภิบาลสถานถิ่น

ธรรมาอภิบาลสถานถิ่น
ธรรมอาจินต์ภูบาลสถานฝ่าย
ธรรมพิสุทธิ์ดุจสะกาวพราวสะกาย
ธรรมาใดใสนราสถาพร

ธรรมกลางร่างกาลทะยานญัติ
ธรรมมะกัดกิจใดหัวใจกร่อน
ธรรมกาลผ่ายทางประเพลงพร
ธรรมอุดรพรสุดาธนาดล

ธรรมดาเช่นนี้เอง


วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

จดจ่อในที่ใด

จดจ่อในที่ในใดเรื่องใจคน
จดจ่อวนจดจ่อวางทางใครให้
จดจ่อสร้างจดจ่อคิดเรื่องร้ายใจ
จดจ่อในใคร่จดจ่อข้อแก่นจริง


กังวล

กังกังกั้งกังกักกันกะกังกัง
วลวนหวังวะวะวนวุ่นวนไหว
กังกะกะกักกันกร่นที่หนใด
วลวกในเรื่องใดใจของใครกัน

หมุน

ไม่ยิ้มหรือยิ้ม

ยิ้มแปลว่ามีสุขหรือทุกข์หนา
ยิ้มบอกว่าสบายดีหนี้แน่หรือ
ยิ้มบอกว่ามากความสุขอันใดฤา
ยิ้มบอกคือความเป็นสุขรับแขกจริง
ยิ้มบอกไรใจบอกดียิ้มจิตใจ
ยิ้มบอกใครในอัตตาของเขานั่น
ยิ้มมุมปากมากมุมบอกด้านใดกัน
ยิ้มกว้างๆเห็นใจฉันในใจเธอ
ยิ้มหุบๆไม่ตะครุบกิเลสกับ
ยิ้มตอนหลับปรับสิ่งใดในสังขาร
ยิ้มน้อยๆค่อยๆยิ้มกรุ้มกริ่มการ
ยิ้มนานๆผ่านอุราอะอารัย
ยิ้มจุ๊บๆยุบหยุมหยิมหยุดใยยะ
ยิ้มจริงจ้ามาเพื่อยิ้มพริ้มใจใส
ยิ้มนะจ๊ะเห็นเธอสุขฉันสุขใจ
ยิ้มไม่ไขไม่ยิ้มคลายในเวลา

ธิดาแห่งสปาต้า

ไม่ต้อนะไม่ต้อนรับไม่ต้อนให้ไม่ต้อนหา

ไม่ต้อนคราไม่ต้อนเข็ญไม่ต้อนขู่

ไม่ต้อนกอดไม่ต้อนรัดไม่ต้อนรู้

ไม่ต้อนสู้ไม่ต้อนสนไม่ตามใคร

ต้อนะ

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

เมื่อเกิดก็ต้องตายวายชีวี

เมื่อมีเกิดก็ต้องตายวายชีวี
เมื่อเกิดมีก็ต้องหมดเพียงวันไหน
เมื่อก่อก็มีมลายสลายไป
เมื่อมีใครก็เหตุใดใยไม่มี

เมื่อทุกข์เกิดก็สิ่งใดทุกข์ก็ดับ
เมื่อเกิดจับก็ต้องมีที่มาปล่อย
เมื่อเกิดชอบกลับไม่ชอบตอบจริงถ้อย
เมื่อเกิดลอยก็กลับจมบ่มสิ่งใด

เมื่อฉันท์ถูกก็อาจมีที่ฉันท์ผิด
เมื่อประดิษฐ์ดำรงค์ฤทธิ์หมดฤทธิ์ได้
เมื่อสร้างสรรค์มีชีวันกลับเน่าไป
เมื่อขยายก็กลับต้องหดลดตัวตน

เมื่อมีร่างก็ต้องมีสลายร่าง
เมื่อสดทางกลับขุ่นข้นสะสมขึ้ง
เมื่อมีไปมีความกลับมาแท้จึง
เมื่อรวบตึงก็ต้องมีกลับกระจาย


ไม่เห็นมีอะไรมีตัวตนที่แท้จริง

ไม่เห็นอดีตไม่เห็นปัจจุบันไม่เห็นอนาคต
ไม่เห็นลดไม่เห็นเพิ่มไม่เห็นขันธ์
ไม่เห็นร้ายไม่เห็นดีไม่เห็นวรรณ
ไม่เห็นฉันท์ไม่เห็นธงไม่เห็นเธอ

ไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นหลอก
ไม่เห็นบอกไม่เห็นบทไม่เห็นขั้น
ไม่เห็นเหตุไม่เห็นมีไม่เห็นกัน
ไม่เห็นทันไม่เห็นทางไม่เห็นทา

ไม่เห็นเจ็บไม่เห็นปวดไม่เห็นหรอก
ไม่เห็นกลอกไม่เห็นเกิดไม่เห็นหาย
ไม่เห็นตายไม่เห็นป่วยไม่เห็นปลาย
ไม่เห็นคล้ายไม่เห็นตนไม่เห็นความ

ไม่เห็นหัวไม่เห็นหางไม่เห็นสัตว์
ไม่เห็นขัดไม่เห็นขวางไม่เห็นขัง
ไม่เห็นเครื่องไม่เห็นคิดไม่เห็นมัน
ไม่เห็นมั่นไม่เห็นหมายไม่เห็นเมืองจบเรื่อง

เพียงครั้งเดียว

เพียงครั้งเดียวถึงเวลาคราพบพระ
เพียงครั้งเดียวได้พบพลันพุทธเจ้า
เพียงครั้งเดียวหากพบพระสว่างคราว
เพียงครั้งเฝ้าแม้จักได้พบพระองค์

เพียงครั้งเดียวถึงบุญญาพาพบพุทธ
เพียงครั้งเดียวพบพิสุทธ์ดวงใจใส
เพียงครั้งเดียวสว่างพาสัมมาใจ
เพียงครั้งเดียวแท้จักได้พบพระองค์


เครื่องดองของเมา

เครื่องเครือเคืองเขื่องคำคำค่ำคลำความ
ดองเนื่องนานดานเนืองนองหน่อในนั้น
ของครองคลองระล่องกาลยิ่งนานวัน
เมามัวพลันควันมัวเมาโมหะครา

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

กุศลให้ถึงพร้อม

กุศลใจแม้ไกลใกล้กุศลมี
กุศลดีกุศลร้ายประพฤติใฝ่
กุศลในดวงตาแนวหูฟังใจ
กุศลในชอบพูดในศีลธรรมดี


ไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้าย

หลอก

ห  หาไม่รู้ดูไม่เห็นว่าเขาหลอก
ล  ละเห็นบอกระเหตุได้ใยเช่นนั้น
อ อะอะไรไม่ทำไม เป็นไรกัน
ก กะกากวันจิกจับจำไม่โกรธเลย

หมิ่นหมิ่นเหม่เมตตายามาตรานะ

หมิ่นหมิ่นเหม่เมตตายามาตรานะ
กฏกำจะมากรรมกฏบทบาทให้
หมิ่นหมายตราอนาคตต้องทำไร
หมิ่นเกือบใกล้ในเกือบตกหมกกำกำบางคนช่วยนำไปไฝ่ความรวย

บางคนช่วยนำไปไฝ่ความรวย
บางคนซวยเข้ามาช่วยขโมยของ
บางคนรวยไม่ชอบช่วยไม่ชอบมอง
บางคนข้องเกี่ยวกับด้วยซวยจริงๆ
บางคนช่วยแล้วไม่สวยไม่รวยด้วย
บางคนช่วยไม่ค่อยรวยช่วยทุกให้
บางคนช่วยช่างยากยิ่งมากพิงใจ
บางคนให้ให้ใส่ใจจริงจดจำ
บางคนช่วยเขาช่วยเราเราไม่ช่วย
บางคนช่วยเหมือนถูกหวยสบายดิ่ง
บางคนช่วยรวยความรักความพักจริ
บางคนยิ่งนำสิ่งได้ในสุขใจ

บางคนช่วยเหมือนถูกหวงดีตลอด
บางคนจอดไม่ได้ช่วยป่วยเรื่อใหญ่
บางคนช่วยแล้วยิ่งคิดไม่เกรงใจ
บางคนช่วยอาจไม่ใช่เป็นนายเอง

ความหวงแหนในสิ่งใด

ความหวงแหนในสิ่งใดในสุขดี
ความหวงที่มีห่วงรัดสิ่งร่างไว้
ความหวงแหนของของตนของของใคร
ความหวงในร่างกายในสิ่งไม่งาม

ความหวงใดในบังคับไม่ห้ามหวง
ความหวงลวงหวงหน้าที่มีในได้
ความหวงแหนในศีลธรรมนำทางใคร
ความหวงในความรับผิดสิทธิคน

ความหวงแหนในตนเองไม่เปิดปิด
ความหวงคิดผิดสนใจในสิ่งสวย
ความหวงแหนสิ่งมีค่าสูงจิตรวย
ความหวงช่วยให้เราห่วงหวงอาลัย

เครื่องมือของกิเลส

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ก็เห็นว่าดี

เมื่อเราเป็นคนธรรมดาฐานะใด
เมื่อเราไปเป็นฐานาสถาหนัก
เมื่อเราเป็นมวลประชาคณารักษ์
เมื่อเราข้าทาสสูงศักดิ์ชักชาติพา

เมื่อเราเป็นทหารการทหารกล้า
เมื่อเราหาฐานะใดไม่มีผล
เมื่อเราสูงค่าความรักความเหมือนคน
เมื่อเราจนเมื่อเรารวยก็เปลี่ยนไป
เมื่อเคยเป็นเมื่อเคยมีเมื่อเคยอยู่
เมื่อเคยสู้เมื่อเคยพ่ายได้ทุกข์เข็น
เมื่อเคยร้อนเมื่อเคยไร้เมื่ออยู่เย็น
เมื่อเคยเห็นว่าความดีที่อาลัย

ระบายอารมณ์

ระบายอารมณ์ถมหัวใจที่ใสส่ง
ระบายจำนงค์หลงสิ่งใดไม่ดี  เอ่ย
ระบายความคิดดั่งสาดสีละเลงเลย
ระบายสเบยระเลยสะบายสายสีทรง

ระบายความรักรักสิ่งนั้นรักสิ่งนี้
ระบายสิ่งที่นำพาหาพาเคลื่อนขันธ์
ระบายความโกรธเกลียดสิ่งไม่ไม่ชอบวัน
ระบายลงพลันหะลงลงหลงวนเวียน

ระบายความงามตามสร้างเสริมสวรรค์ช่วย
ระบายด้วยสวรรค์ดาสวยทุกสิ่ง
ระบายเพลิงพระเริงกาฬผ่านจิตจริง
ระบายสิ่งแล้งแรงไร้หัวใจรน


ลม
ชนะ

ชนะนะชะชะชะที่พึ่งนะ
นะจะจะนะนะนะนะครองไหน
ชนะจิตชนะจอดด้วยอันใด
ชนะในไม่กลับแพ้ตลอดกาล

มีความสุข

มีความสุขคือไม่ทุกข์ใช่หรือไม่
มองในไร้ไม่ในรักยึดมั่นสิ่ง
มองเห็นมีในไม่มีสุขใดจริง
มองเห็นยิ่งสิ่งแน่แท้กรรมของใคร

มีความสุขบนความทุกข์แล้วถูกจิต
มีจริตทรระมาลากความสุข
มีจิตคิดไม่รู้ใจข้าศึกรุก
มีสิทธิ์ทุกข์มีสิทธิ์จำมีสิทธิจอง

สิ่งตรงข้ามกับความสุขความทุกข์นั้น
ไม่คิดผันให้ความสุขมั่นหมายให้
สิ่งที่คิดอาจไม่แน่แต่กลับกลาย
สิ่งที่หมายอาจไม่ได้อย่างคิดเอง

มองอย่างโลกมองอย่างเลิศมองอย่างลบ
มองอย่างจบตายแน่แน่มีแ่น่ได้
มองด้วยรักมองไม่รักธรรมกลางใจ
มองอย่างได้มีแต่ได้ได้ได้จริง

มองแบบรับไม่ได้ชีวะตั่ง
ชีวะดังชีวะเด่นชีวะด้อย
ชีวะจริงชีพไม่จริงเรื่องเลื่อนลอย
ชีวะร่อยชีวะหรอทุกนาที

มองไม่เห็นเงาหรือเห็นเงาดีนะ
ประโยชน์สังคม

ประ ปะรุปุโปร่งนะประปุปุ
โยชน์ โยชลุยาวในรัดกุศลให้
สัง. วนวนนนพงษ์ธพระฤทัย
คม คมความใดในความบาดชาติคมคม

เบื้องหลังภาพมีความหมาย

เบื้องหลังภาพมีความหมายฟ้าและดิน
ภาพพิมพ์ศีลบันไดสรวงทวงกระแส
ภาพยิ่งสวยคนมากมายสื่อดวงแด
ภาพสุดแท้น้ำใจทิพย์สว่างธง

ภาพแสนดีมีชั้นที่มีชั้นๆ
ภาพใสวันกระแสวนรำลึกสิ่ง
ภาพสมชายสมชายชาติเพื่อนพึ่งพิง
ภาพสุขจริงระลึกยิ่งความดีมี

รสชาติ

รสของชาติชาติของรสรสมีชาติ
มีรสชาติมีเกิดดับมีรสได้
ในผัสสะอายะตะนะของจิตใจ
รสชาติไหนรสอะไรของใครกันแคร์รอท(ดูแลมากถึงมากที่สุด)

ดูแลมากในอย่างยากในอย่างเยอะ
ดูแลเถอะสิ่งสวยงามสวรรค์ใฝ่
ดูแลแล้วเขาไม่อยู่แก่กลับกลาย
ดูแลกายใจดูแลหรือร่างเรือน

เกิดมาดูแล

กระดูก

กระดูกนั้นมีค่าปัญหาเกิด
กระดูกเลิศมีคุณค่าครอบสิ่งใน
กระดูกแท้ที่ระลึกกระดูกใคร
กระดูกไหนกระดูกแท้กระดูกคง

เงินบูชา

เงินบูชาบูชาเงินได้สิ่งใด
บูชาใจใยบูชาปัญญาย่อง
เงินทำบุญเงินทำบาปวัดบุญครอง
บูชาคล่องผองลัทธิบูชาเงิน

อัชฌาสัย

รอยเท้าบนอากาศนั้นไม่มี

รอยเท้าบนอากาศนั้นไม่มี
รอยแหล่งที่มีแหล่งท่องล่องลอยใส
รอยเท้าเทวดาให้ไร้สิ่งใด
รอยเท้าใสรอยเท้าธรรมจำแต่บุญ


เราไม่เข้าใจกัน

ปัญหาธรรมนำความทุกข์เพราะธรรมชาติธรรม

ปัญหาธรรมนำความทุกข์ธรรมชาติทำ
ธรรมชาตินำความปรวนแปรสิ่งใดให้
ในวิชชาน่าจะหยุดธรรมอันใด
ธรรมชาติใดไร้ธรรมชาติปราชญ์ชีวาปรารถนา

ปราปะปรัชญะนะปะใดให้
ระลดใจไหลระนะรสธรรมผง
ถะถุงธรรมด่ำดิ่งดุจสุดธรรมธง
นาบุญหลงพงษ์บุญเหลือเพื่อสุขจริงสังวรไว้ในสังวรสอนทุกข์สิ่ง


สังวรไว้ในสังวรสอนทุกข์สิ่ง
หน้าตาจริง หูจมูกผมเล็บฟันหนัง
วาจาแจแวะวาจาหว้าใจจัง
หัวใจตั่งในที่ใดใจรักจริง


ผู้คนประเทศนี้รับไม่ได้กับผู้หญิงหลายใจ

สังเวชนียสถาน

สังสารวนสนสาระวังสั่งสาระวน
เวชพึ่งพลคนพึ่งทางสังเวชได้
นียะนัยในในนะฉไหนคลาย
สถานใดไร้สถานาพาผ่องพล

ไม่แบก

ไม่แบกหนักผลักภาระแพะพงษ์แหละ
ไม่แบกแปะไม่แบกปะผุพระพ่าย
ไม่แบกคอนบ่อนเบียนคราธรรมาใด
ไม่แบกไปไม่แบกมาน่าเบาจริง

ทายาท

ทะทหารฐานทะยาถ้าหยายง
อาทนลงตรงจุดทาสทายาดท่อง
ยารักษาหัวใจญาติปู่ย่าครอง
ทะทาสถ่องท่องความรักความภักดี


ไม่มีใครอยากเป็นทาส.....แป้ง

อิ่ม

อิ่มอิ่มอุ่นนุ่มละมุนอุ่นอิ่ม
อิ่มท้องลิ้มอร่อยแล้วอืดท้องจ้า
อิ่มในข้าวอิ่มในรสกายานา
อิ่มแล้วหนาจะพาสุขหรือทุกทน

เราไม่เก่ง

เราไม่เก่งเราไม่เล็งเราไม่หลอก
เราไม่ปลอกเราไม่ลอกเราไม่จด
เราไม่ฆ่าเราไม่คิดเราไม่คต
เราไม่ปดเราไม่ติดเราไม่ตรา
เราไม่ยึดเราไม่ยักเราไม่หยิก
เราไม่จิกเราไม่จองเราไม่ล่า
เราไม่เก่งเราไม่เซ็งเราไม่คา
เราไม่ว่าเราไม่วกเราไม่แจง

ชี้ชัด

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยุให้คนอื่นเขาทำบุญ

ยุเขาให้เขามีใจในปล่อยๆ
ยุตัวเราแบไม่กำยึดใดไว้
ยุให้เขาเรื่องเราเราอย่ายุ่งใจ
ยุตัวเราไม่วุ่นใจกรรมมีจริง

ยุให้เขาทำใจเนารับไม่ได้
ยุตัวเรารับไม่ได้ต้องให้สิ่ง
ยุตัวเขาให้แน่เราบนความจริง
ยุตัวเราทำความจริงแต่ไม่ตาย


ยุให้เขาทำธรรมในไม่ผิดศีล
ยุตัวเราอย่าทำผิดศีลจริงได้
ยุให้เขาเรื่องเราไม่ทำใจ
ยุเราให้ไม่โกงใจเราทำทำ

ของบางอย่างตนเองทำได้แต่ถ้าคนอื่นทำรับไม่ได้

การเป็นคนอื่น

การเป็นคนอื่นคือไม่เป็นตัวของตัวเอง
การครื้นเครงการครอบครองสังขารได้
การครอบงำในหัวใจของใครๆ
การครอบใครในครอบงำสื่อสิ่งงาม

แบก

กำก่อนแบแบแล้วกำจำจิกรัด
แบปล่อยทัศน์ปรัชญะปะแบไว้
แบไว้แบปล่อยไว้ปล่อยประโยชน์ใคร
กำเอาไว้ในกำแบทำแบกำ

กำบุญ


กองกุไม่ศล

กองกุศลกล่องกรรมใสกิจกำสรวจ
กองกิจป่วนกวนกิจปองกองกำไหน
กองไม่สนกองทุกข์ล้นกลของใคร
กองกำไดไกลในดากรรมดวงแด

ระยะเวลา

ระยะเวลาสถานกรรม
ระยะธรรมระยะธายะลาท่อง
ระยะทุกข์ระยะทางสังเวชตรอง
ระยะของสิ่งใดๆในโลกา

ตีจาก

ตีให้จากตีให้พรากตีถูกผิด
ตีให้ติดตีให้แตกแหลกแหล่งไหน
ตีให้จากเขามาพรากของสิ่งใด
ตีให้ไร้ตีให้รวมตีให้ลาเวลาที่ต่างกันในการนับ

เวลาหนึ่งวันคือยี่สิบสี่ชั่วโมง
เวลาหนึ่งวันในสวรรค์เท่ากับร้อยปีมนุษย์นั่น
เวลาหนึ่งวันนรกเท่ากับหนึ่งร้อยปีมนุษย์กัปล์
เวลาสิบห้านาทีสวรรค์เท่ากับเท่าไร

เชื่อว่่ากิเลส3คลายได้


ประพฤติธรรมชาติ

ประพฤติธรรมชาตินำอำนาจให้
ประพฤติธรรมงามในใจสุดแจ่มผล
ประพฤติธรรมไม่เบียดบำฤทธีวน
ประพฤติธรรมคลายเงื่อนศลเขาผูกใจธรรมชาติทางโง่(เวลา)

ทางที่โง่คิดศึกษาใบไม้เด่น
ทางที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์ไหน
ทางที่อัพเลเวลให้สมสิ่งใด
ทางที่ใสในสว่างทางสุขจริงศรของใคร

ศรของใครนะที่รักที่ปักจิต
ศรที่คิดที่ทรงจำนำจิตใคร่
ศรของจำจองจดจิดคิดอาไร
ศรของให้ศรของรับสอนจับจอง

ไม่มีฉันท์โลกของเขาก็ยังหมุนต่อไปคนไม่พิเศษ

สถานทุกขณะมีเกิดดับ


อว

อวก
อวขะ
อว
อวคะ
อวฆ
อวงะ
อวจะ
อวฉะ
อวชา
อวซ
อวฌ
อวญ
อวฎ
อว
อวด
อวต


ความเคลื่อนไหวของชีวิต

ความเคลื่อนไหวในไหวติงวิ่งและหมุน
ความเคลื่อนบุญความเคลื่อนบาปฉาบแสงสรรค์
ความเคลื่อนได้ความไม่ตายสิ่งใดกัน
ความเคลื่อนขันธ์คนมนุษย์เคลื่อนเทวา

สลดสังเวช


สาลดลดกิเลศนะสลดลด
ลดในโกรธลดในรักลดโลภหนา
สังล้างความงังงงความโง่ลา
เวชเวลาพาหะนากายาใจ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

อายุระอะยุล่าพันนาสิ่ง

อายุระอะยุล่าพันนาสิ่ง
อายุยิ่งหากยืนยงจงไม่ค่า
อายุสั้นอายุยืนที่เวลา
อายุราอายุรณณรงค์ใด

หนีเกิดให้ได้แล้วจึงหนีตายได้


บุญเก่าบุญใหม่

บุญเก่าเนาสร้างโอกาสสร้างทางเกิด
บุญใหม่เจิดเมื่อบุญเร้าเต็มมากหลาย
กรรมเก่าร่ำทางที่ผิดพอกหมอกบังใจ
กรรมใหม่ไว้เติมกรรมให้ต้องทำธรรม

ไร้พลัง

หมดพลังงานเพราะอะไรหนาพลัง
หมดอัตตังฝังอัตตาฝ่าอัตตรอง
หมดพลังพิิโรธาผวาท่อง
หมดพลังพิราชล่องผ่องเวลาอดีตตรานาบุญเอย

อดีตตรานาบุญเอยเขาเคยให้
อดีตในไร้อดีตจิตธรรมตั่ง
อดีตตรึงพระคุณเหนือก่อพลัง
อดีตตั่งอดีตตกหมกความจำ


ความคิด

ความคิดของคนยุ่งนั้นนั้นต่างต่าง
ความคิดอย่างในบางคนไม่คาดคิด
ความคิดความทำลงไปคิดศีลผิด
ความคิดจิตกรรมมันจองคล้องเอาไป
ความคิดจุดประกายใจมั่นในจิต
ความคิดติดยึดสังขารใจกายได้
ความยึดมั่นหลงยศถาเพื่อนำกาย
ความยึดในความไม่ยึดประพฤติทำ
ความคิดของบางคนเหตุผลถูก
ความคิดสุขความคิดร้ายดับทันผัน
ความคิดคมคมความคิดจิกจิตจรรย์
ความคิดมั่นติดตามกายไม่ได้จริง


รักโลภโกรธหลงครอบงำทุกคน


แตกเป็นเสี่ยงๆ

แตกเป็นเสี่ยงเสียงที่แตกแตกแหลกหลัก
แตกตะหนักหลักของคนเรื่องวนต่าง
แตกตำรามาต่างตรำหลงอำพราง
แตกในทางความมาต่างตวามมาแต่


พระพาย

พระพายพริ้วผิวผาดพิผ่องผ่าน
พระพายพาดพิงพาพระพงษ์ผัน
พระพายเพียงผ่องพริ้วผิวผองพรรณ
พระพายผันเพื่อเย็นใจหรือโหมโรง

พาย

รูปในรูปในอรูปรูปรูปรูป

รูปในรูปในอรูปรูปรูปรูป
รูปไร้รูปไร้ในร่างนามคำไหน
นาม

บางส่ิ่งที่บางคนต้องการอีกคนอาจไม่ต้องการ

บางส่ิ่งที่บางคนต้องการอีกคนอาจไม่ต้องการ
บางผ่านขารเป็นสิ่งเพื่อเหนือความต่าง
บางอย่างความคิดบอกสิ่งจองทาง
บางอย่างสร้างกุศลนับทับทวี
บางสิ่งอกุศลคิดผิดตลอด
บางอย่างกอดกำกายไม่เหมือนจิต
บางเรื่องของเรื่องใหญ่กระจิ้ดริด
บางอย่างผิดกลับคิดถูกปลูกของใคร

เราไม่เห็น

ปุณณ

ปุณณ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

เมื่อพลัดพรากจากแล้วไม่จากลับ

เมื่อพลัดพรากจากแล้วไม่จากลับ
เมื่อพลัดพรากเขาจับสนใจยิ่ง
เมื่อพลัดพรากจากไปไม่จากจริง
เมื่อพลัดพรากจากสิ่งระลึกใด
เมื่อพลัดพรากจากใจในไม่จาก
เมื่อพลัดพรากจากจำกรรมสิ่งไหน
เมื่อพลัดพรากจากแล้วจดสิ่งใด
เมื่อพลัดพรากลุอาลัยในอาวร


กุศล

กุศลการผ่านพบพ้นภัยชาติ
กุศลอาจมีต่อกันพบกันได้
กุศลหมดเชื่อมต่อบุญอุดหนุนใคร
กุศลให้กุศลรับนับเวลา

กุศลมีกุศลมากลากในสิ่ง
กุศลจริงกุศลใจสิ่งใดที่
กุศลใจใฝ่ในจิตฑิตความดี
กุศลจี้กุศลจากเวลาใจ

เมื่อเราไม่มีกุศลต่อกัน

ทุน

ทุนทุุนทุ่นลอยหนักจม
ทุนทุนส่ังสมธุที่ไหน
ทุนทุนทานให้ในใคร
ทุนใดในทานทานัง

ทุนคือร่างกายในร่าง
ทุนบ้างขายความรู้ค่า
ทุนมาถึงแล้วทุนลา
ทุนมาคาบช้อนเงินทอง


ความพอใจยินดีในความมีศีล

ความพอใจยินดีในความมีศีล
ความพอใจยินดีสิ้นสงสัย
ความพอใจยินดีในเรื่องให้ใคร
ความพอใจยินดีใสในใครให้เรา

พบพระ

พบพระเพริ้ดแพรวพรายพิศ
พบพิศเพ่งพักต์พรายผ่อน
พบพริ้มเพลงพราวแพรวพร
พบพรพิมพ์พุทธผุดใน

ความพรากภัยในความจากเป็น

ความพรากภัยในความจากเป็น
ความพรากเห็นความพรากจากตาย
ความพรากแพ้เห็นคนชนะได้
ความพรากไร้เห็นความไม่มี

จบกระบวนวรรณะ

จบกระบวนวรรณะจ๊ะจะบอก
จบความพอกเพรี้ยงพรั้มจำมาหน่าย
จบความคิดเนื่องนานตรึกนึกมิคลาย
จบความในใจจากพรากธรรมมา

ยินดีตรงสิ่งไหน

จริงของใจในใจจริงไม่เปลี่ยนแปลง
จริงของแฝงด้อยของเด่นยินดีใหน
จริงท่านจริงของฉันยินดีใด
จริงของให้จริงของรับยินดีจริง


จริงของเรื่องจริงของร่างจริงของหลัก
จริงของรักจริงของเกลียดมีจริงซี่
จริงที่เห็นจริงที่จริงมีอยู่ที
จริงไม่มีไม่มีจริงสิ่งหลอกลวงอภิญญาใหญ่

เพียงถวายดอกไม้งามนั้นสุดง่าย

ถวายดอกไม้แด่พระพุทธามหาเจ้า
ถวายเจ้าแสนง่ายหรือยากหนา
ถวายชีพถวายชาติพระพุทธา
ถวายค่าของความรักความภักดี

ถวายลูกแสนรักพุทธชาติ
ถวายอาสน์องค์เลิศพุทธเพริดศรี
ถวายชีวิตพุทธราชทาสความดี
ถวายที่ถวายเทิดประเสริฐจริง

ในความง่ายของความยากในความยากของความง่าย

มีใครบ้างจะมั่นใจไม่โลเล

มีใครบ้างจะมั่นใจไม่โลเล
มีใครบ้างจะมั่นเททิ้งสุขสันต์
มีใครบ้างมีไม่เปลี่ยนหัวใจวัน
มีใครบ้างชอบแบ่งปันให้ใครๆ
มีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่ทำผิด
มีใครบ้างมีชีวิตเพื่อสร้างให้
มีใครบ้างเกิดมารับเพื่อให้ใด
มีใครบ้างไร้จิตใจในยินดี
มีใครบ้างทางที่ลุอุเอกแอ่ง
มีใครบ้างชอบสำแดงแล้งสงสาร
มีใครบ้างเหนือแน่นักนิรันดร์นาน
มีใครบ้างเหนือกว่าการขัดแย้งยำ
มีใครบ้างบางเวลาหาทางออก
มีใครบ้างที่จะบอกเรื่องเหลวไหล
มีใครบ้างเป็นเครื่องมือให้ดวงใจ
มีใครบ้างกิเลสไร้หัวใจจริง

รับไม่ได้

รับไม่ได้ได้ไม่รับจับไม่ได้
รับแต่ร้ายใยแต่งเลอะเยอะจริงขันธ์
รับได้หรือรับสิ่งใดของใครกัน
รับได้นั่นไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใคร

อนุภาค มหภาครับไม่ได้. ให้ได้

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความไม่สืบต่อความโกรธ

ความไม่สืบต่อความโกรธโทษทุกข์ทุกข์
ความไม่สืบต่อความสุขก็เช่นนั้น
ความไม่สืบต่อความหลงรักหลงคืนวัน
ความไม่สืบต่อพงษ์พันธุ์พระฤทธา

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

อคติ

อคติอาฆาตตะอัคโคติด
อำนาจจิตอนิจจาอัตตาถอน
อุเอกอัครอำนัคนงค์แอ่งอำร้อน
เอกองค์กรอ่อนแอกาลผ่านภพกำ

ฐานันดร

ฐานันดรถอนนันท์ดาฐานะใด
นันตะไลยในตะลันอันไตรรักษ์
ดรเอกอุดุเอกอรอุดรพัก
เหนือโลกหลักพักเอกอรอุดรใจ

นางฟ้า

นางฟ้าเอยแม่ อย่าร้องไห้
สิ ลุงกวักไปสวรรค์แล้วนะ 
หนูอะเห็นลุงกวักมีปีกบินจ๊ะ
มาหาเราเป็นนางฟ้าลุงกวัก

น้องริว

เธอมีความสุขมาก

เธอมีความสุขมากสุขน้อยแม้สุขนิด
เธอสุขจิตวิญญาสุขปลุกสุขสันต์
เธอมีสุขเธอสุขสุขได้อย่างนั้น
เธอสุขแท้เธอสุขวันฉันสุขเอย


บุรุษที่3

สุขาวดีแดนใดใกลสุดฟ้า

สุขาวดีแดนใดไกลสุดฟ้า
สุขาตาสุขทำมาแสนสุขสวย
สุขคติพบคำตอบหมูในอวย
สุขโขรวยแสนสุขโขโอ้หนอบุญ

ช่างดัดลูกศร

สอนสอนสอนทำอะไรจ้ิสอนสอน
สอนตนก่อนบังคับต้อนตนเองไว้
สอนสอนเกิดเกิดมาสอนหวังอะไร
สอนสอนให้สอนสอนรับจับตัวบุญ

กษัตริย์กับลูกศร

ทางให้พ้นไปจากบังคับ

บังคับถูกที่สุดถูกเพียงไม่กรอบ
บังคับตอบตอบไม่ชอบตอบหลักเถง
บังคับใจทุกคนใดเทพมาเอง
บังคับเพ่งเล็งความผิดฤทธ์ผู้ใด


มีหรือ

มีอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้น
เพียงสิ่งสรรค์วันสิ่งใสในสุขศรี
ใจเด่นดาใจแจ่มเดือนใจบายดี
เท่าเดิมที่หรือหนี้เติมเพิ่มเพื่อไร

โอรสสววรค์

โอโอ้โอ่โอโอ้โอโอ๋โอโอ
รสรดโพธิระสะโผเพื่อลดรส
สะสุขแสนสุขสมใจใสสุดสด
หวันกำหนดวันวันหวันไม่หวั่่นแวว


ไม่หวั่นไหวในเช่นนั้นเอง

จักรกล

จักรของกลกลของจักรมักประเสริฐ
จักรที่เกิดธรรมที่ก่อหล่อเลี้ยงฉันท์
กลจักรแห่งวิริยารับผลวัน
กลจักรกันเคลื่อนจักราประชาดี

จักรแห่งกลไม่กลจักรพักสืบต่อ
จักรที่ก่อหมุนทำมาเพียรผ่านผัน
จักรกลจิตจิตจะต้องสัมมาวัน
กลจักรพลันจิตจักรแต่งแฝงนำทาง

จักรกลจักวิมังสะละตรงสิ่ง
จักรกลจริงต้องขยับความสุขสันต์
กลจักรไรขนาดใหญ่เล็กน้อยวัน
กลจักรผันไม่ขยับขับกลไกวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

อิทธิ

อิทธิบาทอาจทำง่ายในทำยาก
อิทธิบากอาจทำยากในทำง่าย
อิทธิฤทธ์ธะเห็นแท้เพื่อสิ่งใด
อิทธิให้ในที่รับนับอิทธี

อิทธิแรงแข็งในร่างกลางกระดูก
อิทธิผูกปลูกปักใดในอิทที่
อิทธารักอัตถากรโอบอุ้มดี
อิทธิที่แสดงร้ายในกายา

อิทธิริษยาคร่าความหาผิด
อิทธิสิทธ์แสวงดาสิ่งสร้างสรรค์
อิทธิเล็งศาสตร์ใดให้ไปด้วยกัน
อิทธิผันจากสิ่งร้ายกลายกลับดี

อิทธิรากจากพลาดพังหวังไว้ผิด
อิทธิฤทธิ์พลาพหลพลแฝงที่
อิทธิจิตคิดอันใดในจิตดี
อิทธิมีหน้าที่แรงแกร่งเพราะไร

อิทธิแรงแฝงในร่างกลางทิฐถูก
อิทธิปลูกทานมากไว้เงินทองเหลือ
อิทธิสอนครอนคลายทุกข์ยุคเรือเกลือ
อิทธิเอื้อเจือร้ายใดในอัตตา

อิทธิพาลผ่านไพรีที่จุดคราส
อิทธิอาดสุดสามารถปราชญ์อวดเสือ
อิทธิเขียนความน่ากลัวเกิดคลุมเครือ
อิทธิเพื่อเรือเรือนไรไร้รวงรัง"อานนท์ เพราะเราอบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้ว อย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกัปป์(คือหนึ่งร้อยยี่สิบปี) ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้" 

พระลาด(ทางเทและลาดชัน)

พะพอพริผละพระพักพรรคเพ่งพริบ
ละเร่งหลิบริบละละลาลาดหลง
อาอะอะอ๊ะอาอาเลื่อนลาดลง
ดะเด็กดงดงแดดายาโยงใย

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลาภ

สำเภาเงินสำเภอทองล่องลำน้ำ
เรือลำนำทานลำนองท่องกระแส
ทานการให้บำรุงกายวาจาแด
ทานให้แด่เธอผู้รับนับลาภวัน


ลาภอันประเสริฐ
เสื้อ

เสื้อสีแดงเสื้อสีดำเสื้อสีเหลือง
เสื้อจุดเฟื้องเสื้อเลืองพรางเสื้อลายสรรค์
เสื้อตัวยาวเสื้อตัวกิ่วเสื้อล่ามพรรณ
เสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวเสื้อขาวยวง

เสื้อแสนถูกเสื้อแสนแพงเสื้อทอยาก
เสื้อมีมากเสื้อมีน้อยเสื้อฟิตปั๋ง
เสื้อตัวโคล้งเสื้องามดีเสื้อยืดยัง
เสื้อขาดทั้งเสื้อคลุมสูทเสื้อชุดพราว


ผู้เปลือยดีจริงหรือ

ผูก

ผูผู้ผูกจริงจิกถูกไม่ยอมปล่อย
ผูกจริงถ้อยร้อยรัดวานนานาฉัน
ผูกจริงจิ่งพิงพักถูกผูกใจวัน
ผูกผลัดผันวันไม่ผูกสุขมีจริง

ลัทธิความดี

ลัทลัดรัฐมารัดทะกำลังทัพ
ธิธงจับธชาติคงอยู่ยงขันธ์
ความคราใครใครคู่ความยินดีวัน
ดีที่นั่นดีที่นี่ดีสิ่งใดความสะดวกสบาย

กายสะดวกสะบายกายไม่ลำบาก
วาจาจักสะดวกใดในกุศล
ใจสะดวกทานการให้ไม่จับตน
ธรรมสัจผลเพราะจับใจไม่มีจอง

เฉย เฉย

ไม่คิดสู้สูหรือตูไม่มีอยู่
สู้ไม่สู้ไม่คิดอยู่ตนตัวไหน
ชีวะจะชีวะจบชีวิตใจ
จิตจ่างใจสว่างไหนไสวดวง


ไม่สู้ชีวิต  

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้าวไม่ยากหมากไม่แพงคงดี

ข้าวไม่ยากหมากไม่แพงคงจักดี
ข้าวมีที่กินก็ดีสุขจริงพ้น
หมากกระยาขบเคี้ยวสนุกอล
ของกินอยู่สุขทุกหนชนสบาย

ปรารภความเพียร

ปราปักระปะรุปุระ
รภระหลักเรือข้ามน้ำ
ความนั่นความหนี้มีความ
เพียรยามภาคเพียรมรรคา

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความตายเป็นธรรมดาของสังขาร

ความตายเพื่อความไม่ตายหรือเพื่อตาย
ความตายได้เป็นธรรมใดของเรือนร่าง
ความธรรมดาเป็นอันใดในแนวทาง
ความไม่ต่างแต่ละร่างคือความตาย

ความถนัดเฉพาะ

ความถนัดที่จำเพาะเหมาะสมสิ่ง
ถะนัดจริงถนัดจัดถนัดไหน
นัดทำกาน่าทำกาลกาละใด
เฉพาะไปเฉพาะมาถนัดดี

มีความสุข

มีความสุขไม่มีทุกข์เธอมีสุข
เธอสุดสุขฉันยิ่งสุขสุดสุขหนา
ในความสุขที่เธอมีสุขแสนดา
สุขสุขพาเห็นเธอหน้าสุขสุดใจ


พรุ้งนี้วันนี้(อดีดปัจจุบัน)

พรุ้งพรุงพรังพลังพล้ังพรุ้งผลุง
นี้นะจุงนี้นะจิ่งจริตหล้า
วันวรรณะนะวันวันหวั่นหวั่นลา
นี้หนี้หนาน่าเป็นหนี้หนักนำ

สืบทอดเจตนารมณ์

สืบสายส่งสุดสารสุรศาสตร์
ทอดถ่ายคาดอาตมาอัตตาธิปัตย์
เจตนาจารนาจอาสนะทัศน์
รมณ์สะบัดพัดอารมณ์กรรมมาจน

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

อนุตรสัมมาสัมโพธิ

อนุอนูจำนงมั่นคงอยู่อนูปรมา
ตระตำราอุดรโลกาสุดดาสุขสันต์
สัมมาเสมอเสมอสม่ำย้ำหยุดใจทัน
สัมโพธิวานลำนานนาวายาตราธรรมธง


ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

อนุรักษ์นิยม

อนุอนูเแหลกเหลวนำรู้วิีธีพึ่งตน
รักษารักผลรักรู้รักชนรักสนรักใจ
นิยะนิยานิยามนิยมนิยงสงไข
ยมะยะมัยยะมุสมัยยมกยมา

สืบทอดอำนาจ

สืบสายส่งสนสุขศานต์
ทอดท่านถ่ายทอดฑิตถุง
อำครอบงำอำนำจุง
นาจนาถที่พึ่งจักรธรรม

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศาสตรา

ศาสตราวุธสุดศาสตรามหาเหตุ
ศาสตร์พิเศษธรรมดาศาสตราฉัน
ศาสตร์รัดใดในรัดศาสตร์รัดนาถวัน
ศาสตรามั่นวันวิวัฒน์พัฒนา

ศาสตราใดในพิศาสตร์อาจวิเศษ
ศาสตราเดชดำริได้ด้วยใจฉัน
ศาสตราธรรมธรรมมัดศาสตร์รัดจริงวัน
ศาสตราพลันสรรค์หมั่นจิตพิจารณา

ศาสตราที่มีศาสตราภาษาศาสตร์
ศาสตราวาดศาสตร์ศีลดีมีงามอยู่
ศาสตรายามีรักษาที่เรือนหรู
ศาสตราอยู่คู่ความรักษามรรคคีย์

ศาสตร์คณิตคิดสูตรศาตร์อาตหมั่น
ศาสตร์ทุกวันวันทุกข์ศาสอาจศูนย์หาย
ศาสตร์งามตาสวยใสจ้าเจิดหัวจาย
ศาสตร์ยิ่งใหญ่ขอเทิดไว้พระสัจธรรม

ศาสตราในโลกสุดหล้าอนาคต
ศาสตร์สุขสดชื่นฤทัยในธรรมตั่ง
ศาสตร์สิกขาไม่มีข้าศึกประดัง
ศาสตรายังยั่งยืนยงคงแตกกาย


ผู้ไม่มีข้าศึก

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

สกปรก

สกปรกสกป้องสกปราบ
สกหยาบสกอย่าสกหยิก
สกสาปสกสบสกพริบ
สกหยิบสกใหญ่สกยาว

สักกะโปก


สระงบหรือสงบ

สระงบใหญ่มีงบใช้ใหญ่มากเยอะ
สระงบเกรอะสระเงอะกระสระเล็กใหญ่
สระงบดิ่งที่สงบสระกองใด
สระงบใยใจสงบสยบจริง


และหรือหรือ

จักร กีรติ

จักร กรีติที่พึ่งใหญ่ใจประเสริฐ
จักร นำเกิดเกิดจักราพระจักกริท
จักร พระองค์จักรพระธรรมนำอุทิศ
จักร รอกิจจิตมรรคเกิดจักรนิรันดร์

กีรติ เกียรติ (ขับเคลื่อน)

ที่พึ่งใดอาศัยได้หมู่มนุษย์
ที่พึ่งสุดสูงได้ในความสุข
ที่พึ่งให้ความจริงแท้เพื่อดับทุกข์
ที่พึ่งซุกสุขความสุขสุงจิตใจ

พึ่งไม่ได้ละเกียรติไปในความเกลียด
พึ่งไม่ได้เพราะจิกเบียดเบียนให้ทุกข์
พึ่งไม่จริงไม่ใหญ่ยิ่งส่งความสุข
พึ่งไม่ได้นำความทุกข์ความยากจน


สระกฏ

สระกฏจิกศึกษาสิกศิกดกฏ
สระกดบทสะกฏบิดสะกิจบาก
สระโบกแบกสะแจกบำสระจิกยาก
สะกดปราชญ์ฉลาดสิ่งทิ้งกดกา


วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

มหกรรม

ค่ากากากากาฆ่ามหากรรม
มะหากำไม่หากวงไม่หวงค่า
หะหาเหตุแหะเเห่งหลคนกรรมมา
กรรมมรรคากำกรรมไปในกำกำ

จั ก ร

กระจัดกระจาย

กระจัดกระจายระหน่ายระนานระทานระทบ
กระแจะกระจบระบบระบานระเบงเซงเสีย
กระจอกกระจิบกระจิตกระจริงกระทิงกระเจีย
กระลิ้มกระเหลี่ยกระเสียกระหายกระจายกระจร

7เสี่ยง

นวัตกรรม

นะวัดตะวัฒนะธะวัธสุข
วัตสูงสุดผุดความคิดที่วัฏฏะ
ตะตามติดต่อเติมต่อตามศึกษายะ
กรรมกัมมะกะกำกรรมนำเก่งจริง


วัฏฏะกีรติ

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

มโน

มโนเทิดพระผู้เสวยสวรรค์
มโนทัศน์ทาบวันจิตแจ่มใส
มโนทุบแง่่ลบหรือสัมมาใจ
มโนไท้เทิดในสุขใจยา

จันทร์รำไร

จันทร์รำไรไม่สว่างไม่มีแสง
มืดมาแซงแหล่งมืดมิดจิตหมองหมาง
ขมุกขมัวขมักขหม่นหมกอำพราง
มีสว่างเป็นบางแห่งแฝงสิ่งใด


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ได้รอยเท้าอะไร

เอาชนะได้ช้างนะตัวมันใหญ่
เอามณะได้ม้าไงไวเร็วรี่
เอาคณะได้ควายไปไถนาที
เอาวนะได้วัวขี่สบายไป


สชนะ
สมณะ
สคณะ
สวนะ

ความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเอง

ความเปลี่ยนลงความเปลี่ยนขึ้นทุกขณะจิต
ความเป็นมิตรความเป็นมรรคที่เปลี่ยนผัน
ความแปรไปตามเหตุแห่งปัจเจกวัน
ความผกผันที่อันใดใครเปลี่ยนคน

ความเปลี่ยนแปลงที่ปกปิดหรือที่เปิด
ความเปลี่ยนเกิดความเปลี่ยนตายสุดทางนั้น
ความแปลไปความเปลี่ยนใจของใครกัน
ความเป็นนั้ันเป็นอย่างนั้นนั่นแน่นอน

ความเปลี่ยนปลงความเปลี่ยนใจได้ทุกสิ่ง
ความเปลี่ยนจริงความเปลี่ยนหนักจักต้องเปลี่ยน
ความแปลปรวนความเปลี่ยนไปความผิดเพี้ยน
ความเปลี่ยนเวียนเจียนหมดลมโอกาสใคร

ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนเป็นเห็นความเปลี่ยน
ความเปลี่ยนเรียนความเปลี่ยนรู้เป็นธรรมขันธ์
ความเปลี่ยนมากเปลี่ยนพริบตาดับฐานันด์
ความเปลี่ยนน้อยค่อยๆหมั่นเพียรมีจริง

ความเปลี่ยนใจของร่มไทรแลร่มโพธิ
ความเปลี่ยนโผความเปลี่ยนภาพสุขทุกข์นั่น
ความเปลี่ยนรักความเปลี่ยนเกลียดสมใจพลัน
ความแปลปั่นความแปลปลุกความเปลี่ยนปวง

ความเปลี่ยนกายเปลี่ยนสังขารวันคนใหม่
ความเปลี่ยนไปในเวทนานั้นแปลผัน
ความเปลี่ยนไปในสัญญาสัญญีวัน
ความแปรนั้นวิญญามั่นจองจำใด


ความเปลี่ยน