วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทุน

ทุนทุุนทุ่นลอยหนักจม
ทุนทุนส่ังสมธุที่ไหน
ทุนทุนทานให้ในใคร
ทุนใดในทานทานัง

ทุนคือร่างกายในร่าง
ทุนบ้างขายความรู้ค่า
ทุนมาถึงแล้วทุนลา
ทุนมาคาบช้อนเงินทอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น