วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

มีใครบ้างจะมั่นใจไม่โลเล

มีใครบ้างจะมั่นใจไม่โลเล
มีใครบ้างจะมั่นเททิ้งสุขสันต์
มีใครบ้างมีไม่เปลี่ยนหัวใจวัน
มีใครบ้างชอบแบ่งปันให้ใครๆ
มีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่ทำผิด
มีใครบ้างมีชีวิตเพื่อสร้างให้
มีใครบ้างเกิดมารับเพื่อให้ใด
มีใครบ้างไร้จิตใจในยินดี
มีใครบ้างทางที่ลุอุเอกแอ่ง
มีใครบ้างชอบสำแดงแล้งสงสาร
มีใครบ้างเหนือแน่นักนิรันดร์นาน
มีใครบ้างเหนือกว่าการขัดแย้งยำ
มีใครบ้างบางเวลาหาทางออก
มีใครบ้างที่จะบอกเรื่องเหลวไหล
มีใครบ้างเป็นเครื่องมือให้ดวงใจ
มีใครบ้างกิเลสไร้หัวใจจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น