วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

กังวล

กังกังกั้งกังกักกันกะกังกัง
วลวนหวังวะวะวนวุ่นวนไหว
กังกะกะกักกันกร่นที่หนใด
วลวกในเรื่องใดใจของใครกัน

หมุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น