วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยินดีตรงสิ่งไหน

จริงของใจในใจจริงไม่เปลี่ยนแปลง
จริงของแฝงด้อยของเด่นยินดีใหน
จริงท่านจริงของฉันยินดีใด
จริงของให้จริงของรับยินดีจริง


จริงของเรื่องจริงของร่างจริงของหลัก
จริงของรักจริงของเกลียดมีจริงซี่
จริงที่เห็นจริงที่จริงมีอยู่ที
จริงไม่มีไม่มีจริงสิ่งหลอกลวงอภิญญาใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น