วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

อณู

อณูอุนาอะนนท์
อุอนแอกนาอณู
อณูสังขารรวมอยู่
อณูสังขารสลายไป

อณูอนุอุโน
อุโออุณาอนงค์
อุ่นแนวอุในกุศล
อุอนอุณาอณู


ปรมาณู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น