วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระลาด(ทางเทและลาดชัน)

พะพอพริผละพระพักพรรคเพ่งพริบ
ละเร่งหลิบริบละละลาลาดหลง
อาอะอะอ๊ะอาอาเลื่อนลาดลง
ดะเด็กดงดงแดดายาโยงใย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น