วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

เครื่องดองของเมา

เครื่องเครือเคืองเขื่องคำคำค่ำคลำความ
ดองเนื่องนานดานเนืองนองหน่อในนั้น
ของครองคลองระล่องกาลยิ่งนานวัน
เมามัวพลันควันมัวเมาโมหะครา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น