วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

เมื่อร้องให้

เมื่อร้องให้เราต้องให้ให้ให้ให้
ไม่ร้องให้เพราะไม่ต้องร้องให้จ้า
ร้องให้สั้นร้องไห้ยาวนานกัปป์นา
ร้องให้จ้ามาร้องให้ในไห้ตรอง

ร่างร่างกายมีแปรปรวนเปลี่ยนไป
ไม่มีใครบังคับสังขารได้ทุกข์สุขหนา
สังขารมีเจ้าของจองสิทธิสมมุตินา
สังขาราไม่เที่ยงแท้ผู้มีจอง

ตามใจในกรอบศีลมรรรค

ตามใจในกรอบศีลมรรคธรรม
ตามใจนำให้นำตามกรอบ
ตามใจจิตผู้คิดเห็นชอบ
ตามใจกรอบศีลธรรมแท้มรรคา

มักมรรค


แจ้งจำนงค์ไม่หลงไหลตาสว่าง

แจ้งกระจ่างกลางดวงตาหาสิ่งไหน
แจ้งจิตเจตเหตุที่สุดนุชแนวใด
แจ้งแถลงไหนในแถลงแจ้งจำนงค์
แจ้งสว่างช่างแสวงแสงสว่าง
แจ้งคำอย่างมีสิทธิขานมีสิทธิหา
แจ้งกระจ่างพร่างพริบพราวพรรณา
แจ้งไขหาหาสิ่งใดในเรื่องแจง

พ่อของฉัน แม่ของฉัน

พ่อของฉันพ่อขยันพ่อกำหนด
พ่อพรหมบทผู้้ให้ก่อพ่อของฉัน
พ่อมีให้ที่กำเนิดให้ข้าวปัน
พ่อของฉันเขาหมั่นให้ใจสุดพรหม

พ่อไม่ใช่ของฉัน

แม่ของฉันเขาหมั่นสอนละครโลก
แม่คอยโบกพัดวีให้ใครเบียดฉัน
ใครเบียดเบียนเพียรโบกโบกเบียดเบียนกัน
แม่ของฉันนั้นสอนสิ่งโลกมายา
แม่ของฉันเป็นครูนั่นอาจารย์นี่
แม่ป้อนดีสิ่งงามสิ่งโลกพิงใฝ่
แม่ทั้งให้แม่คอยเลี้ยงทานอะไร
แม่ฉันให้ในทุกสิ่งที่โลกดี

แม่ไม่ใช่ของฉัน

ศีล


ศีลสินศีลป์สีศรีศีสินศีลศีล
ศีลหลักบิ่นศีลลำบากสากถือสา
ศีลฆ่าสัตว์ตัดชีวีทำยากครา
ศีลในฆ่าหน้าอาชีพหยิบยาเยียว
ศีลละเมิดเลิศระเบียดเสียดขันธ์สุข
ศีลทำทุกข์สิ่งของเขาเขาไม่ให้
ศีละวัตรศีลเขาตัดวัดใจใคร
ศีลสุขใดในมีศีลยินยลดู
ศีลกาเมศีีลเกมาซ้อนซ่อนซุก
ศีลซ่อนถูกศีลซ่อนผิดกาเมฉา
มิจฉาทิฎฐิกาเมรัดของใครครา
กาเมหยากาเมหวัดจัดของคน
ศีลมุสาวาทาวาดหวาดวาจา
ศีลมุสาหนาไม่สุขไม่สุขสวย
โกหกไปเพื่อสิ่งใดไร้เรื่องมวย
โกหกช่วยโกหกฉ่ำทำไม่ได้จริง
ศีลสุราในยาเมาเขากลัวจัด
กลัวขันธ์ขัดกินเป็นยากินเสริมร่าง
เพิ่มความกล้าไม่ใช่เราเมาอยู่กลาง
เสริมพลังเมาไงงังไม่ใช่เรา

ห้ามเห็นต่างห้ามเห็นติดห้ามเห็นแตก

ห้ามเห็นแปลกห้ามเห็นแยกไม่เหมือนฉัน
ห้ามเห็นย้อนห้ามเห็นยอกห้ามใจทัน
ห้ามทำนั่นห้ามทำนี้ไม่ถูกใจ


ไร้ความคิดไร้ความเห็นไร้ปัญหา

ไร้เรื่องมาไร้เรื่องไหนในไร้เรื่อง
ไร้เวทนาไร้สัญญาไร้แรงเรือง
ไร้ผลเนื่องไร้เครื่องผูกไร้เครื่องพันธ์

ทรราช

เงื่อนที่แก้ไม่ได้


ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในเงื่อนของ

เงื่อนงำต้องเงื่อนพันผูกถูกเงื่อนไข
ผูกพันพันวันหน้าที่ผูกพันใย
ผูกเงื่อนไขในวันที่ไม่มีตน


วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาวะนี้ภาวะหนี้หนีไม่ได้

ภาวะไหนในภาวะนะรับเขา
ภาวะเรื่องภาวะรับกรรมงานเงา
ภาวะหนาวภาวะร้อนนอนนั่งยืน

ภาวะนา

ภาวะที่ขันธมารอภิ
ภาวะธิสมาธิอภัยนะ
ภาวะสนพอใจจิตหรือไม่จะ
ภาวะนะสถานะภาวะนา
ภาวะปกตินะภาวะน่า
ภาวะหนาภาวะบางยังรับได้
ภาวะกำนำหน้าที่โกรธเกลียดกาย
ภาวะไหนในภาวะนาบุญดี
ภาวะนาหินนะหรือละไม่ปลูก
ภาวะนาบุญถูกปลูกงามศรี
ภาวะนาดินณ.ดินนาดี
ภาวะนาแห่งที่มีผลนา

ศรัทธาสัตย์ทาสัตว์ทา

สัตย์ฆ่าสัตว์ข้าสัจค่า
สัตย์จาสัจจะสัตว์จา
สัทถาศรัทธาสัจธรรม

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรรโชก

กรรโชกเลือดกรรโชกร่างกร่างขาดหวิ่น
เข่นฉีกชิ้นหวิ่นขาดเช่นหวิ่นขาดฉา
ขู่กรรโชกร่างฉีกโชกชากชิ้นนา
ขู่ชากคร่าชีวาเช่นฉีกชิ้นกรร

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภูตกับพูด

พูดไม่เปล่าเล่าไม่แปร่งแล่งไม่ปด
ภูตภูพจน์ภูตสักขีพระเทวถา
พูดเพราะพูดภูตเพราะภูตมีเทวตา
ภูตรักษาคราพูดใสไร้มั่นคง

ฐิติภูตัง

กลุ่มใด

กลุ่มใดคณะไหนใจพวกเดียว
กลุ่มเกี่ยวเกลียวกันมั่นจิตที่
กลุ่มเป็นมากลุ่มเป็นไปกลุ่มใดพลี
กลุ่มบารมีกลุ่มกรรมบทเบียนกลุ่มเพียรละใด

ลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

งานแต้ม

กรรมแต้ม้าคราแต้มนับกลับแต้มน้อย
คล่องแต้มรอยคอยแต้มรรคจักรแต้มไหน
การเก็บแต้มให้ใด้แจ่มสุดสวยใจ
เก็บนับใดในเก็บเเต้มแต้มม้าตา
คล่องนับแต้มแจ่มนักต้องจ้องเก็บกิจ
จองมิ่งมิตรติดแต้มต้องแต้มคอยหา
คราเก็บแต้มเป็นงานคล่องมาดมุ่งมา
เก็บดาราเก็บดวงดาวสกาวเดือน
นำแต่งแต้มแซมแต่งต้องจ้องแต่งจุด
แต้มสวยสุดดุจสวยดาวพราวพรากเพื่อน
สวยสุดจุดดุจเหมือนสวยแต่งได้เตือน
ว่าแต้มเรือนเตือนแต่งได้ในสีใด

ม้าลาย

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขอให้เธอปลอดภัย

ขอให้เธอปลอดภัยไร้กรรมติด
ขอให้เธอมีชีวิตที่สุขใส
ขอให้เธอมีทุกสิ่งได้ดังใจ
ขอให้เธอหมดเรื่องไร้ในไม่งาม
ขอให้เธอพ้นโพยภัยในวัฎฎะ
ขอให้เธอจำไว้นะฉันมาให้
ขอให้เธอมีความสุขศีลใจกาย
ขอให้เธอมีร่างกายแข็งแรงดี
ขอให้เธอมีคุณธรรมร่วมความรู้
ขอเทวดาสู่ในใจเธอไม่หมองศรี
ขอให้เธอมีความสุขไร้ธุลี
ขอให้เธอมีสิ่งดีดลพ้นเวรภัย


อรณิชา(อัญชิสา)

เรียกแม่ก่อนสามครั้งก่อนเรียกพ่อ

รักแม่นี้งดงามหนอแสงสว่างทางเบิกให้
เรียกแม่ก่อนสามครานี่แม่สุขใจ
แม้เรียกพ่อจะครั้งไหนในรักครวญ

พ่อแม่นี้มีคุณนักจักใดตอบ
พระคุณมอบตอบบุญคุณหมดมีไหม
พระคุณเอยพระคุณพระผู้สร้างใคร
พระคุณในหากไร้คุณหนุนนำนากตเวทีกฏบอกที่เวทีเกิด

กฎกำเนิดเกิดมาที่ผู้สร้างให้
กฏเวทีกตะที่ทำถูกใจ
กตใดใดในเวทีนี้น่ากลัว

คนดีที่ไม่มีบุญคุณ


คนดีทีไม่มีคุณบุญไคล
คนดีสุดดีใดในเขาไม่สนสนสน
คนดีที่ใดดีน้ำใจดีเพื่อใครคน
คนดีที่บุญผลคนดีล้นคนของใคร


คนดีไม่มีบุญไร้ดีคุณบุญไม่มี
คนดีที่ไร้ศรีความดีที่ถางทางไหน
คนดีเพื่อใจดีคนดีมีใจสิ่งใด
คนดีเป็นไฉนคนดีใดในไร้บุญ

คนดีที่กุศลาสิ่งทำมาส่งเตือนสน
คนดีไร้บุญคนรับเขาจนหนี้มากมาย
คนดีไร้ใดดีไม่มีที่เก็บบุญไว้
คนดีหนี้มากมายใช้อย่างไรจะหมดดี

คนดีไร้คนสนดีใดคนดีใดใด
คนดีไร้บุญใสกรรมผลักใสให้ผิวเผิน
คนดีไร้บุญคุณทำถูกหนุนกำเดินเดิน
คนดีที่ดีเยินอาหารเหิรให้ลอยไป

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

คนร้ายอันดับ

คนร้ายอันดับหนึ่งซึ่งอาสามาส่งสาน
คนร้ายอันดับมารที่ส่งสารมาส่งเสริม
คนร้ายอันดับสุดสุุดสุดสุดรุดแต่งเติม
คนร้ายอันดับเพิ่มความร้ายร้ายให้คนไร
คนร้ายอันดับไหลหลับไฉนทำผิดศีล
คนร้ายอันดับสิ้นความสุขสันต์วันหรรษา
คนร้ายอันดับเหนือกว่าคนร้ายในบันดา
คนร้ายอันดับค่าคุณเพราะความรู้ร้ายใด
คนร้ายอันดับรู้ความร้ายร้ายร้ายใดตอบ
คนร้ายอันดับมอบความสุดร้ายเพราะกรรมไหน
คนร้ายอันดับที่เท่าไรแถวแนวผู้ใด
คนร้ายอันดับไหนบุญคุณใดบุญคุณคงผู้มีบุญคุณ

ดวงตาเห็นทำ

ในดวงตาในสายตานอกสนตนในสายยลในแสงตาวิญญาถึง
ในสายตาทำอย่างไรมองพบซึ่ง
สายตาถึงตรึงสายตาครามองทำ
ในแสงไฟในสายตาคราพบสุข
ในสายตาวิญญาสุขงามสุขใส
ในแสงตาแสงอาทิตย์งามจับใจ
ในแสงให้ความอบอุ่นหรือร้อนแรง
ตากระทบทุกข์สุดจบหรือสุขจาก
วิญญายากวิญญูใยไร้ตนที่
ตาเห็นอยู่หรือวิญญาสะสมคลี
ดวงตามีธุลีผงคงบังตา
ดวงตาในในดวงตาไม่ปกปิด
ดวงตาจิตในตาแท้ไม่มีของ
ดวงตาในในดวงตาค่าควรตรอง
ดวงตากล่องกุศลาธรรมมาจริง

ขุมทรัพย์

เมืองงดงามอร่ามระเรืองงามเครื่องทองทุ่น
กำแพงพระอุ่นระยิบระยับวิบวับแสงหล้า
ตะวันกระทบกำแพงแก้วครบเครื่องพลอยมุกดา
แก้วกัลปังหาหอยสังข์งามตาพระแพทองใบ
งามยอดระยับประดับดาวเด่นเพ็ญแพเพชรพลอย
ระยิบระย้อยแก้วงามประดับงามจับพลิ้วใส
พระทงประทิวสวยแพทองลิ่วจับตาพราวพราย
ประตูทองใสสุดงามประกายซุ้มช่อชมวง
ทองไหลไหวพริ้วหยดหยาดงามปลิวดอกใบพร่างผุด
ร่ำรวยงามดุจเกินมนุษย์บรรจงลวดลายวาดไว้
กำแพงแก้วแท้ทองทิวประเทียบสลักลันได
เพชรพราวสุกใสทองคำหนาใสงามในลั่นดาน
ทองงามผนังแพรพริ้วงามดั่งลวดลายลายแตะ
เสาสูงเพชรเเกะพระแปะทองเด่นดุจเขี้ยวเพชรหงาย
เชิงชั้นมุงบังงามแกร่งโขดตระกรังศิลาหยกใย
เชิดเชิงมุงใหญ่สไลสลับทับแท้ทองทา
ชง่อนชโงกศโลกเสลาราวสร้อยกระหวัด
ผนังพระดัดดุจดาวดุจเดือนเลื่อนลอยเมฆฟ้า
พระแท่นพระทองบันรองบรรลังเครื่องตั่งทองตรา
พรมทองแววตาพลับพลาวิจิตรวลิตอลังค์
แสงแพรววิจิดงามพิศสัมผัสดังทัศน์แสงสรวง
ระย้าเป็นรวงระเริงระบังพราวพลอยแสงฝา
 บังตากรองทองสุกปลั่งลวดลายดังแสงทองทา
เเผ่นพื้นแข็งหนาประดาประดับมุกแพรวพโยม
 แพพื้นพลอยหยกสลับดังโลกอ่อนเข้มวิถี 
สลับสูงที่ประแท่นประทับรับสุขเสกหา
เพดานก็งามเหมือนข้ามเหนือโลกทุกที่พบพา
พลิ้วแพรระยาผ้าทองระยิบระยับแนวทาง

เมืองงามตระการเยี่ยงทะยานยักษ์สิ่งใดครบมี 
ฤามีทุกศรีแต่ไม่ครบศีลสิ้นวันสุขสันต์
 ศาสตร์ศรีมีศีลปุปะขาดหวิ่นฤาไม่สำคัญ
เมืองงามสุดพรรณนาเมืองทิพย์ทรุดพริบตาทรง

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพสวยงาม

ภาพสวยงามในยามใจได้ถ่ายทอด
ภาพสวยกอดสิ่งสูงค่าคราสะสม
ภาพสวยมองงามจิตใจบายอารมณ์
ภาพสวยพรหมประทานให้มีพลัง
ภาพสวยงามตามวจนาวาจาภาพ
ภาพสวยจับประกายวับการสิกขา
ภาพสวยสุขเห็นเเล้วสุขศุกร์เวลา
ภาพสวยมาเวทนาทุกข์ทุกข์ทน

าพสวยงามในให้ความประจักษ์แจ้ง
ภาพสวยแพร่งพรายพริบพริ้วละออพริ้ม
ภาพสวยพิมพ์หรือเขียนวาดแรงเบาพิมพ์
ภายสวยยิ้มยามยอดหญ้าโบกโบยบำ
ภาพสวยรวยปัญญายิ่งปัญญาเยี่ยม
ภาพสวยเตรียมอัตตราสิ่งสุขสังขาร
ภาพสวยทุกข์เป็นปลดทุกข์ทุกข์เฉพาะการณ์
ภาพเบิกบานโบกโบยบินผินผกปลิว

ภาพแสงงามท้องฟ้าครามงามจับจ่อ
ภาพแสงคลอละออไรดวงจันทร์หล้า
ภาพสดใสในฉูดฉาดภาพมายา
ภาพสีตาครางอกงามอร่ามขจี
ภาพเนินเขาคราวลดหลั่นวันแสนสวย
ภาพสุขช่วยรวยความสุขกินอิ่มหมี
ภาพเวิ้งว้างกลางเวิ้งวนโขดเขาคี
ภาพแสนดีบอกจิตที่สบายใด
ภาพดวงจิตในนิมิตในนิมุต
ภาพดวงผุดกระพริบพริบจันทร์ดาวศรี
ภาพพลผ่องพลพลาพระไพรี
ภาพใสสีขจีพุ่มสุมทุมพรรณ
ภาพแทนคำนำวาจาปัญญาปลุก
ภาพสวยสุขเขาเล่าแดนสุขสุขา
ภาพโบราญภาพเก่าเก่ายิ่งเก่าครา
ภาพเหนื่อยตาภาพเหนื่อยใจในเหนื่อยคน

ผู้ให้ภาพผู้รับภาพ

นึกถึงเรื่องนอกโลกเพราะนึกถึง

นึกถึงซึ่งสิ่งเหนือโลกเริ่มฉไง
นึกถึงเพียรศึกษาเครื่องนำออกไป
นึกถึงในใยต่างนะจ๊ะต่างดาว์

เข้าใจผิดอะไรในหมายความ

เข้าใจตามเข้าตรงจำนงค์ไหน
เข้าใจคนเข้าใจแท้เข้าใจใคร
เข้าไปในเห็นดวงใจของใครกัน


วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ของหนาแน่น


กรรมไม่ดีมีหนาแน่นมีแน่นอน
กรรมดีก่อนมากอักโขดีนักหนัก
กรรมไม่ดีมีมาส่งผลใหญ่นัก
กรรมดีกักขังความดีถังข้าวสารเต็ม
กรรมไม่ดีที่เกิดแล้วหรือจะเกลี่ยไกล่
กรรมดีใดสง่างามงามที่สุด
กรรมไม่ดีร้ายเหลือใจกลัวกรรมทุจ
กรรมดีดุจเขามอบให้ใส่ตั่งพาน
กรรมไม่ดีมีร้ายแรงแรงร้ายใด
กรรมดีใฝ่มุ่งไม่ไฝ่เขาให้ชอบ
กรรมไม่ดีหนาแน่นปลักตมโคลนกรอบ
กรรมดีมอบสิ่งดีไว้ในความดี

นามนั้นสำคัญมีเหตุ

นามเจตจำนงค์หลงไหล
ฤานามหลอกเเล้วเพื่อใคร
นามในใสนามยามตรง
นามเนื่องนามแหน่งแทงตรึก
นามนึกนามนับข่ายหน้า
นามไหนนามใครร้ายครา
นามว่านามดีที่ใคร
นามนับนุงนังผังไฝ่
นามไหนในวงวนหว๋า
นามหลอกหลงไหลบูชา
นามหนาเพราะชอบไม่ชอบใคร
นามพิสุทธิพุทธวิสิทธิ์จิตวิเศษ
นามเจตนาหลอกสัทธถา
นามใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ในตา
นามศักดาประกาศแกล้วถเกริงไกล
นามกระจอกกรอกได้จิ๊ดไม่จุ๊จุ
นามพอกกุศลาข้นคนแน่นหนา
นามทะลุปรุปล้องข่ายเครือใครครา
นามอัตตาของผู้ใดถือให้กรรม
นามมโนอโหกรรมไม่บังปิด
นามอุทิศให้ให้ให้ง่ายงานสัม
 นามร้ายร้ายฤาไม่มีในโลกนาม
นามนานามยามใครคิดให้นามนำ
นามแน่หลงส่งให้เกิดกรรมกำกิจ
 หลอกให้คิดหลงนามในกายจิตค่า
นามนิ่มนวลนุ่มนามนั้นไหนหนองนา
 นามนามนาว่าสมนามนามนาม

อุตสาหะทำกรรม

เมืองอุตสาห์ทำกรรมนะกรรมดีร้าย
เมืองสบายในต่างจากอุตสาห์สิ่ง
เมืองอุตส่าห์พยายามมานะจริง
เมืองอุตสิ่งดิ่งทั่งแกร่งกล้ากิจใด

Industry

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

อยู่ในโลก อยู่นอกโลกธรรมแปด

อยู่ในแอดออดโลกนาศีลาผัง
อยู่มีลาภเสื่อมลาภมีโลกแน่ตังค์
อยู่ในฝังจิตฝังใจเสริญนินทา
อยุ่ในยศเขาอาศัยยศให้พึ่ง
อยู่ในพึงความพอใจมุติสมสุข
อยู่กับความเทียมเท่าหาความทุกข์ทุกข์
อยู่กับสุขของตนไหนใกล้สิ่งบุญ

อยู่นอกโลกกระทำแปดแผดกระพือ
อยู่นอกหรือนินทานั้นสรรเสริญหาย
อยู่นอกโลกมีลาภแล้วเห็นอันใด
อยู่นอกโลกคราวลาภหายเข้าใจจริง
อยู่นอกโลกเขามอบยศช้างกายใหญ่
อยู่นอกไหลหลงยศไร้เขาเลิกพึ่ง
อยู่นอกโลกมองเห็นสุขสุขเห็นจึง
อยู่นอกโลกยิ่งทุกข์ตรึงหมดทุกข์พลัน

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรรมไม่มีใครช่วยใครใด้หากผลของการกระทำมาถึง

สัตว์ทั้งหลายมีงานซึ่งบังคับหลอกกิเลสแล้วนั้นหน้าที่

เป็น ของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มี

กรรมเป็นที่มีกำเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ กรรมมีกรรม เป็นที่พึ่งพักอาศัย

กรรมมีไร จำแนกให้ร้ายประณีต

ใครทำใดเมื่อถึงได้ผลกรรมขีด

กรรมประณีตกรรมเลวร้ายในงานกรรม

9 มีนาคม 2559

http://arediffer.blogspot.com/
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

หนังสือบางเล่มไม่น่าสนใจที่จะศึกษา

ในวิชาบางประเภทช่างน่าสน
เรื่องบางเรื่องไร้ประโยชน์เพื่อตัวตน
บางความรู้ไม่น่าสนบอกต่อไป
บางเรื่องไรในน่าสนคนกุศล
ในหนังสือหนังสือตนดูภาพไฉ
ตัวหนังสือเขียนหนังเสือจารึกใน
วิชาใดในวิชาสารพันสัมมาทิฐิ 

รูป

รูปรูปังสังขารารูปไร
รูปงามไหนไม่งามยามกายแตก
รูปหยาบหรือละเอียดถึงถูกแบ่งแยก
รูปผิดแผกรูปปราณีตรูปังพัง

เวทนานานำที่ทางแห่งนา
เวทนากิเลสาอานุสัย
เวทนารับรู้ต่างมุมมองใจ
เวทะใดเรื่องนำไปในใจตน

สัญญาสัญญีสูงยงค์
สัญคงสัญคมสมความ
สัญญาสนยิ่งสุดหนาม
สัญความจำได้รู้กอง

สังขารสังข์ไขในสังสาร
สังขุกาลขารสงไขยในสังข์ของ
สังขารากองเวลากรรมยึดครอง
สังขารปองของสุขขันธ์สันต์ไขยืน

วิญญา ณ.วิญญู วิญ ณุญา
วิญญาติมา วิญญาติไป ในหมดยาธิ
วิญญานัย วิญญานอกวิญญาปราชญ์
วิญญานพรากจากกายแตกแยกเพื่อใด

ค้น


ค้นคิดค้นรากแก้วนะพระแก่นพุทธ
ค้นสมมุติที่มีสมพรมบังฝ้า
ค้นคนใดเห็นตนเรากระจกนา
ค้นคนคว้าค้นปัญญาของตนๆ

ค้นคว้าหาความรู้ยิ่งปัญญาใคร
ค้นคว้าไปเห็นปัญญาเรื่องคิดหา
ค้นคว้าเห็นปัญญายงค์เยี่ยมปัญญา
ค้นหาข้ามีของข้าข้าไม่มี

ค้นหาความที่เข้าคว้าปัญญายล
ค้นคว้าสนที่เขาวนคนอัตถา
ค้นคว้าเห็นค้นคว้าดูตนเองมา
ค้นคว้าหาใบไม้ยายามจากจร

ค้นหาคราสนเวลาเราร่ำเรียน
ค้นหาเพียรนั้นกิเลสกิเลสา
ค้นหาค้นค้นคิดค้นปรัชญา
ค้นดูคราตนก่อนหนาข้าผูกพัน

ค้นคว้าตนวนก็รู้ดูก็เห็น
ค้นคว้าเป็นไม่วนเห็นไร้สุขขา
ค้นคว้าเพียรออกจากกองกูลธรรมา
ค้นคว้าหาคอนเวลากายแตกตน


วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

30 สิ่งใดมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไปธรรมดา

สิ่งใดมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไปธรรมดา
สิ่งใดมีเกิดมาตั่งขึ้นดับได้
สิ่งใดมีอัตตาเป็นทุกข์สุขใด
สิ่งตามดูไปสิ่งไหนของเรา