วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ค้น


ค้นคิดค้นรากแก้วนะพระแก่นพุทธ
ค้นสมมุติที่มีสมพรมบังฝ้า
ค้นคนใดเห็นตนเรากระจกนา
ค้นคนคว้าค้นปัญญาของตนๆ

ค้นคว้าหาความรู้ยิ่งปัญญาใคร
ค้นคว้าไปเห็นปัญญาเรื่องคิดหา
ค้นคว้าเห็นปัญญายงค์เยี่ยมปัญญา
ค้นหาข้ามีของข้าข้าไม่มี

ค้นหาความที่เข้าคว้าปัญญายล
ค้นคว้าสนที่เขาวนคนอัตถา
ค้นคว้าเห็นค้นคว้าดูตนเองมา
ค้นคว้าหาใบไม้ยายามจากจร

ค้นหาคราสนเวลาเราร่ำเรียน
ค้นหาเพียรนั้นกิเลสกิเลสา
ค้นหาค้นค้นคิดค้นปรัชญา
ค้นดูคราตนก่อนหนาข้าผูกพัน

ค้นคว้าตนวนก็รู้ดูก็เห็น
ค้นคว้าเป็นไม่วนเห็นไร้สุขขา
ค้นคว้าเพียรออกจากกองกูลธรรมา
ค้นคว้าหาคอนเวลากายแตกตน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น