วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

นามนั้นสำคัญมีเหตุ

นามเจตจำนงค์หลงไหล
ฤานามหลอกเเล้วเพื่อใคร
นามในใสนามยามตรง
นามเนื่องนามแหน่งแทงตรึก
นามนึกนามนับข่ายหน้า
นามไหนนามใครร้ายครา
นามว่านามดีที่ใคร
นามนับนุงนังผังไฝ่
นามไหนในวงวนหว๋า
นามหลอกหลงไหลบูชา
นามหนาเพราะชอบไม่ชอบใคร
นามพิสุทธิพุทธวิสิทธิ์จิตวิเศษ
นามเจตนาหลอกสัทธถา
นามใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ในตา
นามศักดาประกาศแกล้วถเกริงไกล
นามกระจอกกรอกได้จิ๊ดไม่จุ๊จุ
นามพอกกุศลาข้นคนแน่นหนา
นามทะลุปรุปล้องข่ายเครือใครครา
นามอัตตาของผู้ใดถือให้กรรม
นามมโนอโหกรรมไม่บังปิด
นามอุทิศให้ให้ให้ง่ายงานสัม
 นามร้ายร้ายฤาไม่มีในโลกนาม
นามนานามยามใครคิดให้นามนำ
นามแน่หลงส่งให้เกิดกรรมกำกิจ
 หลอกให้คิดหลงนามในกายจิตค่า
นามนิ่มนวลนุ่มนามนั้นไหนหนองนา
 นามนามนาว่าสมนามนามนาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น