วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มใด

กลุ่มใดคณะไหนใจพวกเดียว
กลุ่มเกี่ยวเกลียวกันมั่นจิตที่
กลุ่มเป็นมากลุ่มเป็นไปกลุ่มใดพลี
กลุ่มบารมีกลุ่มกรรมบทเบียนกลุ่มเพียรละใด

ลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น