วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เวรัญชา

หงายของที่คว่ำอยู่ด้วยน้ำ

เปิดของที่ปิดปกลมเปิด

บอกทางแก่คนหลงทางดิน

ส่องประทีปในที่มืดแสงไฟ

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางท่องเทียวที่ทิศทิศไท้ถ่อง

ทิศทวนถองทิศท่องไททิศไทแท้
ทิศทางเทียมทิศแท้ทำเทอดธรรมแล
ทิศแท้แท้ทุุกข์ที่ทุกข์ทนทนทน

อหิงสา

อาจไม่ใช่ในสิ่งวางทางหลายหลาก

อาจลำบากยากยุคเข็นเป็นยากไข
อาจลืมพงศ์คงลำพองลืมสิ่งใด
อาจเป็นได้ในเวลานางอกงาม
อาจหวั่นไหวในหวั่นหวั่นวรรณไหวเหวี่ยง
อาจเป็นเที่ยงที่ทำมาคราวางว่าง
อาจไม่ใช่ที่เข้าใจหลายมุมทาง
อาจแตกต่างอย่างไม่เคยเอยไม่ลง

บทบาทอาจอุกกฤษสิทธิหลัก

บทกักบทกันเกมส์ละครไง๋
บทก่อกลุ่มเกิดเสือสกัดใย
บทใดในรับบทถดถอยเทียว

บทบาทของลูกรักพักดวงจิต
บทติดต้องติดบทกฏกำต่อ
บทลูกบุญธรรมแท้รักถักกอ
บทต่อบทติดตามบทยามเฝ้ายงค์

บทหนาครารับบทลดบทยาก
บทพรากโศกนาฏบทธรรมไหน
บทบาทของผู้สร้างปั้นเพื่อใคร
บทให้ให้ใยเยื้อใครไว้ยึดโยง

บทหนักในกรรมผลักนั่งแท่นถูก
บทสุขเขาสร้างไว้จริงหรือไม่
บทที่เกิดมารับรับบทไป
บทไหนในรักษาคำขอคุณ
บทหลักบทในศักดิ์บทในสิทธิ
บทจิตมาปล่อยวางหรือต้องได้
บทเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทหัวใจใคร
บทใหม่ในไร้บทกดไม่มี
บทบาทชาติมาเกิดเปิดไม่ปิด
บทบิดชาติมาเก็บศัตรูล่า
บทกิจลับศัตรูร้ายทำมา
บทหาเพื่อมาล่าหาตัวตน
 บทไหนใครจะรู้ทันทุกข์โทษ
บทโกรธเครื่องร้อยรัดทุกข์แดเห็น บทยากงานยากแท้ทำยากเย็น บทเด่นระดับบทปลดละวาง
บทมาแล้วต้องรับจับบทไป
บทไร้ไม่มีบทเขียนไว้บอก
บทลวงลวงหลอกรากสิ่งใดพอก บทในหลอกเขาหลอกใช้ในกลับกรรม
บท