วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทิศทางท่องเทียวที่ทิศทิศไท้ถ่อง

ทิศทวนถองทิศท่องไททิศไทแท้
ทิศทางเทียมทิศแท้ทำเทอดธรรมแล
ทิศแท้แท้ทุุกข์ที่ทุกข์ทนทนทน

อหิงสา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น