วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เวลาที่ทุกคนมีวิเคราะห์วิตกวิจารณ์ไม่เท่ากัน

เวลานั้นเวลานี้เท่าทันไหน
เวลาวิตกเพราะกลัวตกจากอะไร
เวลาไหนมีวิเคราะห์เคราะห์สำคัญ

เวลาใดวิจารณะญานะเกิด
เวลาเปิดปฏิปทาพาหะส่ง
เวลาเคราะห์สว่างทันวันกลางตรง
เวลาทองของระยิบระยับยล

หยุดวิเคราะห์หยุดวิตกหยุดวิจารณ์เพื่อใคร
เขาวิเคราะห์ให้เขาวิตกใยเขาวิจารณ์เจต
เจตสิกงามยามมาเจตนาสูงสุขาเพศ
เจตนากิเลสกรรมเพราะเจตมีส่องแสงที่ผู้ใด


สนทนากับแม่

รักเธอไม่มีวันหมด

ฉันรักเธอมากที่สุดนุชน้องน้อย
ฉันรักกลอยใจที่สุดบุตรที่รัก
ฉันรักกายสังขารลูกกอดตระหนัก
ฉันรักปักวันแน่ใจในวลี
ฉันรักเธอด้วยดวงใจในแน่แท้
ฉันรักแน่แลตลอดรอดถึงฝั่ง
ฉันรักเธอทุกเวลาให้พลัง
ฉันรักจังฉันรักจริงยิ่งกว่าใคร
ฉันรักแท้แน่ที่สุดหยุดกรรมหนัก
ฉันรักเธอเธอของรักกอดเอาไว้
ฉันรักเธอเพ้อตลอดให้อภัย
ฉันรักใจกายวาจาฐานะธรรมสนธนาธรรม

สนธนาธงธสูงส่งเทิดธรรมพระพุทธแท้
สนธนาแน่สนทนาทำกิเลสหลอกใช้
สนธนาหยุดหยุดสนธนาทัศน์บารมีใด
สนธนาไปสนธนามานากูสนทำ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความตายในสังขารร่างกายอะไรจบ

ความตายกลบของสังขารกาลสงไขย
ความตายจบจิตจากจรหรือดวงใจ
ความตายไหนในอัตตังรั้งจิตตน
ความแตกตายทำลายสังขารนานช้าสั้น
ความแตกวรรณความแตกดับกับสิ่งของ
ความแตกตายเพราะกายแตกหลุดยึดครอง
ความตายต้องของความตายกายเปลี่ยนแปร


ตายกระจบตายไม่จบกลบความผูก
ตายกรรมสุขตายกรรมเศร้าตายกรรมหนา
ตายไปก่อนตายไปหลังหมุนเพลา
ตายสังขามาแตกดับนับโลกวาง

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปรับความปรุง

ปรุงแต่งไปปรุงคิดไปหลายสถาน
ปรุงปรับการมาปรับปรุงยุ่งคำขอ
ปรุงแต่งใดปรุงแต่งดีร้ายปรวนปรอ
ปรุงแต่งหนอเพื่อสิ่งใดในคำคำ

888

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อุดหนุนอุ่นสบายกายสังขาร

กอดนานนานเท่าไรก็ได้หนา
กอดนานไม่ไกล้ไหนกอดสบายอุรา
กอดทุกครามีความสุขไร้ทุกข์เอย

กอดแล้วสุขทุกทิพาแลราตรี
กอดแล้วตีตราจองไม่กอดของฉัน
กอดสบายสุขสุขใจสบายวัน
กอดไม่นั้นหรือไม่กอดก็สบาย

 
หมอนเอยผ้าห่มเอย

เพื่อนเพียงส่วนหรือเพราะสูตรเพียงเศษซึ่ง

เพื่อนเพียงซึ้งพึงสัดส่วนเพื่อนพระสูตร
เพื่อนผังพงษ์พงษ์ผังพึ่งถึงสมมุติ
เพื่อนพิสุทธเพื่อนเพื่อนเพื่อ นา
เพื่อนบางส่ิงอาจไม่ใช่เรื่องทุกข์สิ่ง
เพื่อนร่วมพิงพักพิงรวมอุทรฐา
เพื่อนผู้ให้เพื่อนผู้เมตตาเพื่อนยา
เพื่อนสังสาระวัฏฏะนะเพื่อทาง
เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อแทนแขนหรือขา
เพื่อนเรือนข้าเพื่อนมาเทียบเปรียบสิ่งไหน
เพื่อนร่วมวัฏเพื่อร่วมวัตรหรือวัดใด
เพื่อนกันได้ในเสมอชีวิตา

แผนผังเพื่อน

เก้าล้านความระกำช้ำชอกยิ่ง

เก้าล้านความระกำช้ำชอกยิ่งความทุกข์สิ่งจริงความทุกโยกย้ายเปลี่ยน
ทุกขังเต็มทุกข์ขยายมโหระเตียน
ทุกข์เพื่อเปลี่ยนทุกข์จึงปรับจับทุกข์ใคร
ความทุกข์ตั่งอยู่เพราะทุกข์กำนำหน้าท่าน
ความทุกข์นั้นมั่นทุกข์ทุกข์รับผิดข้า
รับชอบเอยทุกข์หรืองามในสายตา
ความทุกข์จ๋าข้าไม่อยู่ซึ่งทุกข์ธรรม

ความจำที่ไม่ต้องทรงความตรงที่ไม่ต้องจำ

ความทรงจำความเบิกบานงานเบิกบาย
ความเบิกใจในเบิกบานอ่านเบิกถอน
ความทรงใสไม่บายเบิกเพิกลงกลอน
ความทรงถอนในสิ่งร้ายอภัยเพียร

ความจำจองจ้องทำร้ายใจต้องมัด
ความจำจัดจ้องทำร้ายทำลายคลายได้อยู่
ความจำจ้องจับสิ่งกุศลไม่ศลดู
ความร้ายรู้ความร้ายรัดอรรถะทาง

ความจำใดไหนความร้ายในคนจำ
ความจำซ้ำความจำเสียความจำสิ้น
ความจำได้หรือไม่ได้
เพื่อใครยิน ความจำศีลดีที่สุดต้องก็หยุดจำ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ยอมหักไม่ยอมคดข้องอหัก

ยอมหักไม่ยอมแพ้แน่คดกฏ
ยอมหักไม่รับรู้อนาคต
ยอมหมดไม่มีคดข้องอใคร


เกาทันฑ์

เกาทันทีที่มีคันเขตคันเกา
เกาทันเราเกาทันฑ์โทษเกาถูกหรือ
เกาไม่ทันกลั่นโทษทางกร่างโทษลือ
เกาทันคือมือที่เกามาเกาทัน

คนทัน

คนทันคนคนไม่ทันหนีไม่ทัน
คนทัณฑ์ทันคนมีทัณฑ์โทษที่ไหน
คนธรรพ์ธงรู้เรียนตรงพอเพื่อใคร
คนทันใดคนทันใจคนทันคน

สินาบุง 

ลำคลานคานคานค่านคลาน

ลำพานผ่านพล่านพาลผ่าน
ลำนานน่านน้านนานนาน
ลำดานดานดานดานดาน

กระจอกกระจิบกระจาบกระจิ๊บกระจ้อย

กระเรียนกระร่อยกระรางการุ้งกาหลงกาเหลือง
กระตั้วกระติ๊ดกระเต็นกระแตกระแต้วชำเลือง
กระสากระทุงกระเบื้องกระทาแก้มเหลืองกะลิงกาลงวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Class I. C

ในวรรณะมีวรรณะมีต่างณะ
ในวรรณะต่างวันจะต่างคิดไหน
ในวรรณะมีสามารถเรียนรู้ใด
ในวรรณะยอดเยี่ยมใดในวรรณวัน
ในความต่างที่ต้องเเตกแยกจุดมุ่ง
ในความสูงในความต่ำในศาสตร์ฐา
ในความเก่งสามารถเรียนรู้วิชชา
ในความค่าคุณมนุษย์หรืิิิอวัดใด
ในวันนะในวันโน้นหรือวันนี้
ในวรรณมีเงินต่างกันสามารถใหญ่
ในวรรณมีการันตีใบประกาศใคร
ในวรรณใครใคร่มุ่งสู่พิพากษ์เพียง
ในวรรณเก่าเปล่ากรรมแก่แปร้วันก่อน
ในวรรณถอนได้แน่แท้หรือวรรณฐา
ในวรรณะแบ่งในแบ่งแบ่งอัตตา
ในวรรณหาวรรณในพวกพวกในวรรณ
ในผิวพรรณงามผุดผาดวรรณะผ่อง
ในแก่กะหร่องในอ้วนพีร่างกายใหญ่
ในใหญ่ร่างใหญ่ตรงไหนงามเพียงไร
ในเล็กใหญ่หูจมูกตาสังขาคน
ในสมองในกระโหลกโหนกทุยหนอก
ในสมองออกสมองงามความคิดใส
ในสมองมุ่งหมายวันจับหรือปล่อยใด
ในสมองใสในวิธีตีตนตรา
ในคุณวันวรรณะกาจชาติเชิงรบ
ในวรรณกลบระบบระบอบวันนะไหน
ในวรรณะนักรบจะทำเพื่อไร
ในวรรณไหนในรบรบจบวันยอม
ในวรรณะพราหมพระจะสมณะท่อง
ในวรรณตรองในวันตรงพงษ์เพียรศีล
ในวรรณะพราหมณ์นานช้าเก่งกว่ายิน
ในวรรณพราหม์ผู้ทรงศีลสบายใด

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แนว

ชอบแนวไหนชอบแบบไหนในเรื่องหนัง
ชอบแนวฝังแค้นในคาดฝังหุ่นไหน
ชอบแนวบู้แนวคนเหล็กใครไม่ตาย
ชอบแนวร้ายในซ่อนเกมส์เกมส์ซ่อนกล
ชอบแนวลอบเข้าปลิดชีพชั่วฮิตเลอร์ทรราช
ไม่ไม่อาจล่วงรู้ไหนใครฮิตเลอร์
แผนสังหารเข้าปลิดชีพฆ่าเพื่อเกลอ
แนวร้ายเจอเรื่องสังหารล้างเผ่าใคร
ชอบแนวหนังสงครามโลกทิ้งระเบิด
ชอบแนวเจิดอาชญกรสงครามร่วง
ชอบแนวรักพ่อหวงหนักใช้หนี้ทวง
ชอบแนวบ่วงพยายาบาทคาดแค้นคง
ชอบแนวจอมขมังขลังพลังเวทย์
ชอบแนวเปรตอสุรกายย้ายภพได้
ชอบแนวแค้นดายฮาร์ดเอ๋ยคนยากตาย
ชอบแนวกายกรรมวิ่งดิ่งฟัดกรรม
ชอบแนวตระหนกตกใจในสยอง
ชอบแนวร้องทุกระทมคู่กรรมหนา

ชอบแนวรักเมียมากมายเมียหลวงลา
 ชอบในผาเมืองอุโมงค์สว่างจินต์
 ชอบเรื่องบาปแนวสุสานคนเป็นศพ
 ชอบเรื่องครบแนวสืบต่อเจมส์บอนด์เก่ง
 ชอบเรื่องสาบแช่งงนะทะเลเครง
ชอบแนวเจ๋งเกาจิ้งเก่งคาสิโน
 ชอบเรื่องในในเนื้อเรื่องแนวทางจิต
 ชอบไม่ผิดชอบไม่ถูกกุศลจ้า
ชอบแนวเลือกนับดูไปเรื่องชอบตา
 ชอบไหนหนาโวตเรื่องนั้นยอดนิยม


 เฉยเฉย

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความสุข

ความสุขแท้เห็นเธอสมสุข
กันจากทุกข์ระทมขังสบายหน้า
ความสุขเอยเจ้าความสุขที่เห็นครา
สุขสมหนาเห็นเธอสุขก็สุขจริง
มีความสุขเห็นเธอสุขสบายดี
เธอมีสุขมีความสุขสมใจจ้า
เธอสุขอย่างทางที่สุขเห็นตามนา
ความสุขหน้าความสุขใจเธอสุขจริง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตาบอดคลำช้าง

เมื่อตาบอดคลำช้างอย่างถนัด
เมื่อคราจัดว่านี้นี่ส่วนไหน
กำถนัดถนี่รู้เช่นอย่างไร
จับอย่างไหนว่าเป็นนั่นเป็นนี่คลำ

ตาบอดคลำกำต่างมุมช้างร่างใหญ่
คลำส่วนไหนจับคลำขันธ์นั่นเป็นสิ่ง
ส่วนร่างกายที่ใหญ่โตช้างยืนจริง
ไม่รู้จริงแม้สิ่งชื่อนามแท้ช้างนา

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพื่อนร่วมเกิดเเก่และเจ็บตาย

เพื่อนร่วมเกิดร่วมเเก่และเจ็บตาย
เพื่อนร่วมคลายเพื่อนร่วมทุกข์สุขก่อนหลัง
เพื่อนร่วมหัวเราะเพื่อนร่วมร้องไห้เพื่อนพลัง
เพื่อนคราหนหลังเพื่อนร่วมเรียนแก่แลเจ็บตาย
เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อไขว่ในขวักไขว่
เพื่อนร่วมใจใส่ในผลประโยชน์มีคุณค่า
เพื่อรวมใจสหายในหยดหยาดวันน้ำตา
เพื่อนร่วมเข็นค่าเพื่อนร่วมคล้ายคำกำอุดมการณ์
เพื่อนอิ่มอุราเพื่อนอิ่มสบายมีความสุข
เพื่อนสหายปลุกให้สูงประโยชน์โภชผลมากหนา
เพื่อนผู้มอบมีมีแต่มอบให้หนี้เพื่อนโขครา
เพื่อนไร้ปัญหาเพื่่อนมีสุขเห็นเพื่อนสบายใจ
เพื่อนสะดวกอยู่ผู้สะดวกสิ่งเพื่อนพิเศษซึ้ง
เพื่อนสุขสบายจึงพึงสุขกายใจเพื่อนไม่ไหลหลง
เพื่อนประโยชน์ยิ่งงามจริงประโยชน์เพื่อเพื่อนยืนยงค์
เพื่อนร่วมต่างคงสงสัยอันใดเพื่อนตอบได้จริง
เพื่อนเอยเอ่ยเอ๋ยเลยต้องมีเพื่อนเพื่อในสังคม
เพื่อนมีอุดมสมเหมาะมากมากบากกำสะหลา
เพื่อนร่วมอุทิศวิศิษใจสูงเพื่อนสูงส่งนา
เพื่อนวิเศษฐาประโยชน์ค่าสูงศาตร์ส่งศาตร์ใด