วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กระจอกกระจิบกระจาบกระจิ๊บกระจ้อย

กระเรียนกระร่อยกระรางการุ้งกาหลงกาเหลือง
กระตั้วกระติ๊ดกระเต็นกระแตกระแต้วชำเลือง
กระสากระทุงกระเบื้องกระทาแก้มเหลืองกะลิงกาลงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น