วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เก้าล้านความระกำช้ำชอกยิ่ง

เก้าล้านความระกำช้ำชอกยิ่งความทุกข์สิ่งจริงความทุกโยกย้ายเปลี่ยน
ทุกขังเต็มทุกข์ขยายมโหระเตียน
ทุกข์เพื่อเปลี่ยนทุกข์จึงปรับจับทุกข์ใคร
ความทุกข์ตั่งอยู่เพราะทุกข์กำนำหน้าท่าน
ความทุกข์นั้นมั่นทุกข์ทุกข์รับผิดข้า
รับชอบเอยทุกข์หรืองามในสายตา
ความทุกข์จ๋าข้าไม่อยู่ซึ่งทุกข์ธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น