วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพื่อนร่วมเกิดเเก่และเจ็บตาย

เพื่อนร่วมเกิดร่วมเเก่และเจ็บตาย
เพื่อนร่วมคลายเพื่อนร่วมทุกข์สุขก่อนหลัง
เพื่อนร่วมหัวเราะเพื่อนร่วมร้องไห้เพื่อนพลัง
เพื่อนคราหนหลังเพื่อนร่วมเรียนแก่แลเจ็บตาย
เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อไขว่ในขวักไขว่
เพื่อนร่วมใจใส่ในผลประโยชน์มีคุณค่า
เพื่อรวมใจสหายในหยดหยาดวันน้ำตา
เพื่อนร่วมเข็นค่าเพื่อนร่วมคล้ายคำกำอุดมการณ์
เพื่อนอิ่มอุราเพื่อนอิ่มสบายมีความสุข
เพื่อนสหายปลุกให้สูงประโยชน์โภชผลมากหนา
เพื่อนผู้มอบมีมีแต่มอบให้หนี้เพื่อนโขครา
เพื่อนไร้ปัญหาเพื่่อนมีสุขเห็นเพื่อนสบายใจ
เพื่อนสะดวกอยู่ผู้สะดวกสิ่งเพื่อนพิเศษซึ้ง
เพื่อนสุขสบายจึงพึงสุขกายใจเพื่อนไม่ไหลหลง
เพื่อนประโยชน์ยิ่งงามจริงประโยชน์เพื่อเพื่อนยืนยงค์
เพื่อนร่วมต่างคงสงสัยอันใดเพื่อนตอบได้จริง
เพื่อนเอยเอ่ยเอ๋ยเลยต้องมีเพื่อนเพื่อในสังคม
เพื่อนมีอุดมสมเหมาะมากมากบากกำสะหลา
เพื่อนร่วมอุทิศวิศิษใจสูงเพื่อนสูงส่งนา
เพื่อนวิเศษฐาประโยชน์ค่าสูงศาตร์ส่งศาตร์ใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น