วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความตายในสังขารร่างกายอะไรจบ

ความตายกลบของสังขารกาลสงไขย
ความตายจบจิตจากจรหรือดวงใจ
ความตายไหนในอัตตังรั้งจิตตน
ความแตกตายทำลายสังขารนานช้าสั้น
ความแตกวรรณความแตกดับกับสิ่งของ
ความแตกตายเพราะกายแตกหลุดยึดครอง
ความตายต้องของความตายกายเปลี่ยนแปร


ตายกระจบตายไม่จบกลบความผูก
ตายกรรมสุขตายกรรมเศร้าตายกรรมหนา
ตายไปก่อนตายไปหลังหมุนเพลา
ตายสังขามาแตกดับนับโลกวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น