วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความสุข

ความสุขแท้เห็นเธอสมสุข
กันจากทุกข์ระทมขังสบายหน้า
ความสุขเอยเจ้าความสุขที่เห็นครา
สุขสมหนาเห็นเธอสุขก็สุขจริง
มีความสุขเห็นเธอสุขสบายดี
เธอมีสุขมีความสุขสมใจจ้า
เธอสุขอย่างทางที่สุขเห็นตามนา
ความสุขหน้าความสุขใจเธอสุขจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น