วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำคลานคานคานค่านคลาน

ลำพานผ่านพล่านพาลผ่าน
ลำนานน่านน้านนานนาน
ลำดานดานดานดานดาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น