วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพื่อนเพียงส่วนหรือเพราะสูตรเพียงเศษซึ่ง

เพื่อนเพียงซึ้งพึงสัดส่วนเพื่อนพระสูตร
เพื่อนผังพงษ์พงษ์ผังพึ่งถึงสมมุติ
เพื่อนพิสุทธเพื่อนเพื่อนเพื่อ นา
เพื่อนบางส่ิงอาจไม่ใช่เรื่องทุกข์สิ่ง
เพื่อนร่วมพิงพักพิงรวมอุทรฐา
เพื่อนผู้ให้เพื่อนผู้เมตตาเพื่อนยา
เพื่อนสังสาระวัฏฏะนะเพื่อทาง
เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อแทนแขนหรือขา
เพื่อนเรือนข้าเพื่อนมาเทียบเปรียบสิ่งไหน
เพื่อนร่วมวัฏเพื่อร่วมวัตรหรือวัดใด
เพื่อนกันได้ในเสมอชีวิตา

แผนผังเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น