วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มัคคสมังคี

มรรคมักหมุดมรรคมััคหมักมีมรรคเหมาะ
สาสมเสาะเซาะทรัพย์สบสมสาสุข
มังมัคหมกมะมุมามรรคมุ่งมุข
คีข้องขุดขุนคำขับของไขคำสามัคคี

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รัดนโกสินทร์

รัตรัดรัฐรัทรัดรัฐรัทรัฐรัตน์
ตนตัวตับนับตาตนตนต้นตนได้
โกสินทร์เกิดกุศลหลักกุโศลใบ
สินทรัพย์ให้ในศีลทรัพย์อริยะนับมี


ยุ่งกันใหญ่

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กาลาไม่กลับมา

การกากาก่ากันกากากันกลั้น
ไม่มีหมันหมั่นไหมไหมไม่หมักหมน
กลับกลิ้งกลับกรากกลิ้งกรอกเกลื่อนกรำกรน
มามีหม่มหม่นหมักแมมีมะแมง

555 ผุ

Am at


ฉันฉันฉันนั้นอยู่นั่นหรืออยู่นี่
 ฉันฉันมีมีถูกฉันที่ที่ฉันไหน
ฉันฉันฉันมีแต่ฉันในเรื่องใด
ฉันที่ไหนในที่ฉันนั้นฉันรมณ์

 งมเข็มในมหาสมุทธ

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นิยม

นิยมส่วนสังคมนิยม ณ
นิยมส่วนจิตจะชนสร้างสรรค์
นิยมส่วนสุขในทุกข์คืนพลัน
นิยมเสียงเสริญนั้นโลกธรรมใจ

นิยมในการให้ของใครนั่น
นิยมในของนั้นทานใครให้
นิยมวาจาจริงนรารายณ์
นิยมขอรับได้ทานเบียนบัน

นิยมให้ให้ให้ผลใดได้
นิยมส่วนแบ่งในให้สุขสันต์
นิยมรู้รับเห็นสิกขาวรรณ
นิยมรับรับนั้นได้สิ่งใด
รัฐธรรมนูญ

รัฐ รัดฐะรัดฐานะกลุ่มพื้นฐาน
ธรรม มาบาน แห่งรัฐฐะแห่งรัดฐา
ม นุษะยะธรรมะมนุษย์ยา
นูญ พูนหนาแห่งสงบสบายไท

ไม่รักใครเลยดีแน่ฤา

ไม่รักใครไม่รักรักรักไม่ไม่
รักไม่ให้ใครพอใจในถึงครึ่ง
เกลียดเกลียดเกียรติกรรมใดในแน่จึง
เกลียดแล้วจึงถึงที่ซึ่งไม่เกลียดจอง


อสงไขย

เคารพธรรมบูชาธรรมรักษาธรรม

เคารพธรรมธรรมชาติธรรมะเช่น
ธรรมะเป็นธรรมดาบูชาได้
รักษาธรรมอย่างนั้นนาเป็นอย่างไร
รักษ์ทำใดรักษ์ธรรมดารักไทดล


เกิดขึ้นตั่งอยู่ดับไปตลอดเวลายามยาพระ

ยามยาพระพยายามยามยาพระ
ยามยาจะรักษาใดในคำสิ่ง
ยามยาใจใยยาจามย่ามยาจริง
ยามยายิ่งหญิงยายามยามยายา


พวก

พะวกผกพะวกพลัดพะวกผิด
พะวกกิจพะวกกลับพับเพียรกด
พะวกกัดพัดวกกำพรรคกรรมคด
พะวกหมดลดกรรมกากลากกรรมกร

48
เพราะเกลียดจึงเกลียด
 เพราะรักจึงรัก 
เพราะรักจึงเกลียด 
เพราะเกลียดจึงรัก

ไม่ต้องพยายาม

ไม่ต้องพยายามเลยเฉยเฉยดู
ไม่ต้องพยายามรู้รู้ไปได้
ไม่ต้องพยายามยามตามใจ
ไม่ต้องพยายามในใจของเรา


ความพยายาม

ความ คือคงวามวามวามคนคนไข
พะ พระภัยไพร่พะพะผละแพงผา
ยา ยายายงยุทธใหญ่ใยยุยา
ยาม ยามยิ่งยุ่งหยาหยายายายม

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สู้สู้เข้าไว้

สู้สู้สู้สูสูสูสู้สู้สู้
สู้สูสูสู้สุดสู้ตูต้องได้
เข้าเขาเข้าเขาขอดขดเขาทำใจ
ไว้ไวไวไหวไม่ไหวไวไวจริง

เราไม่สู้

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เกิดขึ้นตั่งอยู่

ค่าของคนไม่เท่ากันนั้นต่างโคตร
ค่าของโคตรค่าคนนั้นต่างตรงขันธ์?
ค่าคนไหนค่าคนใดใยต่างกัน
ค่าคำนั้นต่างค่ากันโคตรต่างคน

ค่าของโคตรคงคนความงามสุขศิลป์
ค่าเพียงดินถิ่นฐานแดนแสนเสริญสรร
ค่าสูงค่าค่าคำเพียรยาค่าต่างวรรณ
ค่าสูงนั้นไม่สำคัญที่ใครยล

ค่าของคนค่าสูงคนต่างค่าค่า
ค่าเวลาค่าคนครามนุษย์ขน
ค่าสัตว์ค่าค่าเทวดามนุษย์คน
ค่าเห็นคนคนเห็นค่าค่าของใคร


ผู้เห็นคุณค่าของคนที่ต่างโคตร
         ในหมู่ชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตร  กษัตริย์เป็น
 ผู้ประเสริฐสุด  ท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ
 เป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
http://palungjit.org/tripitaka/default.php?cat=3800017


ไม่มีจิตวิญญานะ


ไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีจุด
 ไม่มีฉุดนำไปให้้สุดให้
ไม่มีพ่อไม่มีแม่เพื่อสิ่งใด
 ไม่มีใครไม่มีไขในไม่มี
ไม่มีจิตทำลายให้ทุกข์หนัก
 ไม่มีหลักเทวดานำพาให้
ไม่มีแนวไม่มีเหนี่ยวยึดนำไป
ไม่มีใครไม่มีหนี้หนีอย่างดู เดอะซัน

จิตวิญญานะ


จิตวิญญานะที่ดวงตา
 จิตวิญญานะที่ยินเสียง
จิตวิญญานะที่กลิ่นเพียง
 จิตวิญญานะรสเพี้ยงสุดทาง
 จิตวิญญานะหนาวร้อนอุ่น
จิตวิญญานะคุณเมตตาหา
จิตวิญญานะการุณกรุณา
 จิตวิญญานะมุธิตาถึงเธอ
จิตวิญญานะอุเบกขาพาภาค
 จิตวิญญานะป่วยมากของฉัน
จิตวิญญานะป่วยน้อยปล่อยวัน
 จิตวิญญานะงามนั้นเห็นใด คนคลั่งใคล้ในวาจาจริง

มืดแล้วก็ต้องแจ้ง

มืดแล้วแจวเจ้าจันท์เจ้า
มืดแล้วแสงดาวสว่างสาย
มืดแล้วแสงเทียนส่องคลาย
มืดแล้วแสงในใสนา

มืดแล้วกลางคืนคืนกลาง มืดแล้วงามสว่างไฟฉัน มืดแล้วจันท์กระพริบในจันทร์ มืดแล้วกลางวันต่อไป

สอง

สองสูงสองส่งสองสิ่ง
สองสิงห์สองเสือสองสอง
สองสุดสองสร้างสรรค์ตรอง
สองซ้องสองส่องสองทรง

ไดอาน่า

๙๙

พลละพระ พลพรรค พระรายพระพริ้ม
พลละพิมพ์ พลังพลา พระแลระหลอง
พลพระลี พระลาพระพัก พระพงษ์ลำพอง
พลพะล่อง พระเเรงพระลา พลังพะลี

พระ

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เจตนาไม่เจตนา

เจตนาไม่เจตนามาทำผิด
ไม่เจตจิตคิดร้ายดวงใจค่า
เจตนาวนไวอะไรพา
ไม่เจตนาไม่่พาเกิดไม่พกกรรม

นาบุญแสดงในท้องเรื่อง

ในท้องเรื่องศัตรูร้ายหายไปจาก
ในท้องเรื่องอริยากอริเยอะ
ในท้องเรื่องสรรค์ความยามทุกข์เจอะ
ในท้องเรื่องหิวเยอะอาหารยอ
ในท้องเรื่องเงินด้านมืดด้านสว่าง
ในท้องเรื่องความงามที่ขายขันธ์
ในท้องเรื่องเราจะขายสิ่งใดวัน
ในท้องเรื่องทุกสิ่งนั้นกรรมตามมี
ในท้องเรื่องสิ้นสัญญาสาระสิ่ง
ในท้องเรื่องคำพูดจริงใครจะเชื่อ
ในท้องเรื่องนิยายหลอกแต่งเติมเจือ
ในท้องเรื่องสุขที่เหนือสุขอันใด
ในท้องเรื่ิองนี่เงินพระหรือเงินพุทธ
ในท้องเรื่องสบายสุดสิ่งใดเอื้อ
ในท้องเรื่องโลกใหม่ยุคใหม่เรือ
ในท้องเรื่องแค้นที่่เหนือเวลากาล
 ในท้องเรื่องปากและท้องของคนแยะ
ในท้องเรื่องคนหรือแพะพัดพงษ์ผัน
 ในท้องเรื่องคดีสุดสุขไหนนั่น
 ในท้องเรื่องเร่งขยายพลันธรรมการใด

ในท้องเรื่อง

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มงกุฏพระพุทธเจ้า

สายศีลทะสระสินธุสุแสนพระ
สายสินจะสะสมใจใสแสนซึ้ง
สายสะทกสกสะท้านสอนทุกข์ดึง
สายศีลซึ่งสิ่งสมใจใสแสนดี

สายสินทรัพย์นับคนค่าคาถาบท
สายศีลพรตลดทำเหตุให้หลแห่ง
สายสิณนะมงกุฏกายเจริญแรง
สายสินแบ่งสินาเบื้องสุราบน

สายศีลบวกพวกสายสวยรวยสายศีล
สายสินบินศีลสุดบนแห่งหนไหน
สายสิณดีศรีสุดารัตนาตรัย
สายสินให้ในสายศีลถิ่นคงงาม


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขายอะไรดีนะ

ขายอาหารหาญใจหาภักษาหาร
ขายยาผ่านสังขาราหาคงที่
ขายที่อยู่อาศัยได้พรหมพาที
ขายห่มดีมีอุ่นห่มสมร่างกาย

ขายในชาติมีกี่ชาติต้องกำเนิด
ขายชราจงเชื่อเถิดไม่แก่ได้
ขายมรณะฑูตสิกขาในเรื่องตาย
ขายโสกาเบื่อและหน่ายได้ทุกข์ธรรม

ขายปริ เทวะทะ ปะไห้หวล
ขายทุกข์ทวนครวญสิ่งได้ใยแสนยาก
ขายโทมนัสเสวยตมใจลำบาก
ขายอุปพรากครวญอุุปปายาอุปายาสทน

ขายตรงไหนขายให้ใครขายสิ่งมี
ขายตรงที่มีตรงจุดขุดมาขาย
ขายแล้วได้กำไรเกาะตกเบาะได้
ขายได้ขายส่วนต่างร้ายส่วนต่างดี

ความรักเสมอด้วยตนนั้นไม่มี

จะสัจ

จะสัจจิกจะสัตย์จะจะเกาะสัตว์
จะชัดจักจะจิกชัดชงชะจะใช่
เกาะธรรมจิกจะส่งจะสัจจะทางจะคลาย
สัตย์จิกในเกาะเนืองเกาะนอกจะนาจำนงค์


สัมมา 

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่เชื่ิอก็ต้องเชื่อ

ไม่เชื่อในความน่าจะพระจะเป็น
ไม่เชื่อเช่นแบบงามตามเขาว่า
ไม่เชื่ออย่างว่าธรรมทำตามมา
ไม่เชื่อว่าความรู้น่าอย่างแนวทาง
ไม่เชื่อเลยเป็นได้ไงงั๋ยเปนงั้น
ไม่เชื่อวันคาดเดาเขารู้ได้
ไม่เชื่อยามตามบทที่บทใน
ไม่เชื่อในตามกันนั้นถูกจริง
ไม่เชื่อแน่แต่ผู้นั้นมีพระคุณ
ไม่เชื่อวุ่นวายในตรงนั้นหนี้
ไม่เชื่อนับจับจับสับสมมี
ไม่เช่ือที่ปลายปากกาว่่าเป็นใด
ไม่เช่ือในสายสุขนั้นทุกข์หนัก
ไม่เชื่อในสายหักก็ต่อได้
ไม่เชื่อเลยตรรกะของผู้ใด
ไม่เชื่อในวิชชาพาพอกพูน
ไม่เชื่อในคำคนไม่คนคำ
ไม่เชื่อนำคำนองคลองคราหนัก
ไม่เชื่อแห่งเหตุใดไหนความรัก
ไม่เชื่อรักจักมีจริงมีหรือไร
ไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อใจทารุณ
ไม่เชื่อลุนไม่เชื่อร้ายรักเป็นเหตุ
ไม่เชื่อลวงไม่เชื่อหลอกเต็มตาเทศ
ไม่เชื่อเจตไม่เชื่อจงดูธงใคร
ไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อหากครูสอน
ไม่เชื่อก่อนประสบได้ในผลเหตุ
ไม่เชื่อเลยไฉนจ่อมจุดประเทศ
ไม่เชื่อเขตไม่เชื่อความตามระคน

กรรมมีจริง
 กาลามะสูตร 

ชีวิตเริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงร่ำไห้คร่ำครวญ

เริ่มดูโลกครวญร่ำไห้ใครรำพัน
เริ่มในขันธมารไรใครจะรู้
เริ่มลิ่มปักที่พักใดไหนแห่งดู
เริ่มใครอยู่ที่ครวญควานนั้นนามธรรม

จบด้วยความจากอาลัยในหน้าที
จบด้วยความร้าวรึดีที่หลุดข้า
จบด้วยความพันผูกในเวลา
จบด้วยหน้าคราวคราอาลัยครวญ

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ไม่จำกับจำ

ไม่จองจำไม่จ้องจำไม่จำจอง
ไม่นับของไม่เห็นข้องไม่ของข้า
ไม่จำจ้องเจ้าของกรรมทำใดตา
ไม่จ้องว่าไม่จ้องวกไม่จองวนป

ร่างสังขาร

ร่าง   เริงร่าลารุดล่ารวม รื่นรม
สัง   มัดสมบ่มทุกขันธ์นั้นสุขใส
ขาร ขาราขย่ำแร้วด้วยสิ่งใด
เอย   ให้ให้ร่างเอยร่างสังขารา


วิญญา -ร่างสังขาร

เรื่องหยาบเรื่องละเอียด


เรื่องหยาบเรื่องละเอียดจากความคน เรื่องแบกตนเรื่องแบกคนตนที่บ่ง เรื่องหยาบๆเรื่องเห็นใหญ่เห็นมาสงค์ เรื่องฆ่ายงคงแบกแยกแพรกถูกทาง

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใส่กลอนไว้


ใส่กลอนไว้ไม่ให้ครบไม่ให้คิด ใส่กลอนปิดอายะตะนะที่ถอน ใส่กลอนไว้เห็นหรือไม่เปลียนปรนจร ใส่กลอนก่อนใส่กลอนไกลไม่เห็นเลย บ้าสังคมนิยม

แสง


เพียงแสงหนึ่งแม้ไม่ซึ้งณ.ที่โสต
เพียงแสงโสตโชตนะเจิดเกิดระบท
 เพียงแสงบาทอาจเองตนอลเองพจน์
เพียงแสงลดหมดความจดหมดความจาร
 (แสงกลางวันกลางคืน)

 เพียงแสงบ่นเพียงสาบทเพียงสนบอก
 เพียงกลับกลอกพอกความกลับพับครากรอบ
 เพียงแสงใบใบ่บางบมบ่มความครอบ
 เพียงแสงขอบชอบตามเกิดเชิดคนตาม
 (แสงไฟในนีออน)

 เพียงแสงบิดเพียงเเสงในใยที่แตก
เพียงแสงแยกแปลกความสีคราวมีแสง
 เพียงเเสียงบ่งเห็นแสงคิดฑิตหมกแปลง
 เพียงแสงแสร้งแพรงสนในใครคนกัน (แสงไฟบ่ม)

 เพียงแสงจับเพียงเสียงลับนับตนสุด
 เพียงแสงดุจบริสุทธิ์ตนที่อัตตะ
เพียงแสงงามยามเหตุตนอะไรจ๊ะ
เพียงแสงจะบอกได้ในตนเป็น
 (แสงไฟหลอมโลหะ)

 เพียงแสง

จิตวิญญา


จิตวิญญาจิตอัตตาจิตดับใน
จิตแปลไปในแปลผันวันเห็นสิ่ง
จิตปรวนเปรเทถ่ายถอนนอนแน่จริง
 จิตแน่สิ่งข้าศึกสอนคอนสิ่งใด

 จิตวิญญานที่ไม่ป่วยหาได้ยาก

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอรับขอไม่รับ

ไม่รับได้ได้ไม่รับรับไม่ได้
รับต้องให้ให้ต้องรับจับสะสม
ไม่รับได้ได้ไม่ให้ธรรมารมณ์
รับต้องรับให้เมื่อจมโดนปล้นชิง

ขอรับ

ร่างสังขาร

ร่างสังขารอุทิศให้ดูธรรมจาก
ร่างขันธ์พรากจากหายใจไม่รู้แล้ว
ประโยชน์แร้งได้อาหารกันตายแนว
ประโยชน์แพรวแนวนำร่างเนื้อคนตาย

ร่างคนเป็นร่างคนตายได้ประโยชน์
ร่างคนโทษทุกข์ได้ญาติธรรมาปราญช์
ประโยชน์มากประโยชน์น้อยคอยแร้งชาติ
ประโยชน์ญาติสุดเกิดมาอาหารธรรมอาหาร4


ผู้กระทำผู้ถูกกระทำ


ผู้จิกธรรมผู้จากธรรมผู้มีธรรม
 ผู้จ้องธรรมผู้จองทำผู้จำทุก
 ผู้จิกทั้งผู้ใจธรรมผู้นำสุข
 ผู้จากทุกข์เพราะพบธรรมนำทางธร
 ผู้ถูกธรรมผู้ปลงทางผู้วางทุกข์
 ผู้มีสุขที่แห่งหนบุญเรื่องไหน
 ผู้ได้ทำผู้ทางทำนำทางไป
 ผู้ถูกทำไม่เห็นใดในได้ทำ


 เห็นทำดีเห็นทำใจ

นอกใจในใจ

นอกใจในใจไหนใจ
นอกใครในคอกนอกขันธ์
นอกเขตขอบกฏใครกัน
นอกขันธ์นั้นคอกในคน

นอกใจไปออกไม่อยู่กาย
นอกใจบินหายออกนอก
นอกจิตแห่งใจใครบอก
นอกนอกในในใจใคร

นอกใจในที่ตั่งแห่งของใจ
นอกใยในยอกนอกยัก
นอกยามหนามใจในปรัก
นอกที่พักแห่งหลของดวงใจลัทธิคนต้องคู่กัน
อายตนะภายนอก6 อายตนะภายใน6

ต่าง

ต่างความคิดต่างจิตใจต่างใดหา
ต่างศึกษาต่างสิ่งสรรค์ต่างวันสวย
ต่างจุดหมายต่างทางเดินต่างมาดรวย
ต่างมอดม้วยต่างมุมมองต่างจองจง
ต่างแต่

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คิดไม่เห็น


 คิดก็ถึงคิดยังถังคิดแล้วถึง
 คิดไม่ถึงคิดไม่ซึ้งคิดคอดเข็ญ
 คิดเท่าไรคิดต้องได้คิดอยากเป็น
 คิดแล้วเห็นคิดไม่เห็นคิดคนคน

 ปรนิมมิต


วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เราไม่ห้าม
เราไม่ห้ามการหลับหรือการตื่น
เราไม่ฝืนจริงใจฤดีหา
เราไม่คิดเราไม่นึกในเวลา
เราไม่ว่าเวลาใครเท่าไรมี

 เราไม่นับเราไม่นึกเราไม่ค้น
เราไม่วนขนเขตอะไรที่
เราไม่ว่าความแท้แน่วลี
เราไม่มีเราไม่มาเราไม่เมือง

 เราไม่ห้ามในบุญญาฟ้ากำเนิด
 เราไม่ห้ามกรรมเกิดที่สุดหรู
เราไม่ห้ามขุ่นข้องหมองใจดู
เราไม่คู่เราไม่คำเราไม่ครา

 เราไม่ห้ามใครจะคิดใครจะนึก
เราไม่ห้ามใครจะฝึกตรึกเขตขันธ์
เราไม่ห้ามกรรมเวรใครใครกัน
เราไม่ห้ามในสวรรค์ในนิพพาน


 เราไม่ห้ามตามใจผไทท่าน
เราไม่ห้ามใดกันวรรณต่างทั่ว
เราไม่ห้ามอีกแล้วตัวของตัว
เราไม่ห้ามแห่งทั่วปรมัตตัง 

เราไม่ห้ามหยามหยาบและหยามเหยียด
 เราไม่ห้ามใครเบียดแล้วสุขสันต์
 เราไม่ห้ามตามสบายเรื่องใครกัน
 เราไม่ห้ามครามครั่นวันเห็นตรง

 เราไม่ห้ามเราไม่เห็นเราไม่หัน
 เราไม่ผันเราไม่ผินเราไม่โผ
เราไม่คิดเราไม่นึกเราไม่โว
เราไม่โอ๋เราไม่เอ๋เราไม่เอา


 เราไม่ห้ามใครอีกต่อไป 

เหตุและผล


เหตุผลที่กำเนิดเกิดมาเป็น
 เหตุผลเช่นอย่างเหตุอะไรอยู่
 เหตุผลเกิดที่ตรงไหนใครตามดู
เหตุผลสู่สร้างสันต์วันเกิดมี
 เหตุผลที่ไม่ดีพอพอไม่ได้
เหตุผลใดสรรค์หาเหตุมาเจตกฏ
เหตุผลเลิศแสนประเสริฐแสวงลด
เหตุผลทดธรรมใดสืบเสาะที
เหตุผลใดไม่ผิดศีลที่มองก่่อ
เหตุผลพอเพียงแล้วไม่มองหา
 เหตุผลได้แสนสุขแสนแดนวดา
 เหตุผลพาพบเพื่อนกรรมทำอันใด
 เหตุผลใดเฝ้าเพียรพยายามก่อ
 เหตุผลต่อเติมตามไม่งามใส
เหตุผลแล้วหนุ่มสาวเหมาะสมใจ
เหตุผลใดสุขแสดงแสวงโดย

เหตุผลต่อที่อันใดได้แท้จริง
เหตุผลยิ่งยามยากเย็นยงหยุด
เหตุผลใดไม่หยุดได้ใจเลี้ยวรุด
เหตุผลฉุดกระชากเช่นเห็นธรรมใด

เหตุผลดีไม่มีความงามทุกสิ่ง
เหตุผลสิ่งงามสวยไม่ทุกอย่าง
เหตุผลเพราะว่ารักนั้นใช่ทุกทาง
เหตุผลอย่างดีงามตามได้ยล
เหตุผลเริ่มหาทางไปสร้างเหตุ
เหตุผลเจตนาจงลงสร้างสรรค์
 เหตุผลร้ายในรักที่ทุกข์วัน
 เหตุผลนั้นเหตุผลนี้ไม่ดีจัง
เหตุผลดีมีเหตุผลต้นตอติด
เหตุผลบิดเบียนบาดทำใดบท
เหตุผลผิดศีลงามธรรมที่ยศ
 เหตุผลกฏการเกราะเลาะผกพัน
 เหตุผลแบกบริสุทธิ์บริษัท
 เหตุผลปัจจัยทำนำเเบ่งทั่ว
เหตุผลธรรมนำตามเพราะงามตัว
เหตุผลบัวงามดีมีสีใด
 เหตุผลร้ายเหตุผลริบหยิบได้ดับ
เหตุผลลับเหตุผลแจ้งเหตุใดหนา
เหตุผลได้เพราะเหตุผลชนนำพา
เหตุผลหนามากด้วยสุดดีงาม
เหตุผลรักเหตุผลรบจบลงแล้ว
เหตุผลแววต่อไปมีให้เห็น
 เหตุผลสมบูรณ์เหมาะเพราะใครเป็น
เหตุผลเช่นเป็นเหตุเจตตนาจอง
 เหตุผลรักเหตุผลร่วมเหตุผลเรียก
 เหตุผลเพรียกหาใครใยเติมต่อ
เหตุผลเพราะรักแท้เป็นต้นตอ
เหตุผลก่อกิจเกิดเจิดแจงใจ
เหตุผลนั้นบังเกิดเปิดได้ดั่ง
 เหตุผลยังไม่มีเหตุไม่มีผล
เหตุผลแร้วแจวลับจับใครวน
 เหตุผลสนงมงายไร้งมงม
เหตุผลเกิดเพลิดเพลินตาพาให้เหมาะ
เหตุผลเจาะจงอย่างไรใจเหตุอยู่
เหตุผลร้ายใจไม่รับใจไม่ดู
 เหตุผลคู่อยู่กับคนและสัตว์ใด
 เหตุผลได้เหตุผลเสียจึงมาสุด
เหตุผลหยุดเฉือนแชแย่เหตุไหน
เหตุผลเพราะที่แห่งนี้โลกอะไร
เหตุผลใยเหตุผลยงคงกระพัน เหตุผล

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อากาศธาตุอากาศยาน


อากาศไม่มีรูปสุดเห็นร่าง
อากาศกว้างทางสว่างสุดแสงใส
อากาศมีเต็มขวดขวดของใคร
อากาศใสอากาศเสียอากาศซา


อากาศมีกล่องใส่ใครเห็นดู
อากาศเพียงผ่านสู่ธาตุธรรมดุจ
อากาศยานครั้งยังสูนิรุทธ์
อากาศสุดที่แสนชอบสบายใด

อากาศที่ถูกกดธรรมที่ขัด
อากาศพลัดผุดกำเนิดเกิดฟองไข่
อากาศนอกไข่แท้นอกสิ่งใด
อากาศไร้ก๊าซในอากาศเทียม


อากาศอยู่ในโกรธในอากด
อากาศลดอากาศขึ้นอากาศใส
อากาศอยู่ได้ที่ทุกเพราะอะไร
อากรอบครอบเอาไว้ใช่เก่งจัง

นายนายนาย

นายนายนายนายคือใครใครคือนาย
นายดูนายนายทำนานาธรรมใหน
นายผู้นำมีลูกน้องมีเจ้านาย
นายนายจ่ายค่าแรงทำนำปกครอง

นายเป็นนายข้าเป็นข้าน่าขบคิด
นายจ่ายนิดนายจ่ายน้อยค่่าแรงขน
นายอย่าวนนายอย่ามึนค่าแรงคน
นายคงสนคนทำงานท่านทำดี

นายสุขนายข้าก็สุขสุขจริงดั่ง
นายหนานายมีทุกขังพังจริงซี่
นายที่รักนายสูงค่าเทอดทูนมี
นายมีศรีนายมีที่นายมีเงิน

นายนายจ้างและลูกจ้างทางสวยสุด
นายสดุดนายไม่กิจลูกจ้างหลัง
นายไม่รู้นายไม่รับนายไม่ฟัง
นายไม่สั่งไม่มีจ้างจบทางใคร

นายไม่มีจะจ่ายจ้างทางงานสุด
นายไม่พูดนายไม่บ่นลูกจ้างไหน
นายเอยนายหรือไม่นายอยู่ที่ใคร
นายไม่จ่ายนายไม่จุงงานจบกัน

นายไม่รักนายไม่ชอบทำตัวยาก
นายลำบากนายสุดบ่นคนยากเข็น
นายใช้แล้วแล้วไม่ใช้ไหนจึงเป็น
นายใช้เช่นเป็นเปลี่ยนชาติทาสเป็นนาย

นายใช้มากนายใช้น้อยนายไม่ใช้
นายไม่ให้นายไม่ช่วยซวยจริงเขา
นายไม่เคยนายไม่คุ้นเห็นใจเรา
นายของเขานายไม่เรานายไม่นาย


นายจ๋านายนายคือนายผู้มีคุณ
นายเกื้อหนุนมีบุญคุณให้ทุกที่
นายเจ้านายนายนายจ้างสั่งทุกที
นายนายมีศรีบุญคำนำบุญคุณ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน้าที่


เมื่อหน้าที่ไม่มีกรงตรงหน้าที่

กายไม่มีไม่มีกายแสนสุขสันต์

อาตมันอันตมาตศาตร์ใดกัน

อรหันต์ปรมัตอัตตามา

หน้าที่ให้ไม่มีเราไม่มีวัน

หน้าทีกลั่นเดินกลางสังสารสา

หน้าทีสุดเลิศล้ำคำวาจา

หน้าที่หาทางแสวงเพื่อผู้ใดกัน

หน้าที่เปิดสวรรค์ตาคราทุกข์ทก

หน้าตระหนกหน้าตำหนิน่่าตระหนัก

หน้าที่เกิดเป็นหลุดพ้นหรือไปพรรค

หน้าที่ผลักจักรธรรมใดใจจักรตรงหน้ามาหยุดหน้ามาหยักหน้ามาหยิก
หน้าที่จิกแจงใจหัวใจค่า
หน้าที่มีหรือไม่เมื่อเกิดมา
หน้าที่ล้าหน่ายระอาสังขารใคร

หน้าตรงที่ที่ตรงหน้าสุดน่ารัก
หน้าที่หนักจักรทำมาค่าสิ่งไหน
หน้าที่แร้วแนวที่รักเกาะเกี่ยวใจ
หน้าที่ให้หน้าที่รับนับความดี

หน้าที่ลับหน้าที่ลึกหน้าที่เลิศ
หน้าที่เปิดสว่างใจในทุกข์ท่าน
หน้าตรงนี้หนี้ตรงไหนใครรู้ทัน
หน้านับวันนั้นนับวานนานนับนา

ผู้ใด

ผู้ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง
ผู้ใดดั่งอมตายาแสนเลิศ
ผู้ใดดายดุจเดียวเพรียวประเสริญ
ผู้ใดเปิดธรรมมานราดล

ผู้ใดได้ผู้ใดดีผู้ใดด่ำ
ผู้ใดกรรมงามเหลือจิตสวยใส
ผู้ใดภพ

ไร้รอยเท้า

ไร้รอยเท้าไร้รอยทุกข์ไร้ราฑิต
ไร้รอยจริตจะหลอมหลักจะลงแหล่ง
ไร้รอยฤารึรอยไรไร้หนักแรง
ไร้รอยแห่งแผ่นหินผาแผ่นผืนทราย

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รักเสมอ

บุญใดเสมอเสมือนสว่างสุด
บุญดุจดาวใจไสวสว่าง
บุญแดสว่างใจถึงทาง
บุญสว่างทางลูกรักโฟม


เพื่อผู้ใด

เพื่อผู้ใดจึงกำเนิดเกิดมาเป็น
เพื่อผู้ใดจึงเป็นเช่นเรื่องหลากหลาย
เพื่อผู้ใดต้องก่อเกิดกิจกรรมกาย
เพื่อผู้ใดเรื่องใดใดได้ดั่งดล


แม่ให้เล็กเป็น
จาก
https://www.facebook.com/samkokview/photos/a.137927262914378.15635.137709502936154/843024675737963/?type=1&theater

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไปคนเดียว


ไปคนเดียวไปคนเดียวไปหลายคนไปกับใคร
ไปอย่างไรไปอย่างรวยไปอย่างลง
ไปอย่างร้ายไปอย่างรักไปอย่างหลง
ไปอย่างปลงไปอย่างลาไปอย่างรน
ไปอย่างเเร้วไปอย่างรับไปอย่างริ
ไปอย่างติไปอย่างตรอกไปอย่างสง
ไปอย่างสะไปอย่างสุขไปอย่างปลง
ไปอย่างจงไปอย่างจมไปจากใจ
ไปอย่างจำไปอย่างจนไปจากไป
ไปแค่ไหนไหนแค่นั้นไปค้นหา
ไปอย่างล้มไปอย่างลับไปอย่าข้า
ไปไม่มาไปมุ่งหมายไปหมดมีไม่มีอะไที่แน่่มีแต่ความตายเป็นของแน่นอน

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จันทรุปราคา


จันทร์เจ้าเเจ่มเจิดแจ้งจะจริงจันทร์

ทรุทะลั่นทะโลกทะล่องทุราทำหลง

ปราประหลักประหลอกประเร้นปะลิงปะลง

คาราคำรงค์คุรงคุรีค่ารุญค่าไร

 โลกไหนไม่น่ากลัวบ้าง? ที่ที่มีเลือดเนื้อและที่ที่มีดวงใจ @@@@@@@@@ ข่าวจันทร์สีเลือด http://m.sanook.com/tablet/news_detail/latest/1679849/

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คนถือชั่ง


คนถือตราชั่ง คนคนคราครวญคือคนคนคน ถือทนทนโธ้โถทนถดถัง ตราตรองตาตกตรึกตนตังตัง ชั่งชังฉั่งชั่งชางชมชนชม

ตุลยา


ตุลยาตาลุ ยลตนลุยา
 ตุลากาตาลุกันตันละกว้าง
ตุลาคมตมลำคาตารำคราง
 ตุลาอย่างต่างเรายาตาลงยล

หนีไม่พ้น


รอวันตายอย่างแน่ใจไม่กรรมหนัก

 รอวันจักสังขารกายไม่งามแล้ว

รอวันแตกแปลกแยกร่างจบจริงแจว

 รอวันแร้วแววหลุดล่องผ่องแผ้วใจ 

ถึงวันตายถึงวันหมดถึงวันเปลี่ยน

ถึงวันเรียนถึงวันรู้ถึงธรรมค่า

ถึงวันจบถึงวันจากมากอัตตา

 ถึงวันลาถึงวันค่าถึงวันวาย 

ถึงไม่ถึงทำไม่ทำทางไม่ทาง

รู้ไม่รู้วางไม่วางอย่างไม่ขำ

 หลงไม่หลงไหลไม่ไหลค่ำไม่ค่ำ

กำไม่กำเกิดไม่เกิดกัมมะกาย

โลก

โลกนี้โลกหน้าโลกก่อน
โลกก้อนหลอนหลอกพอกผลัก
โลกแล้วแหลวแหลกแบกนัก
โลกตักโลกตวงบ่วงมาร
โลกเก่าโลกใหม่วิไลหรู
โลกหมูช่องทางสร้างสรรค์
โลกเปิดทางให้ผิดทาง
โลกพรางหลอกไว้ได้ตรอง

แสงดาว

แสงดาวสว่างใดไสวเด่น
แสงเย็นสบายใจไหนจะเหมือน
แสงดาสง่าแดนแสนธรรมเตือน
แสงเรือนเสมือนได้ให้ธรรมจริง

แสงกายไฉนงามยามไม่สวย
แสงรวยช่วยนำบุญสว่างหรู
แสงยาภาษางามตามจำดู
แสงสู่สว่างแสงแรงกรรมใด

แสงสรรค์สวรรค์คราถ้าลืมทุกข์
แสงสุขเมือใจออกนอกทุกข์ขันธุ์
แสงแวบแนบนำสุขทุกข์คืนวัน
แสงพลันนั่นอาลัยไม่มีตน

แสงใสหทัยต้อง

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ยุติ

ยุติธรรมะชาติรุดสุดหฤโหด
ยุติโทษอภัยได้คงสุขใส
ยุติใจคนขุ่นเคืองเรื่องอะไร
ยุติในความไม่รอขอทำทำ

ยุติเอยยุติธรรมนำไม่หยุด
ยุติฉุดกระชากเชิดเจิดใจใส
ยุติงานการก่อกรรมมรรคาใคร
ยุติยื้อยุทธอย่างไรสบายดี

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

กว้างไกลกว้างกว่าที่เธอเข้าใจ 
ไกลกว่าที่เธอจะคิดถึง
 กว้างจริงนะกรรมหนักแน่นตรึง 
ไกลกว่าซึ่งจะทบทวนหทัยเธอตายเปล่า

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ซาก


ซาก ซากแสสักแสนส่งใจ
 ซากสงส่งใดให้เหตุฮ่อ 
ซากเสื่อมซมเสียสุดซอ
 ซากส่อสุมแสร้งสาดซา
 ซากเอยซากสวยสมซาก
 ซากจากจิตใจใสซ้อง 
ซากเสียเศษสวยสมปอง 
ซากสองสิซากสวยซา 


 วินาศกรรม

กลัว
กลัว กลัวการกรรมกล่ำกลืนกินเกิดแก่กาย 

กลัวกรรมกายเกิดกรรมกิจกุเกิดแก่ 

กลัวเกินกันกลั่นกรองแก้กร่นกรรมแก 

กลัวกรรมแกแกแก่กรรมกล่ำเกลือกกลัว

จาตุรงค์
จาตุรามาตุลีที่เวรา

จาตุล่ามาศรัทธาที่ตรงไหน

จาตุเรืองความรู้แน่ประเสริฐใจ

จาตุรอนเเรมไฝ่ใดทางจร

จาตุเร้นหลบหลีกที่แท้หลัก

จาตุพักต์พลีใดจิตใจป้อง

จาตุรุกไรแล้วหัวใจตรอง

จาตุรองจาตรึกแล้วแพรวดาวใจ

จาตุเรือนเพื่อนแก้วแววสงัด

จาตุรัสร้อนเรืองเมืองสมัย

จาตุรัตนะแต่งแห่งหนใจ

จาตุพรพลใจหทัยแด

จาตุรั่นจันตุลาจาตุเเรง

จาตุเเร้งแจงจกจิกใจข้อง

จาตุไร้น้ำใจอะไรปอง

จาตุร่องจองแหล่งแห่งทางดล
การอนการันต์

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

เพื่อไท


เพื่อเธอ เพื่อฉัน เพื่อวันใหม่

เพื่อเมืองงามเพื่อยามใสเพื่อใจสวย

เพื่อรัตนาเพื่อสง่าพุทธเพื่อแสนรวย

เพื่อเสียงสวยเพื่อสาวใสเพื่อใดนา

เพื่อเกียรติกงเพื่อพงษ์กาศเพื่อเพิ่มเกียรติ

เพื่อภพเบียดเพื่อเพื่อนแบกเพื่อพงษา

เพื่อพุทธะเพื่อพลไท้เพื่อประชา

เพื่อยาตราเพื่อยอดธงเพื่อองค์อรห์

เพื่อชาติไหนเพื่อชาติแน่เพื่อชาตินี้

เพื่อที่หนี้เพื่อเดี๋ยวนี้เพื่อบัดนั้น

เพื่อความรักเพื่อสามัคคีเพื่อใจวรรณ

เพื่อสุขสันต์เพื่อหรรษาเพื่อมาดี

เพื่อมหาเพื่อมาเห็นเพื่อมาเหตุ

เพื่อขอบเขตขันธสีเพื่อโลกสวย

เพื่อความมั่นเพื่อความคงไทยตรงโดย

เพื่อไม่หิวเพื่อไม่โหยเพื่อแห่งงาม

เพื่อที่รักเพื่อที่มรรคเพื่อพิมุข

เพื่อหมดทุกข์เพื่อสุขแท้เพื่อแปลสาร

เพื่อหมดเปลือกเพื่อแก่นแท้เพื่อธรรมทาน

เพื่อเสียงสานเพื่องานสุขเพื่อทุกคน

เพื่อทันเหตุเพื่อทันหลเพื่อพลสุข

เพื่อปรับทุกข์เพื่อสุขชาติเพื่อสงสัย

เพื่อหน้าเพื่อเพื่อชีวิตเพื่อดวงใจ

เพื่อที่บอกเพื่อที่ไขเพื่อที่ครวญ

เพื่อกำจัดเพื่อกำเจิดเพื่อเกิดกิจ

เพื่อสุขมีเพื่อจริตเพื่อจำรัส

เพื่อเทิดองค์เพื่อส่งสวรรค์เพื่อชาติพัฒน์

เพื่อความรู้เพื่อความสัตย์เพื่อวัดใด
 I love you