วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อากาศธาตุอากาศยาน


อากาศไม่มีรูปสุดเห็นร่าง
อากาศกว้างทางสว่างสุดแสงใส
อากาศมีเต็มขวดขวดของใคร
อากาศใสอากาศเสียอากาศซา


อากาศมีกล่องใส่ใครเห็นดู
อากาศเพียงผ่านสู่ธาตุธรรมดุจ
อากาศยานครั้งยังสูนิรุทธ์
อากาศสุดที่แสนชอบสบายใด

อากาศที่ถูกกดธรรมที่ขัด
อากาศพลัดผุดกำเนิดเกิดฟองไข่
อากาศนอกไข่แท้นอกสิ่งใด
อากาศไร้ก๊าซในอากาศเทียม


อากาศอยู่ในโกรธในอากด
อากาศลดอากาศขึ้นอากาศใส
อากาศอยู่ได้ที่ทุกเพราะอะไร
อากรอบครอบเอาไว้ใช่เก่งจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น