วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน้าที่


เมื่อหน้าที่ไม่มีกรงตรงหน้าที่

กายไม่มีไม่มีกายแสนสุขสันต์

อาตมันอันตมาตศาตร์ใดกัน

อรหันต์ปรมัตอัตตามา

หน้าที่ให้ไม่มีเราไม่มีวัน

หน้าทีกลั่นเดินกลางสังสารสา

หน้าทีสุดเลิศล้ำคำวาจา

หน้าที่หาทางแสวงเพื่อผู้ใดกัน

หน้าที่เปิดสวรรค์ตาคราทุกข์ทก

หน้าตระหนกหน้าตำหนิน่่าตระหนัก

หน้าที่เกิดเป็นหลุดพ้นหรือไปพรรค

หน้าที่ผลักจักรธรรมใดใจจักรตรงหน้ามาหยุดหน้ามาหยักหน้ามาหยิก
หน้าที่จิกแจงใจหัวใจค่า
หน้าที่มีหรือไม่เมื่อเกิดมา
หน้าที่ล้าหน่ายระอาสังขารใคร

หน้าตรงที่ที่ตรงหน้าสุดน่ารัก
หน้าที่หนักจักรทำมาค่าสิ่งไหน
หน้าที่แร้วแนวที่รักเกาะเกี่ยวใจ
หน้าที่ให้หน้าที่รับนับความดี

หน้าที่ลับหน้าที่ลึกหน้าที่เลิศ
หน้าที่เปิดสว่างใจในทุกข์ท่าน
หน้าตรงนี้หนี้ตรงไหนใครรู้ทัน
หน้านับวันนั้นนับวานนานนับนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น