วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้ใด

ผู้ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง
ผู้ใดดั่งอมตายาแสนเลิศ
ผู้ใดดายดุจเดียวเพรียวประเสริญ
ผู้ใดเปิดธรรมมานราดล

ผู้ใดได้ผู้ใดดีผู้ใดด่ำ
ผู้ใดกรรมงามเหลือจิตสวยใส
ผู้ใดภพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น