วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คิดไม่เห็น


 คิดก็ถึงคิดยังถังคิดแล้วถึง
 คิดไม่ถึงคิดไม่ซึ้งคิดคอดเข็ญ
 คิดเท่าไรคิดต้องได้คิดอยากเป็น
 คิดแล้วเห็นคิดไม่เห็นคิดคนคน

 ปรนิมมิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น